Układ zabezpieczeń Apple T2 — informacje

Układ zabezpieczeń Apple T2 oferuje nowy poziom integracji i bezpieczeństwa na komputerach Mac.

Układ zabezpieczeń Apple T2 to druga generacja opracowanych przez Apple układów scalonych do komputerów Mac. W układzie T2 przeprojektowano i zintegrowano kilka kontrolerów znanych z innych komputerów Mac — takich jak kontroler zarządzania systemem (SMC), sygnałowy procesor obrazu (ISP), kontroler audio i kontroler pamięci masowej SSD — dzięki czemu komputer Mac zyskuje nowe możliwości.

Oferuje on na przykład wyższy poziom zabezpieczeń, gdyż zawiera koprocesor Secure Enclave zabezpieczający dane czytnika Touch ID oraz będący fundamentem nowej funkcji szyfrowania dyskubezpiecznego rozruchu. Sygnałowy procesor obrazu zawarty w układzie współpracuje z aparatem FaceTime HD przy mapowaniu tonalnym, kontroli ekspozycji, automatycznej ekspozycji na podstawie wykrytej twarzy oraz regulacji balansu bieli.

Komputery z układem zabezpieczeń Apple T2

Komputery Mac z układem zabezpieczeń Apple T2:

W oknie Informacje o systemie możesz sprawdzić, czy używany Mac zawiera ten układ:

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option i wybierz kolejno opcje Apple () > Informacje o systemie.
  2. Zależnie od wersji systemu macOS na pasku bocznym wybierz opcję Kontroler lub iBridge.
  3. Jeśli po prawej stronie widać pozycję Apple T2 chip, komputer Mac zawiera układ zabezpieczeń Apple T2.

Data publikacji: