Czip zabezpieczeń Apple T2

Czip zabezpieczeń Apple T2 oferuje nowy poziom integracji i bezpieczeństwa na komputerach Mac.

Czip zabezpieczeń Apple T2 to druga generacja opracowanych przez Apple układów scalonych do komputerów Mac. W czipie T2 przeprojektowano i zintegrowano kilka kontrolerów znanych z innych komputerów Mac — takich jak kontroler zarządzania systemem (SMC), sygnałowy procesor obrazu (ISP), kontroler audio i kontroler pamięci masowej SSD — dzięki czemu komputer Mac zyskuje nowe możliwości.

Oferuje on na przykład wyższy poziom zabezpieczeń, gdyż zawiera koprocesor Secure Enclave zabezpieczający dane czytnika Touch ID oraz będący fundamentem nowej funkcji szyfrowania dyskubezpiecznego rozruchu. Sygnałowy procesor obrazu zawarty w czipie współpracuje z aparatem FaceTime HD przy mapowaniu tonalnym, kontroli ekspozycji, automatycznej ekspozycji na podstawie wykrytej twarzy oraz regulacji balansu bieli.

Komputery z czipem zabezpieczeń Apple T2

Komputery Mac z czipem zabezpieczeń Apple T2:

Informację o tym, czy dany komputer Mac zawiera ten czip, można też uzyskać w aplikacji Informacje o systemie:

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option i wybierz kolejno opcje menu Apple () > Informacje o systemie.
  2. Na pasku bocznym wybierz opcję Kontroler lub iBridge, w zależności od używanej wersji systemu macOS.
  3. Jeśli po prawej stronie widać pozycję Układ Apple T2, komputer Mac zawiera czip zabezpieczeń Apple T2.

Data publikacji: