Komputery Mac z układem Apple T2

Układ Apple T2 oferuje nowy poziom integracji i bezpieczeństwa na komputerach Mac.

Apple T2 to druga generacja opracowanych przez firmę Apple układów scalonych do komputerów Mac. W Apple T2 przeprojektowano i zintegrowano kilka kontrolerów znanych z innych komputerów Mac — takich jak kontroler zarządzania systemem (SMC), sygnałowy procesor obrazu (ISP), kontroler audio i kontroler pamięci masowej SSD — dzięki czemu komputer Mac zyskuje nowe możliwości.

Oferuje on na przykład wyższy poziom zabezpieczeń, gdyż zawiera koprocesor Secure Enclave będący fundamentem funkcji szyfrowania dyskubezpiecznego rozruchu. Sygnałowy procesor obrazu zawarty w układzie współpracuje z aparatem FaceTime HD przy mapowaniu tonalnym, kontroli ekspozycji, automatycznej ekspozycji na podstawie wykrytej twarzy oraz regulacji balansu bieli.

Komputery Mac z układem Apple T2

W oknie Informacje o systemie możesz sprawdzić, czy używany Mac zawiera ten układ:

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option i wybierz kolejno opcje Apple () > Informacje o systemie.
  2. Zależnie od wersji systemu macOS na pasku bocznym wybierz opcję Kontroler lub iBridge.
  3. Jeśli po prawej stronie widać pozycję „Apple T2 chip”, Mac zawiera układ Apple T2.

Data publikacji: