Jeśli wyświetla się powiadomienie „The requested target could not be found” („Nie można odnaleźć żądanego dysku twardego”)

Dowiedz się, jaka może być przyczyna wyświetlania tego powiadomienia podczas uruchamiania komputera Mac klienta z obrazu NetInstall oraz jak rozwiązać ten problem.

Ta powiadomienie może wystąpić w następujących sytuacjach:

  • Obraz NetInstall ma włączoną opcję Automatic Erase Install (Instalacja automatycznego wymazywania).
  • Nazwy dwóch woluminów różnią się:
    • Nazwa woluminu wprowadzona w Narzędziu obrazu systemu podczas tworzenia obrazu
    • Nazwa woluminu na komputerze Mac klienta

Aby rozwiązać problem, uaktualnij nazwę woluminu na komputerze klienta, aby była taka sama, jak nazwa woluminu w Narzędziu obrazu systemu.

 

Data publikacji: