Używanie akcesoriów USB w systemach iOS i iPadOS

Jeśli iPhone, iPad lub iPod touch jest zabezpieczony kodem, w celu podłączenia go do Maca, komputera PC lub akcesorium USB konieczne może być odblokowanie go.

Odblokowywanie urządzenia

Jeśli używasz akcesorium USB z iPhonem, iPadem lub iPodem touch albo podłączasz urządzenie do Maca lub komputera PC, to począwszy od systemów iOS i iPadOS może być konieczne odblokowanie urządzenia, aby rozpoznało i użyło ono akcesorium. Akcesorium pozostaje wówczas podłączone, nawet jeśli urządzenie zostanie później zablokowane.

Jeśli nie odblokujesz zabezpieczonego hasłem urządzenia z systemem iOS lub iPadOS — lub jeśli urządzenie nie zostało odblokowane i podłączone do akcesorium USB w ciągu ostatniej godziny — urządzenie z systemem iOS lub iPadOS nie będzie komunikować się z akcesorium lub komputerem, a w niektórych przypadkach może się nie ładować. Może się też pojawić komunikat z prośbą o odblokowanie urządzenia w celu używania akcesoriów.

Jeśli akcesorium USB nie jest nadal rozpoznawane po odblokowaniu urządzenia, odłącz urządzenie od akcesorium, odblokuj urządzenie, a następnie podłącz ponownie akcesorium.

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch ładuje się w zwykły sposób, gdy jest podłączony do zasilacza USB.

Zezwalanie na dostęp do akcesoriów USB

Możesz zezwolić urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS na stały dostęp do akcesoriów USB, na przykład jeśli używasz urządzenia wspomagającego USB do wpisywania kodu na zablokowanym iPhonie. Wiele urządzeń wspomagających automatycznie włącza to ustawienie, aby zezwolić na korzystanie z urządzeń USB po ich pierwszym podłączeniu.

Jeśli nie łączysz się regularnie z akcesoriami USB, może być konieczne ręczne włączenie tego ustawienia.

W Ustawieniach przejdź do opcji Face ID i kod lub Touch ID i kod, a następnie włącz opcję Akcesoria USB w obszarze Pozwalaj na dostęp przy zablokowanym ekranie.

włącz akcesoria USB

Gdy ustawienie Akcesoria USB jest wyłączone (jak na powyższej ilustracji), konieczne może być odblokowanie urządzenia z systemem iOS lub iPadOS w celu podłączenia akcesoriów USB.

Administratorzy mogą kontrolować ustawienie Akcesoria USB na nadzorowanych urządzeniach z systemem iOS lub iPadOS, używając narzędzia Apple Configurator lub rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: