Tworzenie i edytowanie zajęć aplikacji Zadane w usłudze Apple School Manager

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz ręcznie tworzyć i edytować zajęcia aplikacji Zadane w usłudze Apple School Manager.

Usługa Apple School Manager automatycznie tworzy zajęcia po połączeniu się z systemem informacji o studentach (SIS) lub przesłaniu zawartości za pośrednictwem protokołu SFTP. Te zajęcia automatycznie pojawią się w aplikacji Zadane i możesz zmienić ich nazwę za pomocą usługi Apple School Manager. W przypadku zajęć nieznajdujących się w Twoim systemie SIS lub nieprzesłanych przez protokół SFTP, takich jak zajęcia pozalekcyjne, możesz ręcznie utworzyć zajęcia.

Które role mogą tworzyć i edytować zajęcia

Administratorzy, menedżerowie witryn i osób oraz menedżerowie mogą tworzyć, edytować i usuwać zajęcia w usłudze Apple School Manager. Ponadto instruktorzy mogą zarządzać zajęciami, jeśli ich uprawnienia zostaną zmodyfikowane przez administratora bądź menedżera witryn lub osób. Dowiedz się, jak zmienić uprawnienia roli.

Ręczne tworzenie zajęć

  1. Zaloguj się do usługi Apple School Manager.
  2. Kliknij opcję Zajęcia na pasku bocznym.
  3. Kliknij przycisk przycisk Dodaj zajęcia.
    Ekran dodawania zajęć
  4. W polu Nazwa zajęć wprowadź nazwę zajęć. Ta nazwa będzie wyświetlana w aplikacji Zadane dla nauczycieli i uczniów.
  5. Opcjonalnie możesz wprowadzić nazwę kursu, identyfikator zajęć i numer zajęć.
  6. Wybierz lokalizację, a następnie dodaj nauczycieli i uczniów.
  7. Kliknij opcję Zachowaj.

Edytowanie zajęć

Możesz edytować zajęcia, które zostały ręcznie utworzone przez Ciebie lub inne osoby w Twojej lokalizacji.

W przypadku zajęć automatycznie utworzonych na podstawie danych z systemu SIS bądź danych przesłanych przez protokół SFTP możesz edytować nazwę zajęć wyświetlaną w aplikacji Zadane. Domyślnie nazwa zajęć jest kopiowana z pól Nazwa kursu i Numer zajęć zdefiniowanych w systemie SIS lub w SFTP. 

Usuwanie zajęć

Jeśli zajęcia używane w aplikacji Zadane zostaną usunięte w systemie SIS lub przesyłaniu przez SFTP, zostaną one przekonwertowane na zajęcia ręczne w usłudze Apple School Manager. Pozwoli to nauczycielom zachować istniejące materiały lub użyć ich ponownie na nowych zajęciach.

Jeśli w usłudze Apple School Manager ręcznie usuniesz zajęcia, które były wcześniej używane w aplikacji Zadane, wszystkie materiały i dane zostaną usunięte.

W Australii i Nowej Zelandii aplikacja Zadane nosi nazwę Classwork.

Data publikacji: