Tworzenie i edytowanie klas dla aplikacji Zadane

Klasy dla aplikacji Zadane można tworzyć i edytować w usłudze Apple School Manager. Można też tworzyć je w aplikacji Zadane.

Usługa Apple School Manager automatycznie tworzy klasy po połączeniu się z systemem informacji o uczniach (SIS) lub przesłaniu zawartości przy użyciu protokołu SFTP. Te klasy pojawią się automatycznie w aplikacji Zadane. W przypadku klas, których nie ma w systemie SIS lub nie zostały przesłane przy użyciu protokołu SFTP, takich jak zajęcia pozalekcyjne, możesz ręcznie utworzyć klasę w usłudze Apple School Manager lub aplikacji Zadane.

Które role mogą tworzyć i edytować klasy w usłudze Apple School Manager

Administratorzy, menedżerowie placówek, menedżerowie osób, menedżerowie oraz prowadzący mogą tworzyć, edytować i usuwać klasy w usłudze Apple School Manager.

Ręczne tworzenie klasy w usłudze Apple School Manager

 1. Zaloguj się do usługi Apple School Manager.
 2. Kliknij opcję Klasy na pasku bocznym.
 3. Kliknij przycisk przycisk Dodaj klasę.
  Ekran dodawania klasy
 4. W polu Nazwa klasy wprowadź nazwę klasy. Ta nazwa będzie wyświetlana w aplikacji Zadane dla nauczycieli i uczniów.
 5. Opcjonalnie możesz wprowadzić pseudonim, nazwę kursu, identyfikator klasy i numer klasy.
 6. Wybierz lokalizację, a następnie dodaj nauczycieli i uczniów.
 7. Kliknij opcję Zachowaj.

Ręczne tworzenie klasy w aplikacji Zadane

 1. Na iPadzie otwórz Ustawienia i zaloguj się do usługi iCloud za pomocą konta Apple ID zarządzanego przez prowadzącego.
 2. Otwórz aplikację Zadane.
 3. Kliknij przycisk Dodaj klasę.
 4. W polu Nazwa klasy wprowadź opisową nazwę klasy, która pomoże uczniom i nauczycielom w jej rozpoznaniu.
 5. Wybierz lokalizację, a następnie dodaj nauczycieli i uczniów.
 6. Kliknij przycisk Gotowe.

Edytowanie klas

W przypadku klas utworzonych ręcznie w usłudze Apple School Manager lub aplikacji Zadane możesz edytować nazwę klasy i listę uczniów w klasie.

W przypadku klas utworzonych automatycznie na podstawie danych z systemu SIS bądź danych przesłanych przez protokół SFTP możesz edytować nazwę klasy, ale nie listę uczniów w klasie. Aplikacja Zadane wyświetli nazwę klasy pochodzącą z pól Nazwa kursu i Nazwa klasy zdefiniowanych w systemie SIS lub danych przesłanych przez SFTP. Możesz dodać pseudonim klasy w usłudze Apple School Manager, który będzie wyświetlany w aplikacji Zadane. Gdy zmienisz nazwę klasy w aplikacji Zadane, spowoduje to uaktualnienie pseudonimu klasy w usłudze Apple School Manager.

Usuwanie klas

Jeśli klasa używana w aplikacji Zadane zostanie usunięta w systemie SIS lub danych przesyłanych przez SFTP, zostanie ona przekonwertowana na klasę ręczną w usłudze Apple School Manager. Pozwoli to nauczycielom zachować istniejące materiały lub użyć ich ponownie w nowych klasach.

Klasy ręczne możesz usunąć w usłudze Apple School Manager lub aplikacji Zadane.

Jeśli usuniesz klasę, która była wcześniej używana w aplikacji Zadane, wszystkie materiały i dane zostaną usunięte.

Jeśli klasa nie jest widoczna w aplikacji Zadane

Jeśli nie widzisz w aplikacji Zadane właściwych klas, wykonaj te czynności:

 1. Upewnij się, że klasy są widoczne w usłudze Apple School Manager.
 2. Przejdź do Ustawień na iPadzie. 
 3. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) przy użyciu właściwego zarządzanego konta Apple ID.

W Australii i Nowej Zelandii aplikacja Zadane nosi nazwę Classwork.

Data publikacji: