Nagrywanie dźwięku w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote

Nagrywaj dźwięk bezpośrednio w dokumencie aplikacji Pages, Numbers i Keynote na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

Nagrywanie dźwięku na telefonie iPhone lub iPadzie

Nagrywaj dźwięk w dokumencie aplikacji Pages, Numbers i Keynote na telefonie iPhone lub iPadzie, a następnie odtwórz nagranie. Nagranie możesz edytować w dowolnej chwili.

Nagrywanie dźwięku

Dźwięk można nagrywać za pomocą wbudowanego mikrofonu na telefonie iPhone lub iPadzie, zestawu słuchawkowego przewodowego lub Bluetooth albo zgodnego mikrofonu. Podczas nagrywania można przewijać, powiększać i wyświetlać różne strony, slajdy oraz arkusze. 

 1. Otwórz dokument, stuknij przycisk Dodaj , stuknij przycisk Multimedia, a następnie stuknij opcję Nagraj dźwięk.
 2. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij przycisk Nagraj .
 3. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij przycisk Zatrzymaj . Nowe nagranie pojawi się w edytorze audio u dołu ekranu.
 4. Aby odsłuchać nagranie, stuknij przycisk Podgląd przycisk Podgląd. Aby odsłuchać od określonego miejsca, przesuń palcem w lewo lub w prawo na nagraniu w celu ustawienia linii, a następnie stuknij przycisk Podgląd przycisk Podgląd.

Edytowanie i zastępowanie nagrania

Po wykonaniu nagrania możesz przyciąć jego część, a także zastąpić albo usunąć całość lub część nagrania.

Aby ponownie wykonać nagranie od określonego miejsca, przesuń palcem w lewo lub w prawo na nagraniu w celu ustawienia linii, a następnie stuknij przycisk Nagraj .

Aby ponownie nagrać wybrany fragment, stuknij przycisk Edytuj , przeciągaj uchwyty na nagraniu w celu zaznaczenia odpowiedniej sekcji, a następnie stuknij przycisk Nagraj  w celu jej ponownego nagrania.

Aby przyciąć nagranie w celu odtworzenia wyłącznie wybranej części:

 1. Przeciągaj uchwyty na nagraniu, aby zaznaczyć sekcję, którą chcesz zachować.
 2. Stuknij przycisk Przytnij , aby usunąć sekcje znajdujące się poza obszarem uchwytów.

Aby usunąć całość lub część nagrania, przeciągnij uchwyty w celu zaznaczenia sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij przycisk Usuń .

Dodawanie nagrania do dokumentu i jego odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania stuknij opcję Wstaw w prawym górnym rogu. Ta ikona  reprezentująca nagrany plik audio jest wyświetlana na stronie, slajdzie lub arkuszu.

Aby odtworzyć nagranie, stuknij ikonę audio  w celu zaznaczenia nagrania, a następnie ponownie stuknij ikonę audio .

Aby edytować lub usunąć nagranie po dodaniu go do strony, stuknij ikonę audio  w celu zaznaczenia nagrania, a następnie stuknij opcję Edytuj lub Usuń. Aby przesunąć nagranie, stuknij ikonę audio  w celu wybrania nagrania, a następnie przeciągnij je na stronę.

Możesz także udostępnić swoje nagranie jako plik audio. Stuknij ikonę audio , aby wybrać nagranie, a następnie stuknij opcję Udostępnij.


Nagrywanie dźwięku na komputerze Mac

Nagrywaj dźwięk w dokumencie aplikacji Pages, Numbers i Keynote na komputerze Mac, a następnie odtwórz nagranie. Nagranie możesz edytować w dowolnej chwili. 

Nagrywanie dźwięku

Dźwięk można nagrywać za pomocą wbudowanego mikrofonu na komputerze Mac, zestawu słuchawkowego przewodowego lub Bluetooth albo zgodnego mikrofonu. Podczas nagrywania można przewijać, powiększać i wyświetlać różne strony, slajdy oraz arkusze. 

 1. Otwórz dokument, slajd lub arkusz, kliknij przycisk Multimedia  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Nagraj dźwięk.
 2. Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij przycisk Nagraj . Nowe nagranie pojawi się w oknie Nagrywanie audio.
 3. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymaj .
 4. Aby dodać dźwięk do istniejącego nagrania, kliknij ponownie przycisk Nagraj .
 5. Aby odsłuchać nagranie, kliknij opcję Odsłuchaj.

Edytowanie i zastępowanie nagrania

Po wykonaniu nagrania możesz przyciąć jego część, a także zastąpić albo usunąć całość lub część nagrania.

Aby ponownie nagrać wybrany fragment, kliknij opcję Edytuj, przeciągnij uchwyty na nagraniu w celu zaznaczenia odpowiedniej sekcji, a następnie stuknij przycisk Nagraj  w celu jej ponownego nagrania.

Aby przyciąć nagranie w celu odtworzenia wyłącznie wybranej części:

 1. Kliknij opcję Edycja, a następnie przeciągnij uchwyty na nagraniu, aby zaznaczyć sekcję, którą chcesz zachować.
 2. Kliknij przycisk Przytnij , aby usunąć sekcje znajdujące się poza obszarem uchwytów.

Aby usunąć całość lub część nagrania, przeciągnij uchwyty w celu zaznaczenia sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń .

Dodawanie nagrania do dokumentu i jego odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania stuknij opcję Wstaw. Ta ikona  reprezentująca nagrany plik audio jest wyświetlana na stronie, slajdzie lub arkuszu.

Aby odtworzyć nagranie, kliknij ikonę audio  w celu zaznaczenia nagrania, a następnie ponownie kliknij ikonę audio .

Aby przenieść nagranie w inne miejsce w dokumencie, przeciągnij ikonę audio 

Aby usunąć nagranie, kliknij ikonę audio , a następnie naciśnij opcję Usuń.

Możesz także udostępnić swoje nagranie jako plik audio. Kliknij ikonę audio  z naciśniętym klawiszem Control, aby zaznaczyć nagranie, wybierz opcję Udostępnij nagranie i wybierz sposób udostępnienia nagrania.

Data publikacji: