Nagrywanie dźwięku w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote dla systemu iOS

Nagrywaj dźwięk bezpośrednio w dokumencie aplikacji Pages, Numbers i Keynote na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. 

Możesz nagrać dźwięk w dokumencie aplikacji Pages, Numbers i Keynote, a następnie odtworzyć nagranie. Poza tym zawsze możesz edytować nagranie albo zastąpić część już istniejącego lub całość nowym.

Nagrywanie dźwięku

Dźwięk można nagrywać za pomocą wbudowanego mikrofonu na urządzeniu z systemem iOS, zestawu słuchawkowego przewodowego lub Bluetooth albo zgodnego mikrofonu. Podczas nagrywania można przewijać, powiększać i wyświetlać różne strony, slajdy oraz arkusze. 

  1. Otwórz dokument, stuknij przycisk Przycisk Wstaw, przycisk Przycisk Multimedia, a następnie stuknij opcję Nagraj dźwięk.
  2. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij przycisk Przycisk nagrywania.
  3. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij przycisk Przycisk zatrzymywania nagrywania. Nowe nagranie pojawi się w edytorze audio u dołu ekranu.

Podgląd nagrania

Aby zobaczyć podgląd, stuknij przycisk Przycisk Podgląd.

Aby odtworzyć nagranie od określonego miejsca, przesuń palcem w lewo lub w prawo na nagraniu w celu ustawienia linii, a następnie stuknij przycisk Przycisk Podgląd.

Edytowanie i zastępowanie nagrania

Po wykonaniu nagrania możesz przyciąć jego część, a także zastąpić albo usunąć całość lub część nagrania.

Aby ponownie wykonać nagranie od określonego miejsca, przesuń palcem w lewo lub w prawo na nagraniu w celu ustawienia linii, a następnie stuknij przycisk Przycisk nagrywania.

Aby ponownie nagrać wybrany fragment, stuknij przycisk Przycisk Edytuj, przeciągaj uchwyty na nagraniu w celu zaznaczenia odpowiedniej sekcji, a następnie stuknij przycisk Przycisk nagrywania w celu jej ponownego nagrania.

Aby przyciąć nagranie w celu odtworzenia wyłącznie wybranej części:

  1. Przeciągaj uchwyty na nagraniu, aby zaznaczyć sekcję, którą chcesz zachować.
  2. Stuknij przycisk Przycisk Przytnij, aby usunąć sekcje znajdujące się poza obszarem uchwytów.

Aby usunąć całość lub część nagrania, przeciągnij uchwyty w celu zaznaczenia sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij przycisk Przycisk Kosz.

Dodawanie nagrania do dokumentu i jego odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania stuknij opcję Wstaw w prawym górnym rogu. Ta ikona Ikona nagrywania oznacza funkcję nagrywania i jest wyświetlana na stronie.

Aby odtworzyć nagranie, stuknij ikonę Ikona nagrywania w celu zaznaczenia nagrania, a następnie ponownie stuknij ikonę Ikona nagrywania.

Aby edytować lub usunąć nagranie po dodaniu go do strony, stuknij ikonę Ikona nagrywania w celu zaznaczenia nagrania, a następnie stuknij opcję Edytuj lub Usuń. Aby przesunąć nagranie, stuknij ikonę Ikona nagrywania w celu wybrania nagrania, a następnie przeciągnij je na stronę.

Możesz także udostępnić swoje nagranie jako plik audio. Stuknij ikonę Ikona nagrywania, aby wybrać nagranie, a następnie stuknij opcję Udostępnij.

Ekran iPada z wyświetloną ikoną pliku audio w dokumencie aplikacji Pages

Data publikacji: