Nagrywanie dźwięku w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote dla iOS i na Macu

Nagrywaj dźwięk bezpośrednio w dokumencie aplikacji Pages, Numbers i Keynote na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

Nagrywanie dźwięku na urządzeniu z systemem iOS

Nagrywaj dźwięk w dokumencie aplikacji Pages, Numbers i Keynote na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, a następnie odtwórz nagranie. Nagranie możesz edytować w dowolnej chwili.

Nagrywanie dźwięku

Dźwięk można nagrywać za pomocą wbudowanego mikrofonu na urządzeniu z systemem iOS, zestawu słuchawkowego przewodowego lub Bluetooth albo zgodnego mikrofonu. Podczas nagrywania można przewijać, powiększać i wyświetlać różne strony, slajdy oraz arkusze. 

 1. Otwórz dokument, stuknij przycisk przycisk Wstaw, przycisk przycisk Multimedia, a następnie stuknij opcję Nagraj dźwięk.
 2. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij przycisk przycisk nagrywania.
 3. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij przycisk przycisk zatrzymywania nagrywania. Nowe nagranie pojawi się w edytorze audio u dołu ekranu.
 4. Aby zobaczyć podgląd, stuknij przycisk przycisk Podgląd. Aby odsłuchać od określonego miejsca, przesuń palcem w lewo lub w prawo na nagraniu w celu ustawienia linii, a następnie stuknij przycisk przycisk Podgląd.

Edytowanie i zastępowanie nagrania

Po wykonaniu nagrania możesz przyciąć jego część, a także zastąpić albo usunąć całość lub część nagrania.

Aby ponownie wykonać nagranie od określonego miejsca, przesuń palcem w lewo lub w prawo na nagraniu w celu ustawienia linii, a następnie stuknij przycisk Przycisk nagrywania.

Aby ponownie nagrać wybrany fragment, stuknij przycisk Przycisk Edytuj, przeciągaj uchwyty na nagraniu w celu zaznaczenia odpowiedniej sekcji, a następnie stuknij przycisk Przycisk nagrywania w celu jej ponownego nagrania.

Aby przyciąć nagranie w celu odtworzenia wyłącznie wybranej części:

 1. Przeciągaj uchwyty na nagraniu, aby zaznaczyć sekcję, którą chcesz zachować.
 2. Stuknij przycisk Przycisk Przytnij, aby usunąć sekcje znajdujące się poza obszarem uchwytów.

Aby usunąć całość lub część nagrania, przeciągnij uchwyty w celu zaznaczenia sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij przycisk Przycisk Kosz.

Dodawanie nagrania do dokumentu i jego odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania stuknij opcję Wstaw w prawym górnym rogu. Ta ikona ikona nagrywania oznacza funkcję nagrywania i jest wyświetlana na stronie, slajdzie lub arkuszu.

Aby odtworzyć nagranie, stuknij ikonę Ikona nagrywania w celu zaznaczenia nagrania, a następnie ponownie stuknij ikonę Ikona nagrywania.

Aby edytować lub usunąć nagranie po dodaniu go do strony, stuknij ikonę Ikona nagrywania w celu zaznaczenia nagrania, a następnie stuknij opcję Edytuj lub Usuń. Aby przesunąć nagranie, stuknij ikonę Ikona nagrywania w celu wybrania nagrania, a następnie przeciągnij je na stronę.

Możesz także udostępnić swoje nagranie jako plik audio. Stuknij ikonę Ikona nagrywania, aby wybrać nagranie, a następnie stuknij opcję Udostępnij.


Nagrywanie dźwięku na komputerze Mac

Nagrywaj dźwięk w dokumencie aplikacji Pages, Numbers i Keynote na komputerze Mac, a następnie odtwórz nagranie. Nagranie możesz edytować w dowolnej chwili. 

Nagrywanie dźwięku

Dźwięk można nagrywać za pomocą wbudowanego mikrofonu na komputerze Mac, zestawu słuchawkowego przewodowego lub Bluetooth albo zgodnego mikrofonu. Podczas nagrywania można przewijać, powiększać i wyświetlać różne strony, slajdy oraz arkusze. 

 1. Otwórz dokument, slajd lub arkusz, kliknij przycisk przycisk Multimedia na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Nagraj dźwięk.
 2. Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij przycisk przycisk Nagrywaj. Nowe nagranie pojawi się w oknie Nagrywanie audio.
 3. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk przycisk zatrzymywania nagrywania.
 4. Aby dodać dźwięk do istniejącego nagrania, kliknij ponownie przycisk przycisk Nagrywaj.
 5. Aby odsłuchać nagranie, kliknij opcję Odsłuchaj.

Edytowanie i zastępowanie nagrania

Po wykonaniu nagrania możesz przyciąć jego część, a także zastąpić albo usunąć całość lub część nagrania.

Aby ponownie nagrać wybrany fragment, stuknij przycisk Edytuj, przeciągnij uchwyty na nagraniu w celu zaznaczenia odpowiedniej sekcji, a następnie stuknij przycisk przycisk nagrywania w celu jej ponownego nagrania.

Aby przyciąć nagranie w celu odtworzenia wyłącznie wybranej części:

 1. Kliknij opcję Edycja, a następnie przeciągnij uchwyty na nagraniu, aby zaznaczyć sekcję, którą chcesz zachować.
 2. Kliknij przycisk przycisk Przytnij, aby usunąć sekcje znajdujące się poza obszarem uchwytów.

Aby usunąć całość lub część nagrania, przeciągnij uchwyty w celu zaznaczenia sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk przycisk Kosz.

Dodawanie nagrania do dokumentu i jego odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania stuknij opcję Wstaw. Ta ikona Ikona nagrywania oznacza funkcję nagrywania i zostanie wyświetlana na stronie, slajdzie lub arkuszu.

Aby odtworzyć nagranie, kliknij ikonę ikona nagrywania w celu zaznaczenia nagrania, a następnie ponownie kliknij ikonę ikona nagrywania.

Aby przenieść nagranie w inne miejsce w dokumencie, przeciągnij ikonę ikona nagrywania

Aby usunąć nagranie, kliknij ikonę ikona nagrywania, a następnie naciśnij opcję Usuń.

Możesz także udostępnić swoje nagranie jako plik audio. Kliknij ikonę ikona nagrywania z naciśniętym klawiszem Control, aby zaznaczyć nagranie, wybierz opcję Udostępnij nagranie i wybierz sposób udostępnienia nagrania.

Data publikacji: