Nagrywanie dźwięku w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote

Nagraj dźwięk bezpośrednio do dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

Nagrywanie dźwięku na telefonie iPhone lub iPadzie

Nagrywaj dźwięk w dokumencie aplikacji Pages, Numbers i Keynote na telefonie iPhone lub iPadzie, a następnie odtwórz nagranie. Nagranie możesz edytować w dowolnej chwili.

Nagrywanie dźwięku

Dźwięk można nagrywać za pomocą wbudowanego mikrofonu na telefonie iPhone lub iPadzie, zestawu słuchawkowego przewodowego lub Bluetooth albo zgodnego mikrofonu. Podczas nagrywania można przewijać, powiększać i wyświetlać różne strony, slajdy oraz arkusze. 

 1. Otwórz dokument, stuknij przycisk Dodaj , stuknij przycisk Multimedia , a następnie stuknij opcję Nagraj dźwięk.
 2. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij przycisk Nagraj .
 3. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij przycisk Zatrzymaj . Nowe nagranie pojawi się w edytorze audio u dołu ekranu.
 4. Aby odsłuchać nagranie, stuknij przycisk Podgląd przycisk Podgląd. Aby odsłuchać od określonego miejsca, przesuń palcem w lewo lub w prawo na nagraniu w celu ustawienia linii, a następnie stuknij przycisk Podgląd przycisk Podgląd.

Edytowanie i zastępowanie nagrania

Po wykonaniu nagrania możesz przyciąć jego część, a także zastąpić albo usunąć całość lub część nagrania.

Aby ponownie wykonać nagranie od określonego miejsca, przesuń palcem w lewo lub w prawo na nagraniu w celu ustawienia linii, a następnie stuknij przycisk Nagraj .

Aby ponownie nagrać wybrany fragment, stuknij przycisk Edytuj , przeciągnij uchwyty na nagraniu w celu zaznaczenia odpowiedniej sekcji, a następnie stuknij przycisk Nagraj  w celu jej ponownego nagrania.

Aby przyciąć nagranie w celu odtworzenia wyłącznie wybranej części:

 1. Przeciągnij uchwyty na nagraniu, aby zaznaczyć sekcję, którą chcesz zachować.
 2. Stuknij przycisk Przytnij , aby usunąć sekcje znajdujące się poza obszarem uchwytów.

Aby usunąć całość lub część nagrania, przeciągnij uchwyty w celu zaznaczenia sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij przycisk Usuń .

Dodawanie nagrania do dokumentu i jego odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania stuknij opcję Wstaw w prawym górnym rogu. Ta ikona  reprezentująca nagrany plik audio jest wyświetlana na stronie, slajdzie lub arkuszu. Stuknij nagranie dźwiękowe , aby odtworzyć nagranie i nie tylko:

 • Aby odtworzyć nagranie, stuknij nagranie dźwiękowe w celu zaznaczenia nagrania, a następnie ponownie je stuknij.
 • Aby edytować lub usunąć nagranie po dodaniu go do strony, stuknij nagranie dźwiękowe w celu zaznaczenia nagrania, a następnie stuknij opcję Edytuj lub Usuń.
 • Aby przesunąć nagranie, stuknij nagranie dźwiękowe w celu zaznaczenia nagrania, a następnie przeciągnij je na stronę.
 • Aby udostępnić nagranie jako plik audio, stuknij nagranie dźwiękowe, aby je zaznaczyć, a następnie stuknij opcję Udostępnij.
 • W aplikacji Keynote możesz odtworzyć nagranie na wielu slajdach i dostosować głośność nagrania niezależnie na każdym slajdzie.


Nagrywanie dźwięku na komputerze Mac

Nagrywaj dźwięk w dokumencie aplikacji Pages, Numbers i Keynote na komputerze Mac, a następnie odtwórz nagranie. Nagranie możesz edytować w dowolnej chwili. 

Nagrywanie dźwięku

Dźwięk można nagrywać za pomocą wbudowanego mikrofonu na komputerze Mac, zestawu słuchawkowego przewodowego lub Bluetooth albo zgodnego mikrofonu. Podczas nagrywania można przewijać, powiększać i wyświetlać różne strony, slajdy oraz arkusze. 

 1. Otwórz dokument, slajd lub arkusz, kliknij przycisk Multimedia  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Nagraj dźwięk.
 2. Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij przycisk Nagraj . Nowe nagranie pojawi się w oknie Nagrywanie audio.
 3. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymaj .
 4. Aby dodać dźwięk do istniejącego nagrania, kliknij ponownie przycisk Nagraj .
 5. Aby odsłuchać nagranie, kliknij opcję Odsłuchaj.

Edytowanie i zastępowanie nagrania

Po wykonaniu nagrania możesz przyciąć jego część, a także zastąpić albo usunąć całość lub część nagrania.

Aby ponownie nagrać wybrany fragment, kliknij opcję Edytuj, przeciągnij uchwyty na nagraniu w celu zaznaczenia odpowiedniej sekcji, a następnie stuknij przycisk Nagraj  w celu jej ponownego nagrania.

Aby przyciąć nagranie w celu odtworzenia wyłącznie wybranej części:

 1. Kliknij opcję Edycja, a następnie przeciągnij uchwyty na nagraniu, aby zaznaczyć sekcję, którą chcesz zachować.
 2. Kliknij przycisk Przytnij , aby usunąć sekcje znajdujące się poza obszarem uchwytów.

Aby usunąć całość lub część nagrania, przeciągnij uchwyty w celu zaznaczenia sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń .

Dodawanie nagrania do dokumentu i jego odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania stuknij opcję Wstaw. Ta ikona  reprezentująca nagrany plik audio jest wyświetlana na stronie, slajdzie lub arkuszu. Kliknij nagranie dźwiękowe , aby odtworzyć nagranie i nie tylko:

 • Aby odtworzyć nagranie, kliknij nagranie dźwiękowe w celu zaznaczenia nagrania, a następnie ponownie je kliknij.
 • Aby przenieść nagranie w inne miejsce w dokumencie, przeciągnij je. 
 • Aby usunąć nagranie, kliknij nagranie dźwiękowe, a następnie naciśnij opcję Usuń.
 • Aby udostępnić nagranie jako plik audio, kliknij nagranie audio z naciśniętym klawiszem Control, aby je zaznaczyć, wybierz opcję Udostępnij nagranie, a następnie wybierz sposób jego udostępnienia.
 • W aplikacji Keynote możesz odtworzyć nagranie na wielu slajdach i dostosować głośność nagrania niezależnie na każdym slajdzie.
Data publikacji: