Bezpieczeństwo współpracy pakietu iWork i usługi Box

Dowiedz się na temat sposobu otwierania i uzyskiwania dostępu do plików w usłudze Box oraz na serwerach firmy Apple, gdy współpracujesz nad dokumentami pakietu iWork przechowywanymi w usłudze Box.

Aby ułatwić współpracę w pakiecie iWork między użytkownikami, dokumenty należy najpierw przenieść na serwery Apple. Dokumenty są obsługiwane w pamięci, a w celu zoptymalizowania wydajności edycji są też szyfrowane i zachowywane w pamięci podręcznej. Usługa Box zapewnia i zabezpiecza klucze szyfrowania służące do ochrony dokumentów w pamięci podręcznej. 

Aby odszyfrować dokument w pamięci podręcznej do dalszej edycji, serwery Apple uzyskują wymagane klucze szyfrowania z usługi Box za pośrednictwem tokenu dostępu, który jest najpierw przekazywany do aplikacji iWork, a stamtąd na serwery Apple. Ten dostęp jest ważny tylko przez 24 godziny. Jeśli użytkownicy nadal pracują nad dokumentem, token dostępu jest automatycznie odnawiany — nie dotyczy to Internetu, gdzie token nie jest nigdy odnawiany. Usługa Box może odmówić przyznania dostępu do kluczy szyfrowania, jeśli użytkownik nie jest już upoważniony do pracy nad dokumentem.

Zaszyfrowane dokumenty są przechowywane w pamięci podręcznej na serwerach Apple do 28 dni, po czym zostają automatycznie usunięte. Dokumenty w pamięci podręcznej są szyfrowane tylko wtedy, gdy użytkownik otworzył udostępniany dokument pakietu iWork lub dokument iWork w Internecie i tylko jeśli usługa Box przyznała dostęp do wymaganego klucza.

Aby generować podglądy, dokumenty są przenoszone na serwery Apple. Są przechowywane tymczasowo i nigdy nie są zachowywane w pamięci podręcznej.

Więcej informacji

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: