Bezpieczeństwo współpracy pakietu iWork i usługi Box

Dowiedz się na temat sposobu otwierania i uzyskiwania dostępu do plików w usłudze Box oraz na serwerach firmy Apple, gdy współpracujesz nad dokumentami pakietu iWork przechowywanymi w usłudze Box.

Aby ułatwić współpracę w pakiecie iWork między użytkownikami, dokumenty należy najpierw przenieść na serwery Apple. Dokumenty są obsługiwane w pamięci, a w celu zoptymalizowania wydajności edycji są też szyfrowane i zachowywane w pamięci podręcznej. Usługa Box zapewnia i zabezpiecza klucze szyfrowania służące do ochrony dokumentów w pamięci podręcznej. 

Aby odszyfrować dokument w pamięci podręcznej do dalszej edycji, serwery Apple uzyskują wymagane klucze szyfrowania z usługi Box za pośrednictwem tokenu dostępu, który jest najpierw przekazywany do aplikacji iWork, a stamtąd na serwery Apple. Ten dostęp jest ważny tylko przez 24 godziny. Jeśli użytkownicy nadal pracują nad dokumentem, token dostępu jest automatycznie odnawiany — nie dotyczy to Internetu, gdzie token nie jest nigdy odnawiany. Usługa Box może odmówić przyznania dostępu do kluczy szyfrowania, jeśli użytkownik nie jest już upoważniony do pracy nad dokumentem.

Zaszyfrowane dokumenty są przechowywane w pamięci podręcznej na serwerach Apple do 28 dni, po czym zostają automatycznie usunięte. Dokumenty w pamięci podręcznej są szyfrowane tylko wtedy, gdy użytkownik otworzył udostępniany dokument pakietu iWork lub dokument iWork w Internecie i tylko jeśli usługa Box przyznała dostęp do wymaganego klucza.

Aby generować podglądy, dokumenty są przenoszone na serwery Apple. Są przechowywane tymczasowo i nigdy nie są zachowywane w pamięci podręcznej.

Więcej informacji

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: