Wybieranie routera Wi-Fi do użytku z urządzeniami firmy Apple

Poszukując routera Wi-Fi, który będzie używany z komputerem Mac, telefonem iPhone, iPadem, urządzeniem Apple TV, głośnikiem HomePod lub innym urządzeniem firmy Apple, zwróć uwagę na następujące ważne funkcje.

Aby uzyskać najwyższy poziom zgodności, niezawodności i wydajności podczas użytkowania z urządzeniami firmy Apple, znajdź router Wi-Fi oferujący następujące funkcje:

  • IEEE 802.11ac. Jest to najnowszy standard sieci bezprzewodowych.
  • Jednoczesna obsługa obu pasm (2,4 GHz i 5 GHz). Oznacza to, że router może transmitować w obu częstotliwościach naraz. W ten sposób niezależnie od pasma używanego przez urządzenie bezprzewodowe automatycznie łączy się ono z najlepszym dostępnym pasmem, co zapewnia maksymalną możliwą wydajność.
  • Szyfrowanie WPA2 Personal (AES). Jest to obecnie najsilniejsza forma szyfrowania dostępna w routerach Wi-Fi.
  • Standard MIMO lub MU-MIMO. Oferuje on podwyższoną wydajność w przypadku równoczesnego używania wielu urządzeń w sieci Wi-Fi, potrzeby dostępu do połączenia internetowego o wysokiej przepustowości albo konieczności objęcia dużego obszaru siecią Wi-Fi.

Tradycyjny, pojedynczy router jest odpowiedni do rozmiaru i rozkładu typowego domu. W przypadku większych lub trudniejszych do objęcia obszarów systemy oparte na siatce Wi-Fi oferują elastyczny zasięg. Dzięki wielu węzłom łatwiej jest objąć zasięgiem cały dom. Jeśli konfigurujesz lub rozszerzasz sieć opartą na siatce, sprawdź wymagania routera siatki, aby dowiedzieć się, z jakimi innymi routerami (węzłami) jest on zgodny. Utworzenie lub rozszerzenie sieci opartej na siatce może wymagać, aby każdy router (węzeł) pochodził od tego samego producenta. 

Podczas konfigurowania routera skorzystaj z zalecanych ustawień dla routerów i punktów dostępu Wi-Fi firmy Apple.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: