Ograniczanie dostępu do kontaktów na zarządzanych urządzeniach

Dowiedz się, jak za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) wybrać aplikacje, które mają dostęp do kontaktów.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemów.

Za pomocą rozwiązania MDM możesz kontrolować, czy niezarządzane aplikacje mogą uzyskać dostęp do kontaktów powiązanych z zarządzanymi źródłami. Do kontaktów mają zastosowanie następujące ogólne ograniczenia:

  • Dokumenty z zarządzanych źródeł pojawiają się w niezarządzanych miejscach docelowych
  • Dokumenty z niezarządzanych źródeł pojawiają się w zarządzanych miejscach docelowych

Te ograniczenia uniemożliwiają niezarządzanym aplikacjom dostęp do kontaktów z zarządzanych kont, a zarządzanym aplikacjom — zachowywanie kontaktów w lokalnej aplikacji Kontakty.

Rozwiązanie MDM umożliwia tworzenie wyjątków do tych reguł dla kontaktów przy użyciu następujących ustawień:

  • Allow unmanaged apps to access managed contacts (Pozwalaj niezarządzanym aplikacjom uzyskiwać dostęp do zarządzanych kontaktów)
  • Allow managed apps to save contacts to the local Contacts app (Pozwalaj zarządzanym aplikacjom zachowywać kontakty w lokalnej aplikacji Kontakty)

Niezarządzane miejsca docelowe

  • Niezarządzane aplikacje
  • Niezarządzane kontakty i konta e-mail
  • Pamięć lokalna, np. kontakty i notatki Na moim iPhonie

Zarządzanie źródła

  • Zarządzane aplikacje
  • Zarządzane konta

Dodatkowa pomoc

Dowiedz się więcej na temat ograniczeń dotyczących systemów iOS i iPadOS.

Data publikacji: