Dodawanie telewizorów i głośników oraz zarządzanie nimi w aplikacji Dom

Dzięki aplikacji Dom możesz w jednym miejscu dodać wszystkie urządzenia Apple TV, głośniki HomePod oraz głośniki i telewizory Smart TV zgodne z funkcją AirPlay 2, które masz w domu, oraz zarządzać nimi.

Zanim rozpoczniesz

W przypadku telewizorów Smart TV poszukaj etykiety:

W przypadku głośników poszukaj etykiety:

Dodawanie telewizorów i głośników do aplikacji Dom

Dodaj każdy zgodny z funkcją AirPlay 2 telewizor Smart TV, urządzenie Apple TV, głośnik HomePod i inny głośnik zgodny z funkcją AirPlay 2 do aplikacji Dom. Następnie możesz odtwarzać co chcesz i gdzie chcesz.

Dodawanie telewizorów Smart TV zgodnych z funkcją AirPlay 2

 1. Na telewizorze Smart TV przejdź do ustawień platformy Apple HomeKit i znajdź kod QR. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu tych ustawień, skontaktuj się z producentem.
 2. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Dom, stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Dodaj akcesorium.
 3. Korzystając z aparatu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, zeskanuj kod QR na ekranie telewizora.
 4. Zaczekaj na dodanie telewizora Smart TV. 
 5. Nadaj telewizorowi nazwę i wybierz pokój, w którym się znajduje.
 6. Stuknij opcję Gotowe.

Telewizory Samsung Smart TV zgodne z funkcją AirPlay 2 nie obsługują platformy HomeKit i nie można ich dodać do aplikacji Dom. Nadal możesz używać funkcji AirPlay z telewizorami Samsung Smart TV, ale nie możesz używać Siri do odtwarzania filmów i sterowania odtwarzaniem. Aby korzystać z funkcji AirPlay na telewizorze Samsung Smart TV, upewnij się, że urządzenie Apple i telewizor Smart TV są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Niektóre telewizory Smart TV mogą wymagać uaktualnienia oprogramowania lub dodatkowej konfiguracji za pomocą aplikacji producenta.

Dodawanie urządzenia Apple TV 4K lub Apple TV HD

 1. Upewnij się, że urządzenie Apple TV jest uaktualnione do najnowszej wersji systemu tvOS, jest połączone z domową siecią Wi-Fi oraz zalogowane do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID, co aplikacja Dom.
 2. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay i HomeKit > Pokój.
 3. Wybierz pokój skonfigurowany w aplikacji Dom lub wybierz opcję Dodaj nowy pokój.

Urządzenie Apple TV będzie wyświetlane w aplikacji Dom na karcie Dom lub Pokoje.

Dodawanie głośnika HomePod

Skonfiguruj głośnik HomePod, a pojawi się on automatycznie w aplikacji Dom.

Głośnik HomePod nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Dodawanie głośników zgodnych z funkcją AirPlay 2

 1. Otwórz aplikację Dom, stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Dodaj akcesorium.
 2. Stuknij opcję Nie mam lub nie mogę zeskanować kodu, a następnie stuknij głośnik.
 3. Zaczekaj na dodanie głośnika. Nadaj głośnikowi nazwę i wybierz pokój, w którym się znajduje.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Niektóre głośniki mogą wymagać uaktualnienia oprogramowania sprzętowego lub dodatkowej konfiguracji za pomocą aplikacji producenta. Aby dodać głośniki połączone ze stacją AirPort Express 802.11n (2. generacji), uaktualnij oprogramowanie sprzętowe stacji AirPort Express do najnowszej wersji.

 

Organizowanie telewizorów i głośników według pokojów

Aplikacja Dom na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac umożliwia organizowanie telewizorów Smart TV i głośników według pokojów. Następnie możesz użyć funkcji Siri do sterowania muzyką i odtwarzania jej w całym domu. Możesz także poprosić Siri o odtworzenie tego, co chcesz obejrzeć na wskazanym urządzeniu.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. W aplikacji Dom naciśnij i przytrzymaj opcję telewizor lub głośnik zgodny z funkcją AirPlay, a następnie stuknij opcję Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Pokój, a następnie wybierz pokój, w którym znajduje się to urządzenie.
 3. Stuknij opcję Gotowe.

Na komputerze Mac:

 1. W aplikacji Dom kliknij dwukrotnie telewizor lub głośnik zgodny z funkcją AirPlay, a następnie kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij opcję Pokój, a następnie wybierz pokój, w którym znajduje się to urządzenie.
 3. Kliknij przycisk Gotowe.

Chcesz sterować zawartością odtwarzaną w poszczególnych obszarach domu, na przykład na piętrze lub na parterze? Dowiedz się, jak zgrupować pokoje w strefę w aplikacji Dom.

Zmienianie ustawień funkcji AirPlay

W Ustawieniach domu zaznacz, kto może oglądać zawartość na telewizorach oraz odtwarzać ją na głośnikach. 

 1. Otwórz aplikację Dom na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac.
 2. Na urządzeniu z systemem iOS stuknij ikonę . Jeśli masz więcej niż jeden dom, stuknij opcję Ustawienia domu, a następnie stuknij dom. Na urządzeniu z systemem macOS wybierz kolejno opcje Edycja >Edycja domu na pasku menu.
 3. Przewin w dół i wybierz opcję Dostęp (głośniki i TV).

W tym miejscu możesz zezwolić wszystkim, dowolnej osobie połączonej z domowa siecią Wi-Fi bądź wyłącznie osobom zaproszonym do sterowania domem na odtwarzanie zawartości na urządzeniu za pomocą funkcji AirPlay.

Więcej informacji

Data publikacji: