Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego komputerów Mac Pro (połowa 2010 r.) i Mac Pro (połowa 2012 r.)

Komputery Mac Pro (połowa 2010 r.) i Mac Pro (połowa 2012 r.) wymagają ręcznych uaktualnień oprogramowania sprzętowego przed aktualizacją lub ponowną instalacją systemu macOS.

W przeciwieństwie do pozostałych modeli komputera Mac uaktualnienia oprogramowania sprzętowego nie są instalowane automatycznie wraz z systemem macOS na komputerach Mac Pro (połowa 2010 r.) i Mac Pro (połowa 2012 r.). Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że komputer Mac Pro otrzymuje wszystkie dostępne uaktualnienia oprogramowania sprzętowego podczas uaktualniania lub ponownej instalacji systemu macOS.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli podczas próby ponownej instalacji systemu macOS na tych modelach za pomocą odzyskiwania systemu macOS wyświetla się ekran informujący, że wymagane jest uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania sprzętowego po aktualizacji systemu macOS

Na początek użyj aplikacji App Store, aby uaktualnić oprogramowanie na komputerze Mac. Po ukończeniu uaktualnienia:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > App Store. Wyszukaj frazę macOS. Kliknij wynik wyszukiwania przedstawiający aktualną wersję systemu macOS i kliknij opcję Pobierz, aby rozpocząć pobieranie.
 2. Instalator zostanie pobrany do folderu Aplikacje i otworzy się po ukończeniu pobierania. Jeśli instalator nie otworzy się automatycznie, znajdź plik o nazwie Install macOS w folderze Aplikacje i kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć.
 3. Kliknij opcję Dalej.
 4. Jeśli komputer Mac wymaga uaktualnienia oprogramowania sprzętowego, zostanie wyświetlony ekran:
  Ekran instalacji systemu macOS
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania sprzętowego przed aktualizacją systemu macOS

Aby ponownie zainstalować system macOS na komputerach Mac Pro (połowa 2010 r.) i Mac Pro (połowa 2012 r.), musisz dwukrotnie uruchomić instalator: raz w celu uaktualnienia oprogramowania sprzętowego, drugi raz, aby zainstalować ponownie system macOS. Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple > App Store. Wyszukaj frazę macOS. Kliknij wynik wyszukiwania przedstawiający aktualną wersję systemu macOS i kliknij opcję Pobierz, aby rozpocząć pobieranie.
 2. Instalator zostanie pobrany do folderu Aplikacje i otworzy się po ukończeniu pobierania. Jeśli instalator nie otworzy się automatycznie, znajdź plik o nazwie Install macOS w folderze Aplikacje i kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć.
 3. Kliknij opcję Dalej.
 4. Jeśli komputer Mac wymaga uaktualnienia oprogramowania sprzętowego, zostanie wyświetlony ekran:
  Ekran instalacji systemu macOS
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe.
 6. Gdy proces uaktualnienia oprogramowania sprzętowego zakończy się i komputer Mac uruchomi się, ponownie otwórz plik Install macOS i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować system macOS.

Używanie funkcji odzyskiwania systemu macOS na tych modelach komputerach Mac

Jeśli próbujesz ponownie zainstalować system macOS za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS na komputerze Mac Pro (połowa 2010 r.) lub Mac Pro (połowa 2012 r.), może zostać wyświetlony monit informujący, że wymagane jest uaktualnienie oprogramowania sprzętowego, aby zainstalować system macOS. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby przeprowadzić instalację:

 1. Kliknij opcję Wyłącz. Jeśli komputer Mac Pro nie wyłączy się, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby go wyłączyć. 
 2. Przytrzymuj naciśnięty klawisz zasilania, aż wskaźnik zasilania zacznie migać lub usłyszysz długi dźwięk. Pojawi się szary ekran z logo Apple i pasek postępu. Po ukończeniu uaktualniania komputer Mac Pro uruchomi się.
 3. Ponownie uruchom komputer Mac Pro, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Option+Command+R, żeby ponownie zainstalować system macOS. Monit o zainstalowanie oprogramowania sprzętowego nie powinien być już wyświetlany.
Data publikacji: