Konfigurowanie usługi iCloud na komputerze PC z systemem Windows

Dowiedz się, jak skonfigurować usługę iCloud na wszystkich urządzeniach. Reszta odbywa się automatycznie.


Aby zapewnić optymalne działanie usługi iCloud, upewnij się, że urządzenie spełnia minimalne wymagania systemowe.

Pobieranie aplikacji iCloud dla Windows

Aplikacja iCloud dla Windows zapewnia dostęp do plików, zdjęć, kontaktów, kalendarzy i innych treści na urządzeniach Apple i komputerze PC z systemem Windows.

Pobierz aplikację iCloud dla Windows. >

Chcesz mieć dostęp do najnowszych funkcji usługi iCloud? Zapoznaj się z zalecaną konfiguracją systemową. Jeśli nie masz pewności, którego systemu Windows używasz, dowiedz się tego. Usługa iCloud wymaga połączenia z Internetem. Usługa iCloud może nie być dostępna we wszystkich miejscach, a dostępne funkcje mogą się różnić. Jeśli używasz zarządzanego konta Apple ID, aplikacja iCloud dla Windows nie jest obsługiwana. 

Logowanie się do usługi iCloud

Po pobraniu aplikacji iCloud dla Windows zaloguj się za pomocą konta Apple ID używanego na urządzeniach Apple.

Masz pytania na temat Apple ID?

Wybierz usługi iCloud, których chcesz używać

Po włączeniu usługi iCloud wybierz usługi, których chcesz używać, i kliknij przycisk Zastosuj.

Na przykład jeśli włączysz usługi Zdjęcia iCloud i iCloud Drive, aplikacja iCloud dla Windows utworzy nowe foldery dla tych plików w Eksploratorze plików. Od teraz pliki dodane do folderów iCloud pojawią się automatycznie na urządzeniach Apple.


Znajdź odpowiedni dla siebie pakiet dyskowy

Jedno bezpieczne miejsce przechowywania wszystkich zdjęć, plików i innych treści

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: