Certyfikaty zabezpieczeń czipu Apple T2

Ten artykuł zawiera odnośniki do najważniejszych certyfikatów produktów, atestacji kryptograficznych oraz wytycznych dotyczących zabezpieczeń czipu T2 i jego oprogramowania sprzętowego.

Następujące dokumenty mogą być przydatne w kontekście tych certyfikatów i atestacji:

Informacje na temat publicznych certyfikatów związanych z usługami internetowymi Apple można znaleźć na stronie:

Informacje na temat publicznych certyfikatów związanych z aplikacjami Apple można znaleźć na stronie:

Informacje na temat publicznych certyfikatów związanych z systemami operacyjnymi Apple można znaleźć na stronach:

Informacje na temat publicznych certyfikatów związanych ze sprzętem i powiązanym z nim oprogramowaniem sprzętowym można znaleźć na stronach:

Weryfikacja modułów kryptograficznych

Wszystkie certyfikaty zgodności produktów firmy Apple ze standardem FIPS 140-2/-3 znajdują się na stronie programu CMVP. Apple aktywnie angażuje się w weryfikowanie modułów kryptograficznych CoreCrypto User i CoreCrypto Kernel we wszystkich głównych wersjach systemu operacyjnego. Weryfikacja zgodności może zostać przeprowadzona wyłącznie na ostatecznej wersji modułu i formalnie złożona wraz z oficjalną premierą systemu operacyjnego. 

W programie CMVP stan weryfikacji modułów kryptograficznych znajduje się na czterech odrębnych listach w zależności od ich bieżącego statusu. Moduły początkowo mogą znajdować się na liście wdrożeń poddawanych testom, a następnie zostają przeniesione na listę modułów w toku. Po zakończeniu weryfikacji pojawiają się na liście zweryfikowanych modułów kryptograficznych, a po upływie pięciu lat zostają przeniesione na listę „historyczną”.

W 2020 r.w programie CMVP przyjęto międzynarodową normę ISO/IEC 19790 jako podstawę dla standardu FIPS 140-3.

Więcej informacji na temat weryfikacji zgodności ze standardem FIPS 140-2/-3 można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo platform Apple.

  Numer certyfikatu CMVP Nazwa modułu Rodzaj modułu Poziom usług Data weryfikacji Dokumenty
Jeśli chcesz dowiedzieć się, które moduły są obecnie testowane/weryfikowane, zapoznaj się z listą wdrożeń poddawanych testom i listą modułów w toku.
Oprogramowanie sprzętowe T2: 16P374

(wydania systemu operacyjnego z 2018 r.)
3438 Apple CoreCrypto Kernel Module 9.0 dla ARM Programowy 1 23.04.2019
Oprogramowanie sprzętowe T2: 16P374

(wydania systemu operacyjnego z 2018 r.)
3433 Apple CoreCrypto User Module 9.0 dla ARM Programowy 1 11.04.2019
sepOS dla czipu T2: 16P374

(wydania systemu operacyjnego z 2018 r.)
3523

Apple Secure Key Store Cryptographic Module 9.0

(sepOS)

Sprzętowy 2 10.09.2019
Oprogramowanie sprzętowe T2: 15P2064

(wydania systemu operacyjnego z 2017 r.)
3148 Apple CoreCrypto User Module 8.0 dla ARM Programowy 1 09.03.2018

22.05.2018

06.07.2018
Oprogramowanie sprzętowe T2: 15P2064

(wydania systemu operacyjnego z 2017 r.)
3147 Apple CoreCrypto Kernel Module 8.0 dla ARM Programowy 1 09.03.2018

17.05.2018

03.07.2018
sepOS dla czipu T2: 15YP2064

(wydania systemu operacyjnego z 2017 r.)
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module 1.0

(sepOS)
Sprzętowy 1 10.09.2019
Data publikacji: