Jeśli widzisz ostrzeżenie „Niezabezpieczona” podczas przeglądania witryny internetowej w przeglądarce Safari

Przeglądarka Safari wyświetla ostrzeżenie, jeśli odwiedzana witryna nie jest bezpieczna. 

W każdym z następujących przypadków przeglądarka Safari może wyświetlać komunikat „Niezabezpieczona” lub „Witryna nie jest bezpieczna”:

  • Witryna jest zaszyfrowana, ale jej certyfikat wygasł lub jest nielegalny.
  • Certyfikat witryny jest ważny, ale wersja TLS nie jest bezpieczna (TLS w wersji 1.1 lub starszej). 
  • Witryna jest niezaszyfrowana i prosi o podanie hasła lub informacji o karcie kredytowej.

Nigdy nie należy podawać haseł ani numerów kart kredytowych w witrynach zawierających to ostrzeżenie. Jeśli chcesz odwiedzić tę witrynę, skontaktuj się z właścicielem witryny lub administratorem i poinformuj go, że jego witryna nie jest bezpieczna.

Jeśli niezaszyfrowana witryna zażąda podania hasła lub danych karty kredytowej, przeglądarka Safari wyświetli ostrzeżenie z informacją, że strona, na której się znajdujesz, nie jest bezpieczna.

Jeśli stukniesz lub klikniesz formularz w celu zalogowania się lub wprowadzenia informacji, w inteligentnym polu wyszukiwania pojawi się wyróżnione ostrzeżenie.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: