Jeśli przeglądarka Safari ostrzega, że witryna internetowa nie jest bezpieczna

Począwszy od systemów iOS 11.3 i macOS 10.13.4 przeglądarka Safari wyświetla ostrzeżenie „Witryna nie jest bezpieczna”, jeśli odwiedzana witryna nie jest odpowiednio zabezpieczona. 

Podczas odwiedzania zaszyfrowanej witryny przeglądarka Safari sprawdza posiadany przez nią certyfikat i ostrzega, jeśli certyfikat wygasł lub jest niezgodny z prawem. Teraz — w systemach iOS 11.3 i macOS 10.13.4 — przeglądarka Safari sprawdza również, czy witryna, która prosi o podanie hasła lub danych karty kredytowej, jest niebezpieczna ze względu na brak szyfrowania.

Jeśli przeglądarka Safari wykryje, że witryna nie jest bezpieczna, nie podawaj swoich danych.

 

Jeśli niezaszyfrowana witryna zażąda podania hasła lub danych karty kredytowej, przeglądarka Safari wyświetli ostrzeżenie z informacją, że strona, na której się znajdujesz, nie jest bezpieczna.

Jeśli stukniesz lub klikniesz formularz w celu zalogowania się lub wprowadzenia informacji, w inteligentnym polu wyszukiwania pojawi się wyróżnione ostrzeżenie.

Nigdy nie należy podawać haseł ani numerów kart kredytowych w witrynach zawierających to ostrzeżenie. Jeśli chcesz odwiedzić tę witrynę, skontaktuj się z właścicielem witryny lub administratorem i poinformuj go, że jego witryna nie jest bezpieczna. 

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: