Jak usuwać wiadomości e-mail na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dzięki prostym gestom możesz przejąć kontrolę nad swoją skrzynką Przychodzące i usunąć jedną lub wiele wiadomości e-mail jednocześnie.

Usuwanie wielu wiadomości e-mail

 1. Otwórz aplikację Mail i otwórz skrzynkę Przychodzące.
 2. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Zaznacz wszystko. Możesz też pojedynczo zaznaczać wiadomości, które chcesz usunąć.
 3. Stuknij opcję Do Kosza lub Archiwizuj. Jeśli widzisz tylko opcję Archiwizuj, naciśnij i przytrzymaj opcję Archiwizuj, aby wyświetlić inne opcje, takie jak Zaznaczone do Kosza.

Aby cofnąć usunięcie wiadomości, potrząśnij urządzeniem, a następnie stuknij opcję Cofnij.

Usuwanie pojedynczej wiadomości

 1. Otwórz aplikację Mail i otwórz skrzynkę Przychodzące. 
 2. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu, a następnie zaznacz wiadomość e-mail, którą chcesz usunąć. 
 3. Stuknij opcję Do Kosza lub Archiwizuj. 

Możesz też szybko przesunąć palcem w lewo na pojedynczej wiadomości, aby ją usunąć.

Jeśli próbujesz usunąć już otwartą wiadomość e-mail, naciśnij i przytrzymaj przycisk Archiwizuj  lub przycisk Do Kosza , a następnie stuknij opcję Archiwizuj wiadomość lub Do Kosza.

W zależności od typu konta przy próbie usunięcia wiadomości e-mail może się pojawić opcja Archiwizuj zamiast Do Kosza. Możesz to zmienić, edytując ustawienia działania skrzynki pocztowej.

Edytowanie ustawień skrzynki pocztowej

Aby zarządzać kontem pocztowym e-mail w usłudze iCloud (zakończonym na icloud.com, me.com lub mac.com), wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta.
 2. Stuknij konto e-mail iCloud, którym chcesz zarządzać.
 3. Stuknij pozycję iCloud, a następnie przewiń w dół ekranu i stuknij opcję Mail.
 4. Stuknij opcję Zaawansowane.

Jeśli masz konto e-mail innego typu:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta.
 2. Stuknij konto e-mail, którym chcesz zarządzać.
 3. Stuknij opcję Konto, a następnie stuknij opcję Zaawansowane.

W tym miejscu możesz też wybrać, czy wiadomości mają być usuwane, czy archiwizowane. Przesunięcie palcem w lewo po wiadomości, której chcesz się pozbyć, spowoduje wyświetlenie opcji Archiwizuj lub Do Kosza, w zależności od wybranych ustawień. W zależności od dostawcy usługi poczty e-mail może też być dostępna opcja automatycznego usuwania wiadomości e-mail po określonym czasie.

Więcej informacji o wiadomościach e-mail

Data publikacji: