GarageBand dla systemu macOS: informacje o wersji aplikacji

Dowiedz się więcej o aktualnej i poprzednich wersjach aplikacji GarageBand dla systemu macOS.

Nowości w aplikacji GarageBand 10.3.3

Nowe funkcje/ulepszenia

 • Przeglądarka pętli umożliwia teraz filtrowanie według typu pętli.

Stabilność i niezawodność

 • Aplikacja GarageBand już nie zamyka się nieoczekiwanie po otwarciu lekcji Wprowadzenie do gitary po raz drugi podczas tej samej sesji Nauka gry.

Edytowanie

 • Klawisze pianoli mają teraz oczekiwany rozmiar.

Kwestie ogólne

 • Otwarcie okien systemowych w aplikacji GarageBand powoduje teraz natychmiastowe przełączenie między trybem jasnym a ciemnym, gdy tryb zostanie zmieniony w Ustawieniach systemowych.
 • Wskaźnik poziomu wejściowego działa teraz w oknie konfiguracji Nauka gry.


Poprzednie wersje

GarageBand 10.3.2

Wydajność

 • Aplikacja GarageBand nie zawiesza się już podczas otwierania Biblioteki dźwięków, Notatnika, przeglądarki pętli lub przeglądarki mediów, gdy narzędzia Smart Controls są otwarte.

Biblioteka dźwięków

 • Jeśli aplikacja GarageBand zostanie otwarta na komputerze Mac, do którego przeniesiono Bibliotekę dźwięków za pomocą aplikacji Logic Pro X lub MainStage, a dysk zewnętrzny zawierający tę bibliotekę pozostanie odłączony, wyświetlone zostanie okno dialogowe wskazujące na konieczność podłączenia dysku w celu uzyskania dostępu do dźwięków.
 • Po przeniesieniu biblioteki do aplikacji Logic Pro X lub MainStage Bibliotekę dźwięków można ponownie zainstalować w aplikacji GarageBand, a następnie odłączyć dysk zewnętrzny, na którym ta biblioteka się znajduje.
 • Teraz gdy projekt aplikacji GarageBand dla systemu iOS jest otwarty na urządzeniu z systemem macOS, pliki Impulsu pogłosów dotyczące tradycyjnych chińskich i japońskich instrumentów są prawidłowo odnajdywane.

Nauka gry

 • Teraz okno wskazówek dotyczących strojenia otwiera się w lekcjach Nauki gry zawierających niestandardowe strojenia.
 • Akordy w funkcji Trening akordów są teraz wyświetlane we właściwych miejscach.
 • Funkcja Trening akordów ponownie wyświetla informacje wizualne, gdy akordy zostaną prawidłowo lub nieprawidłowo zagrane.

Kwestie ogólne

 • Aplikacja GarageBand obsługuje teraz funkcję przeciągania i upuszczania notatek głosowych.
 • W nowo utworzonych projektach narzędzie Smart Controls Inspector jest teraz wyświetlane prawidłowo.
 • Wyświetlacz LCD jest natychmiast uaktualniany w celu odzwierciedlenia operacji cofania lub przywracania istotnych zmian.
 • Okno aplikacji GarageBand pozostaje teraz widoczne nawet po wyjściu z trybu pełnoekranowego.
 • Teraz położenie znacznika końca utworu można określać z większą dokładnością.

GarageBand dla systemu macOS 10.3.1

 • Rozwiązuje problem, w którym nie można było uzyskać dostępu do wtyczek Audio Units innych firm i PlatinumVerb.

GarageBand dla systemu macOS 10.3

Nowe funkcje i ulepszenia

 • Dwie nowe ścieżki typu Drummer grają stylami miotełkowymi inspirowanymi muzyką rdzenną i jazzową.
 • Ponad 20 bezpłatnych do pobrania lekcji Naucz się grać z wykonawcą pokazują, jak grać hitowe utwory na pianinie i gitarze. Są one prowadzone przez wykonawcę, który skomponował te słynne utwory.
 • Zawiera 1000 nowych pętli w stylu muzyki elektronicznej i urban z takich gatunków, jak Reggaeton, Future Bass i Chill Rap.
 • Zawiera 400 efektów dźwiękowych obejmujących odgłosy zwierząt i środków transportu oraz głos ludzki. Dowiedz się, jak pobrać te nowe dźwięki.
 • Odtwarzaj i nagrywaj, korzystając z tradycyjnych instrumentów z Chin kontynentalnych i Japonii, takich jak Guzheng, Koto i bębny Taiko.
 • Dodaj klasyczne dźwięki do utworu, korzystając z pięciu łatek Vintage Mellotron.
 • Zgodność uaktualnień z GarageBand dla systemu iOS.

Stabilność i niezawodność

 • Aplikacja GarageBand nie zamyka się już w nieoczekiwany sposób podczas wczytywania niektórych łatek utworzonych w programie Logic Pro X.

Edycja

 • Teraz w aplikacji GarageBand można edytować dane MIDI Pan.
 • Znacznik pomocy narzędzia Marquee pokazuje teraz łączną długość bieżącego zaznaczenia, a także jego pozycję początkową i końcową.
 • W edytorze pianoli można teraz edytować krokowo automatyzację przez naciśnięcie klawiszy Command+Option.

Ułatwienia dostępu 

 • Funkcja VoiceOver odczytuje teraz typ ścieżki wybranej w oknie dialogowym Nowa ścieżka.
 • Funkcja VoiceOver odczytuje teraz nazwy ścieżek podczas interakcji z regionami w obszarze ścieżek.

Wtyczki

 • Rozmiar okien wtyczek nie ulega już czasami nieoczekiwanym zmianom podczas przełączania do wstępnych ustawień zawierających inną liczbę elementów sterujących.

Edycja Flex

 • Włączenie opcji Utrzymaj tempo i tonację w edytorze regionów powoduje teraz także włączenie edycji Flex w edytorze ścieżki, jeśli nie jest jeszcze aktywna.

Kwestie ogólne

 • Aplikacja GarageBand nie utrzymuje już nieoczekiwanie nut podczas korzystania z klawiatury muzycznej.
 • Głośność i dźwięk metronomu można dostosować w preferencjach aplikacji GarageBand.
 • Wyświetlacz LCD aplikacji GarageBand ponownie wyświetla czasy z dokładnością co do milisekund.
 • Ustawienia pomijania opcji Echo ścieżki wyjściowej i Pogłos ścieżki wyjściowej są teraz zapisywane w projektach aplikacji GarageBand.
 • Wykonanie polecenia Cofnij po zmianie klucza projektu powoduje teraz prawidłowe przywrócenie pętli Apple Loops do oryginalnego klucza.
 • Ścieżki instrumentów programowych teraz odpowiadają prawidłowo na dane wejściowe MIDI po wyłączeniu blokady ścieżki.
 • Teraz można rejestrować dźwięk podczas odtwarzania.
Data publikacji: