GarageBand dla systemu macOS: informacje o wersji aplikacji

Dowiedz się więcej o aktualnej i poprzednich wersjach aplikacji GarageBand dla systemu macOS.

GarageBand dla systemu macOS 10.4.6: informacje o wersji aplikacji

Nowe funkcje/ulepszenia

 • Wybieranie projektu z utworem za pomocą poleceń Przejdź do lewego lokalizatora i Przejdź do prawego lokalizatora można teraz wykonać za pomocą poleceń klawiszowych.
 • Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniach oprogramowania Apple można znaleźć pod adresem https://support.apple.com/pl-pl/HT201222.

Stabilność i niezawodność

 • Aplikacja GarageBand nie zamyka się już w nieoczekiwany sposób podczas udostępniania zawartości w usłudze SoundCloud.

Dostępność

 • Funkcja VoiceOver teraz poprawnie informuje o stanie przycisku nagrywania.

Wtyczki

 • Wtyczki Audio Unit korzystające z ochrony przed kopiowaniem PACE działają teraz w GarageBand.
 • Wykres w korektorze kanałów pokazuje teraz efekt ogólnego ustawienia wzmocnienia.

Edycja Flex

 • Polecenie klawiszowe Pokaż/ukryj Flex działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.

Smart Controls

 • Smart Controls na zablokowanej ścieżce są po odblokowaniu ścieżki od razu wyświetlane jako aktywne.

Importowanie

 • Pliki można teraz przeciągać bezpośrednio z aplikacji Muzyka do GarageBand.

Sterowniki MIDI i panele sterowania

 • Skrypty Lua dla zewnętrznych sterowników MIDI będą teraz nadal działać, gdy aplikacja Logic Remote zostanie połączona z aplikacją GarageBand.

Edytowanie

 • Karta Notatki dla pianoli zachowuje teraz zmiany wprowadzone w wartości Kwantyzacja po zapisaniu, zamknięciu i ponownym otwarciu utworu.


Poprzednie wersje

GarageBand 10.4.5

Dostępność

 • Aplikacja VoiceOver teraz niezawodnie informuje o stanie elementów sterujących w oknie Preferencje GarageBand.

Wtyczki

 • Wtyczki korzystające z ochrony przed kopiowaniem PACE działają teraz poprawnie w GarageBand.
 • Wartości elementów sterujących syntezatora Alchemy są teraz aktualizowane w miarę modyfikacji elementów sterujących.

Edytowanie

 • Zmiana rozmiaru okna Smart Controls lub edytora nie powoduje już przełączenia się z wybranych ścieżek.
 • W wyskakującym menu Zestaw artykulacji można teraz wybrać opcję „Brak”.

Cofnięcie

 • Funkcja Cofnij działa teraz po zmianie wartości Kwantyzacja w inspektorze pianoli.

Kwestie ogólne

 • Zmiana rozmiaru okien edytora jest teraz łatwiejsza.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że ekran startowy GarageBand był czasami pusty podczas uruchamiania.

GarageBand 10.4.4

Nowe funkcje

 • Osiem list odtwarzania z darmowymi utworami twórców największych hitów, w tym artystów takich jak Boys Noize, Mark Lettieri, Mark Ronson, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch czy TRAKGIRL.
 • Na playlistach znajdziesz utwory z gatunku slap house, modern ambient, mieszankę tytułów wykorzystujących perkusyjny dźwięk 808, próbki basowe i pętle.
 • Łącznie znajduje się tam 2800 pętli, 50 brzmień perkusyjnych i 120 łat.

Stabilność i niezawodność

 • Aplikacja GarageBand nie zawiesza się już przy otwartym oknie aplikacji Naucz się grać i przy braku połączenia internetowego.

Wydajność

 • W aplikacji GarageBand nie wyświetla się już obracająca się ikona ładowania podczas przeciągania pętli z Findera do list odtwarzania.

Sampler

 • Sampler w piosenkach stworzonych w aplikacji GarageBand na urządzenia iOS i iPadOS ładuje się teraz poprawnie podczas odtwarzania danej piosenki w aplikacji GarageBand na systemy macOS.

Zawartość

 • Łaty do ścieżek instrumentów można teraz filtrować po nazwach list odtwarzania w Bibliotece łat.

Automatyzacja

 • Przycisk Wyświetl/Ukryj automatyzację działa teraz prawidłowo, jeśli na liście odtwarzania nie ma żadnych punktów automatyzacji.
 • Gdy funkcja automatyzacji jest wyłączona, automatyzacja na podstawie regionu w edytorze pianoli jest wygaszona.

Naucz się grać

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że dźwięk wyjściowy aplikacji Naucz się grać z wykonawcą nie działał po otwarciu i odbyciu lekcji podstawowej.

Cofnięcie

 • Zmiana pliku filmowego i użycie opcji Cofnij nie powoduje już zatrzymania ścieżki z poprzedniego filmu.

Panel sterowania i sterowniki MIDI

 • W aplikacji GarageBand dostępny jest teraz skrypt programowania LUA dla zewnętrznych producentów sterowników MIDI.

Kwestie ogólne

 • Aplikacja GarageBand nie wyświetla już błędów związanych z dostępem podczas korzystania z VoiceOver w celu naciśnięcia klawisza pianoli.
 • Przycisk Echo ścieżki wyjściowej już nie migocze po wciśnięciu przycisku Ścieżka wyjściowa.
 • Podtrzymywanie systemu MIDI odpowiada teraz prawidłowo po uruchomieniu ścieżki w dowolnym miejscu.

GarageBand 10.4.3

GarageBand 10.4.2

Dostępność

 • Wtyczki można teraz otwierać w widoku Narzędzia, dzięki czemu ich funkcje są dostępne podczas korzystania z VoiceOver.

Edytowanie

 • Nagłówek regionu w edytorze audio uaktualnia się teraz poprawnie po wyciszeniu ścieżki.

Zawartość

 • Dźwięki z kolekcji 808 Bass brzmią teraz i odtwarzają się poprawnie.

Kwestie ogólne

 • Na karcie Region w edytorze audio kwantyzacja czasu dla regionów audio wyświetla się w oczekiwany sposób po odznaczeniu, a następnie ponownym zaznaczeniu folderu odbioru.

 

GarageBand 10.4.1

Nowe funkcje i ulepszenia

 • Nowy, udoskonalony projekt interfejsu w systemie macOS Big Sur.
 • Wyższa wydajność i efektywność działania na komputerach Mac z czipem Apple.
 • Możliwość dostosowywania kolorów regionów w ścieżkach.
 • Dodano 1800 nowych pętli Apple Loops w przeróżnych gatunkach, takich jak Hip-Hop, Chill Rap, Future Bass, New Disco i Bass House.
 • Dodano łaty ponad 190 instrumentów oraz ponad 50 klasycznych i nowoczesnych perkusji.

Stabilność i niezawodność

 • Aplikacja GarageBand nie przestaje już czasami reagować podczas przeciągania górnej krawędzi wyświetlacza Smart Controls.

Wydajność

 • Gdy aplikacja GarageBand jest wyświetlana na pomocniczym wyświetlaczu, jest teraz widoczna natychmiast po zamknięciu trybu pełnoekranowego.

Dostępność

 • Funkcja VoiceOver podaje teraz powiadomienia dźwiękowe po wyświetleniu lub ukryciu panelu ścieżki głównej. 
 • Funkcja VoiceOver podaje teraz powiadomienia dźwiękowe po wyświetleniu lub ukryciu panelu automatyzacji. 
 • Funkcja VoiceOver podaje teraz powiadomienia dźwiękowe po wyświetleniu lub ukryciu panelu biblioteki. 
 • Funkcja VoiceOver podaje teraz powiadomienia dźwiękowe po wyświetleniu lub ukryciu prowadnic wyrównujących. 
 • Funkcja VoiceOver podaje teraz powiadomienia dźwiękowe po przełączeniu opcji przyciągania do siatki. 
 • Funkcja VoiceOver podaje teraz powiadomienia dźwiękowe podczas powiększania. 

Pętle Apple Loops

 • Transpozycja działa teraz niezawodnie po przeciągnięciu pętli audio Apple Loops do pustej części obszaru Ścieżki.
 • Tworzenie pętli Apple Loops na podstawie regionów działa teraz w przypadkach, gdy koniec regionu znajduje się blisko końca utworu.

Flex Time

 • Gdy opcja Kwantyzuj jest włączona dla regionu audio, dla ustawienia „Siła” zostaje automatycznie wybrana wartość 100.

Smart Controls

 • Wybranie innej karty w wyświetlaczu Smart Control w trybie dwóch kart działa teraz niezawodnie.

Wtyczki

 • Dla nowo wstawionych wystąpień Space Designer jest teraz wyświetlana prawidłowa długość pogłosu.
 • Przeciągnięcie wtyczki do nowego położenia lub pustego gniazda nie powoduje już wyzerowania dostosowanych ustawień z powrotem do wartości domyślnych.

Importowanie

 • Aplikacja GarageBand wyświetla teraz ostrzeżenie w przypadku importowania pliku audio niezawierającego informacji o tempie.
 • Aplikacja GarageBand wyświetla teraz okno dialogowe w przypadku importowania zawierającego informacje o tempie pliku audio do pustego projektu.

Kwestie ogólne

 • Aplikacja GarageBand otwiera teraz prawidłowo utworzone przez Notatki głosowe pliki CAF, które zostały udostępnione do Findera lub aplikacji Mail.
 • Gdy jest aktywny tryb „Tworzenie ujęć”, aplikacja GarageBand nie wyświetla już komunikatu o błędzie „Struktura okrągła” podczas nagrywania MIDI w istniejącym folderze ujęcia zasłoniętym innym regionem.
 • Menu Kwantyzuj pozostaje teraz widoczne po wyłączeniu i ponownym włączeniu opcji Flex Time.
 • Mierniki poziomów dla wyjścia głównego na pasku sterowania nadal działają po ustawieniu wyjścia jako monofonicznego.
 • Zachowanie utworu zawierającego film nie powoduje już, że aplikacja GarageBand wyświetla okno dialogowe z monitem o zastąpienie pliku filmu.
 • Zaimportowanie pliku audio o tej samej nazwie, jaką ma istniejący plik w utworze, nie powoduje już zastąpienia tego istniejącego pliku.

GarageBand 10.3.5

• To uaktualnienie zawiera ulepszenia stabilności i poprawki błędów.

GarageBand 10.3.4

GarageBand 10.3.3

Nowe funkcje/ulepszenia

 • Przeglądarka pętli umożliwia teraz filtrowanie według typu pętli.

Stabilność i niezawodność

 • Aplikacja GarageBand już nie zamyka się nieoczekiwanie po otwarciu lekcji Intro to Guitar (Wprowadzenie do gitary) po raz drugi podczas tej samej sesji Naucz się grać.

Edytowanie

 • Klawisze pianoli mają teraz oczekiwany rozmiar.

Kwestie ogólne

 • Otwarcie okien systemowych w aplikacji GarageBand powoduje teraz natychmiastowe przełączenie między trybem jasnym a ciemnym, gdy tryb zostanie zmieniony w Ustawieniach systemowych.
 • Wskaźnik poziomu wejściowego działa teraz w oknie konfiguracji Naucz się grać.

GarageBand 10.3.2

Wydajność

 • Aplikacja GarageBand nie zawiesza się już podczas otwierania Biblioteki dźwięków, Notatnika, przeglądarki pętli lub przeglądarki mediów, gdy narzędzia Smart Controls są otwarte.

Biblioteka dźwięków

 • Jeśli aplikacja GarageBand zostanie otwarta na komputerze Mac, do którego przeniesiono Bibliotekę dźwięków za pomocą aplikacji Logic Pro lub MainStage, a dysk zewnętrzny zawierający tę bibliotekę pozostanie odłączony, wyświetlone zostanie okno dialogowe wskazujące na konieczność podłączenia dysku w celu uzyskania dostępu do dźwięków.
 • Po przeniesieniu biblioteki do aplikacji Logic Pro lub MainStage Bibliotekę dźwięków można ponownie zainstalować w aplikacji GarageBand, a następnie odłączyć dysk zewnętrzny, na którym ta biblioteka się znajduje.
 • Teraz gdy projekt aplikacji GarageBand dla systemu iOS jest otwarty na urządzeniu z systemem macOS, pliki Impulsu pogłosów dotyczące tradycyjnych chińskich i japońskich instrumentów są prawidłowo odnajdywane.

Naucz się grać

 • Teraz okno wskazówek dotyczących strojenia otwiera się w lekcjach Naucz się grać zawierających niestandardowe strojenia.
 • Akordy w funkcji Trening akordów są teraz wyświetlane we właściwych miejscach.
 • Funkcja Trening akordów ponownie wyświetla informacje wizualne, gdy akordy zostaną prawidłowo lub nieprawidłowo zagrane.

Kwestie ogólne

 • Aplikacja GarageBand obsługuje teraz funkcję przeciągania i upuszczania notatek głosowych.
 • W nowo utworzonych projektach narzędzie Smart Controls Inspector jest teraz wyświetlane prawidłowo.
 • Wyświetlacz LCD jest natychmiast uaktualniany w celu odzwierciedlenia operacji cofania lub przywracania istotnych zmian.
 • Okno aplikacji GarageBand pozostaje teraz widoczne nawet po wyjściu z trybu pełnoekranowego.
 • Teraz położenie znacznika końca utworu można określać z większą dokładnością.

GarageBand dla systemu macOS 10.3.1

 • Rozwiązuje problem, w którym nie można było uzyskać dostępu do wtyczek Audio Units innych firm i PlatinumVerb.

GarageBand dla systemu macOS 10.3

Nowe funkcje i ulepszenia

 • Dwie nowe ścieżki typu Drummer grają stylami miotełkowymi inspirowanymi muzyką rdzenną i jazzową.
 • Ponad 20 bezpłatnych do pobrania lekcji Naucz się grać z wykonawcą pokazują, jak grać hitowe utwory na pianinie i gitarze. Są one prowadzone przez wykonawcę, który skomponował te słynne utwory.
 • Zawiera 1000 nowych pętli w stylu muzyki elektronicznej i urban z takich gatunków, jak Reggaeton, Future Bass i Chill Rap.
 • Zawiera 400 efektów dźwiękowych obejmujących odgłosy zwierząt i środków transportu oraz głos ludzki. Dowiedz się, jak pobrać te nowe dźwięki.
 • Odtwarzaj i nagrywaj, korzystając z tradycyjnych instrumentów z Chin kontynentalnych i Japonii, takich jak Guzheng, Koto i bębny Taiko.
 • Dodaj klasyczne dźwięki do utworu, korzystając z pięciu łat Vintage Mellotron.
 • Zgodność uaktualnień z GarageBand dla systemu iOS.

Stabilność i niezawodność

 • Aplikacja GarageBand nie zamyka się już w nieoczekiwany sposób podczas wczytywania niektórych łatek utworzonych w programie Logic Pro.

Edytowanie

 • Teraz w aplikacji GarageBand można edytować dane MIDI Pan.
 • Znacznik pomocy narzędzia Marquee pokazuje teraz łączną długość bieżącego zaznaczenia, a także jego pozycję początkową i końcową.
 • W edytorze pianoli można teraz edytować krokowo automatyzację przez naciśnięcie klawiszy Command+Option.

Dostępność 

 • Funkcja VoiceOver odczytuje teraz typ ścieżki wybranej w oknie dialogowym Nowa ścieżka.
 • Funkcja VoiceOver odczytuje teraz nazwy ścieżek podczas interakcji z regionami w obszarze ścieżek.

Wtyczki

 • Rozmiar okien wtyczek nie ulega już czasami nieoczekiwanym zmianom podczas przełączania do wstępnych ustawień zawierających inną liczbę elementów sterujących.

Edycja Flex

 • Włączenie opcji Utrzymaj tempo i tonację w edytorze regionów powoduje teraz także włączenie edycji Flex w edytorze ścieżki, jeśli nie jest jeszcze aktywna.

Kwestie ogólne

 • Aplikacja GarageBand nie utrzymuje już nieoczekiwanie nut podczas korzystania z klawiatury muzycznej.
 • Głośność i dźwięk metronomu można dostosować w preferencjach aplikacji GarageBand.
 • Wyświetlacz LCD aplikacji GarageBand ponownie wyświetla czasy z dokładnością co do milisekund.
 • Ustawienia pomijania opcji Echo ścieżki wyjściowej i Pogłos ścieżki wyjściowej są teraz zapisywane w projektach aplikacji GarageBand.
 • Wykonanie polecenia Cofnij po zmianie klucza projektu powoduje teraz prawidłowe przywrócenie pętli Apple Loops do oryginalnego klucza.
 • Ścieżki instrumentów programowych teraz odpowiadają prawidłowo na dane wejściowe MIDI po wyłączeniu blokady ścieżki.
 • Teraz można rejestrować dźwięk podczas odtwarzania.
Data publikacji: