Apple ID i prywatność

Apple ID został zaprojektowany z myślą o ochronie Twoich danych i pozwala Ci decydować o udostępnianych rzeczach.


 • Gdy logujesz się przy użyciu Apple ID, włączasz na tym iPhonie usługi: iCloud, App Store, iMessage i Znajdź mój iPhone.
 • Niektóre dane, w tym Twoje kontakty, kalendarze, zdjęcia, dokumenty, dane zdrowotne, dane aktywności i inne dane z aplikacji, są wysyłane do Apple w celu przechowywania i tworzenia backupów.
 • Ponadto urządzenie zostanie powiązane z Twoim Apple ID w celu ulepszenia usług i obsługi.

Apple ID i wszystkie usługi Apple zostały zaprojektowane z myślą o ochronie Twojej prywatności. Staramy się gromadzić tylko dane, których rzeczywiście potrzebujemy do ulepszania naszych produktów i usług. Gdy gromadzimy dane, informujemy Cię jakie i dlaczego, aby pozwolić Ci dokonywać świadomych wyborów.

Apple ID to Twoje osobiste konto, dzięki któremu masz dostęp do usług Apple (na przykład iCloud, App Store, iTunes Store, iMessage i FaceTime) oraz do swoich danych na wszystkich posiadanych urządzeniach i w Internecie. Apple ID zawiera Twoje dane logowania, a także wszystkie dane kontaktowe, płatności i zabezpieczeń, z których korzystasz w ramach usług Apple. W celu zapewnienia lepszej obsługi i wsparcia, w tym dla wygody wyświetlania statusu gwarancji urządzenia, przechowywany jest także numer seryjny Twojego urządzenia i inne identyfikatory sprzętu. Aby edytować informacje Apple ID lub wyświetlić listę swoich urządzeń, odwiedź stronę konta Apple ID (https://appleid.apple.com).

Gdy logujesz się do konta Apple ID, włączasz na tym iPhonie usługi: iCloud, iTunes Store, App Store, iMessage, FaceTime i Znajdź mój iPhone. Dane Twojego konta Apple ID są używane w powiązaniu z każdą z tych usług, a niektóre dane z Twojego urządzenia (np. kontakty, kalendarze, zdjęcia, dokumenty, zdrowotne, aktywność, karty Safari i inne dane aplikacji) są wysyłane do Apple w celu utworzenia backupu na Twoje potrzeby.

iCloud i prywatność

Logowanie się do iCloud

Gdy używasz iCloud, część danych przechowywanych na urządzeniu jest automatycznie wysyłana i przechowywana przez Apple. Umożliwia to automatyczne uzyskiwanie dostępu do danych na wszystkich posiadanych urządzeniach lub komputerach obsługujących iCloud („Urządzenia”). Dane te mogą obejmować:

 • kontakty, 
 • kalendarze, 
 • przypomnienia, 
 • zakładki, 
 • karty Safari,
 • dane aplikacji Zdrowie,
 • dane aplikacji Dom,
 • notatki,
 • zdjęcia,
 • dokumenty,
 • dane aplikacji Wallet,
 • pęk kluczy i hasła,
 • ustawienia urządzenia i konta,
 • dane aplikacji innych firm używających iCloud.

Usługa Backup w iCloud jest domyślnie włączona, co zapewnia ciągłą aktualność backupu danych urządzenia na wypadek konieczności jego wymiany lub odtworzenia.

Możesz wybierać funkcje iCloud, które mają być włączone, oraz określać, które dane mają być przesyłane do iCloud. W tym celu w dowolnym momencie przejdź do Ustawień na urządzeniu.

Ochrona danych w iCloud

iCloud chroni dane, szyfrując je podczas przesyłania, przechowując je w iCloud w formie zaszyfrowanej oraz używając bezpiecznych tokenów do uwierzytelniania. W przypadku niektórych informacji Apple stosuje szyfrowanie na całej drodze przesyłu danych. Oznacza to, że dostęp do tych informacji możesz uzyskiwać tylko Ty i tylko na urządzeniach zalogowanych do Twojego konta iCloud. Nikt inny, nawet Apple, nie może uzyskać dostępu do informacji zaszyfrowanych w ten sposób. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony prywatności i zabezpieczeń iCloud, odwiedź stronę https://support.apple.com/pl-pl/HT202303.

W niektórych przypadkach dane iCloud mogą być przechowywane na serwerach partnerów Apple, jednak Apple nigdy nie udostępnia innym podmiotom kluczy szyfrowania.

Pęk kluczy iCloud

Pęk kluczy iCloud przechowuje i na bieżąco uaktualnia na wszystkich urządzeniach nazwy użytkownika i hasła witryn internetowych odwiedzanych w Safari, dane kart kredytowych oraz informacje o sieciach Wi-Fi. Może on także przechowywać dane kont poczty email, kontaktów, kalendarzy, wiadomości, Facebooka, Twittera, LinkedIn i innych kont internetowych oraz automatycznie dodawać te informacje do wszystkich Twoich urządzeń.

Pęk kluczy iCloud szyfruje dane na całej drodze przesyłu i został zaprojektowany tak, że dostęp do nich możesz uzyskiwać tylko Ty i tylko na urządzeniach zalogowanych do Twojego konta iCloud. Nikt inny, nawet Apple, nie może uzyskać dostępu do danych pęku kluczy iCloud. Pęk kluczy iCloud możesz wyłączyć w dowolnym momencie na ekranie iCloud w Ustawieniach.

Backup w iCloud

Jeśli używasz funkcji Backup w iCloud, w zależności od wybranych ustawień backup może zawierać Twoje zdjęcia, wideo, wiadomości (iMessage, SMS i MMS), dane aplikacji (np. Zdrowie), ustawienia lokalizacji (np. skonfigurowane przypomnienia bazujące na położeniu), Visual Voicemail, ustawienia i specyfikacje urządzenia oraz inne dane z Twojego urządzenia iOS.

Możesz wyłączyć tworzenie backupu danych określonych aplikacji. W tym celu przejdź do Ustawień, stuknij w swój Apple ID > iCloud > Miejsce w iCloud > Zarządzaj dyskiem > Backup, wybierz urządzenie iOS w sekcji Backupy i wyłącz przełącznik obok aplikacji, której backup danych ma zostać wyłączony.

Możesz całkowicie wyłączyć funkcję Backup w iCloud w ustawieniach iCloud i do tworzenia backupów urządzenia iOS na komputerze używać iTunes. Aby całkowicie usunąć backupy z iCloud, usuń indywidualne backupy przed wyłączeniem funkcji Backup w iCloud. W przeciwnym razie dane backupów będą przechowywane przez okres do 180 dni.

Udostępnianie danych w iCloud

Jeśli używasz iCloud do publicznego lub prywatnego udostępniania plików w aplikacjach Notatki, Pages, Numbers, Keynote oraz w niektórych aplikacjach innych firm, Apple przechowuje te pliki i ma do nich dostęp. Imię i nazwisko powiązane z Twoim kontem, jak również nazwa pliku, są dostępne dla wszystkich osób, które otrzymały łącze do zasobu (bez względu na to, czy udostępnianie jest publiczne, czy prywatne). Tożsamość osób uczestniczących w udostępnianiu prywatnym nie jest udostępniana nikomu, kto nie zaakceptował wysłanego przez Ciebie zaproszenia.

iCloud i aplikacje

Część aplikacji używa iCloud do przechowywania danych i materiałów, które przekazujesz do nich, dzięki czemu możesz mieć dostęp do danych na wszystkich urządzeniach obsługujących iCloud. Aplikacja może przechowywać w iCloud tylko niektóre lub wszystkie dane. Aplikacje innych firm mogą żądać zidentyfikowania Cię, aby inni użytkownicy mogli zobaczyć Twoje imię i nazwisko w wynikach wyszukiwania według Apple ID. 

Aby uniemożliwić aplikacji przechowywanie danych w iCloud, wyłącz ją w sekcji Aplikacje używające iCloud na ekranie Ustawienia > iCloud.

Znajdź mój iPhone

Po zalogowaniu się i włączeniu iCloud na urządzeniu niektóre funkcje Znajdź mój iPhone są włączane automatycznie. Obejmują one możliwość odtwarzania dźwięku na urządzeniu, zdalne blokowanie i wyświetlanie komunikatu oraz zdalne wymazywanie. Jeśli włączysz również usługi lokalizacji, funkcja Znajdź mój iPhone może pomóc określić położenie urządzenia na mapie albo sprawdzić, gdzie ostatnio podłączono obsługiwane akcesorium. Jeśli włączysz funkcję Wysyłaj ostatnie położenie, ostatnie położenie Twojego urządzenia będzie automatycznie wysyłane do Apple za każdym razem, gdy osiągnięty zostanie krytycznie niski poziom naładowania baterii.

Włączenie funkcji Znajdź mój iPhone na iPhonie powoduje jej automatyczne włączenie również na każdym połączonym w parę Apple Watch. Możesz również włączyć funkcję Znajdź mój iPhone na Apple Watch, co spowoduje włączenie jej na połączonym w parę iPhonie.

Gdy używasz funkcji Znajdź mój iPhone, położenie oraz inne informacje o Twoim urządzeniu i koncie są wysyłane i przechowywane przez Apple w celu świadczenia tej usługi. Położenie urządzenia jest wysyłane do Apple wyłącznie wtedy, gdy aktywnie zażądasz położenia urządzenia lub akcesorium. Apple przechowuje i udostępnia Ci te dane przez 24 godziny, a następnie je usuwa.

Funkcję Znajdź mój iPhone możesz wyłączyć na urządzeniu, wybierając Ustawienia > Apple ID > iCloud > Znajdź mój iPhone, a następnie ustawiając przełącznik Znajdź mój iPhone w pozycji wyłączenia.

Znajdź moich znajomych i Wysyłaj moje położenie

Jeśli włączysz usługi lokalizacji, możesz przy użyciu funkcji Znajdź moich znajomych i Wysyłaj moje położenie udostępniać bieżące położenie urządzenia dowolnej wybranej osobie. Twoje położenie jest wysyłane do Apple tylko wtedy, gdy Twój znajomy aktywnie o nie poprosi, a następnie przechowywane przez 2 godziny i usuwane.

Funkcje Znajdź moich znajomych i Wysyłaj moje położenie są włączane tylko wtedy, gdy aktywnie poprosisz o udostępnianie swojego położenia innym osobom.

Usługi Apple wymagające iCloud

Aby korzystać z takich usług Apple jak Apple Pay, Udostępnianie aktywności, Dom, Handoff, Uniwersalny schowek czy odblokowywanie przy użyciu Apple Watch, musisz zalogować się do iCloud na swoim urządzeniu. Nie musisz jednak używać wszystkich funkcji iCloud. Dowolne funkcje iCloud, których nie chcesz używać, możesz wyłączyć na ekranie Ustawienia > iCloud na swoim urządzeniu.

Wylogowywanie się z iCloud

Aby przestać używać iCloud na urządzeniu iOS oraz każdym połączonym w parę Apple Watch, możesz wylogować się z iCloud, przechodząc do Ustawień, stukając w swój Apple ID i stukając w przycisk Wyloguj się. Aby przestać używać iCloud na Macu, przejdź do panelu iCloud w Preferencjach systemowych i wyloguj się z iCloud. Może to wymagać podania hasła Apple ID.

Chmura rodzinna

Chmura rodzinna umożliwia dzielenie się z członkami rodziny treściami, położeniem oraz danymi o czasie spędzonym przed ekranem. Wszyscy członkowie Twojej rodziny będą mogli uzyskiwać dostęp do Twoich zakupów i wyświetlać historię zakupów. Jeśli włączysz opcję udostępniania zakupów, organizator Twojej rodziny będzie otrzymywać również potwierdzenia zakupów dokonywanych w App Store, Apple Books i iTunes. Aby ukryć zakupy, wyłącz opcję Udostępniaj zakupy rodzinne w ustawieniach udostępniania zakupów w chmurze rodzinnej. Wszyscy członkowie rodziny, którym udostępniasz położenie, widzą położenie wszystkich Twoich urządzeń, chyba że na danym urządzeniu nie włączysz funkcji Znajdź mój iPhone (Usługi lokalizacji, Usługi systemowe). Jeśli włączysz opcję Czas przed ekranem dla rodziny, możesz przeglądać pewne informacje o czasie spędzonym przed ekranem przez członków rodziny i ustawić limity, jeśli uznasz taką konieczność. Tylko członkowie rodziny z przyznanymi uprawnieniami mogą przeglądać dane o czasie spędzonym przed ekranem przez innych członków rodziny.

iMessage i FaceTime

Zalogowanie się na iPhonie przy użyciu Apple ID powoduje automatyczne zalogowanie się do iMessage i FaceTime. Twój Apple ID lub numery telefonu będą pokazywane osobom, z którymi się kontaktujesz, a osoby te będą mogły kontaktować się z Tobą, używając Twojego Apple ID, adresów email lub numerów telefonów wymienionych w danych Twojego konta. Więcej na temat iMessage, FaceTime oraz prywatności przeczytasz, otwierając Ustawienia > Wiadomości > „iMessage, FaceTime oraz prywatność”.

iTunes Store, App Store i muzyka

Zalogowanie się na iPhonie przy użyciu Apple ID powoduje automatyczne zalogowanie się do iTunes Store, App Store i Apple Music, dzięki czemu możesz szybko i łatwo robić zakupy lub słuchać Apple Music. Wszystkie Twoje zakupy będą rejestrowane w naszych systemach, aby każdą kupioną rzecz można było pobrać ponownie w dowolnym momencie. Jeśli używasz usługi Apple Music, Twoja historia odtwarzania może zostać zachowana i użyta do udzielania spersonalizowanych rekomendacji w widoku Dla Ciebie. Udostępnianie historii odtwarzania możesz wyłączyć w ustawieniach Apple Music.

Jeśli funkcja iTunes Match jest dostępna w Twoim regionie i korzystasz z niej, iCloud zbierze informacje o multimediach w bibliotece iTunes i dopasuje multimedia do utworów aktualnie dostępnych w iTunes Store oraz załaduje utwory, których nie można dopasować. Wszystkie utwory będą dostępne na wszystkich Twoich kwalifikujących się urządzeniach.

Aby uzyskać więcej informacji o iTunes Store, App Store i muzyce, zobacz: „Sklepy i prywatność”.

Game Center

Zalogowanie się na iPhonie przy użyciu Apple ID powoduje automatyczne zalogowanie się do Game Center. Game Center pozwala cieszyć się grami, a także oferuje między innymi tablice liderów, gry wieloosobowe i śledzenie osiągnięć.

Gdy używasz Game Center, Twój pseudonim gracza i powiązane z nim dane mogą być widoczne dla innych użytkowników. Gdy grasz w grę z trybem wieloosobowym, inni użytkownicy uzyskujący dostęp do Game Center z tej samej gry i będący w tej samej sieci Wi‑Fi, sieci lokalnej lub w zasięgu Bluetooth będą mogli zobaczyć, że jesteś w pobliżu (chyba, że wyłączysz tę funkcję), oraz wyświetlić Twój pseudonim. Twoje imię i nazwisko jest widoczne tylko dla Twoich znajomych; osoby, których nie masz na liście znajomych, widzą tylko Twój pseudonim.

Dane o sposobach korzystania

Gromadzimy także dane o sposobach korzystania przez Ciebie z iCloud w celu oferowania i udoskonalania tej usługi. Niektóre z tych danych mogą być powiązane z Twoim Apple ID. Ma to na celu ułatwienie rozwiązywania ewentualnych problemów klienta. Możemy użyć Twojego adresu IP w celu określenia miasta i kraju, z którego uzyskujesz dostęp do usługi, ale nie zachowujemy go.

Informacje uzyskiwane przez Apple są zawsze traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi na stronie www.apple.com/pl/privacy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: