Apple ID i prywatność

Apple ID został zaprojektowany z myślą o ochronie Twoich danych i pozwala Ci decydować o informacjach, które udostępniasz.


 • Gdy logujesz się przy użyciu Apple ID, włączasz na tym iPhonie usługi: iCloud, App Store, iMessage oraz Lokalizator.
 • Niektóre dane, w tym Twoje kontakty, kalendarze, zdjęcia, dokumenty, dane zdrowotne, dane aktywności i inne dane z aplikacji, są wysyłane do Apple w celu przechowywania i tworzenia backupów.
 • Ponadto urządzenie zostanie powiązane z Twoim Apple ID w celu ulepszenia usług i obsługi.

Apple ID i wszystkie usługi Apple zostały zaprojektowane z myślą o ochronie Twojej prywatności. Staramy się gromadzić tylko dane, których rzeczywiście potrzebujemy do ulepszania naszych produktów i usług. Gdy gromadzimy dane, informujemy Cię jakie i dlaczego, aby pozwolić Ci dokonywać świadomych wyborów.

Apple ID to Twoje osobiste konto, dzięki któremu masz dostęp do usług Apple (na przykład iCloud, App Store, iTunes Store, iMessage i FaceTime) oraz do swoich danych na wszystkich posiadanych urządzeniach i w Internecie. Apple ID zawiera Twoje dane logowania, a także wszystkie dane kontaktowe, płatności i zabezpieczeń, z których korzystasz w ramach usług Apple. W celu zapewnienia lepszej obsługi i wsparcia przechowywany jest także numer seryjny Twojego urządzenia i inne identyfikatory sprzętu. Aby edytować informacje Apple ID lub wyświetlić listę swoich urządzeń, odwiedź stronę konta Apple ID pod adresem https://appleid.apple.com.

Gdy logujesz się do konta Apple ID, włączysz na tym iPhonie usługi takie jak iCloud, iTunes Store, App Store, iMessage, FaceTime i Lokalizator. Dane Twojego konta Apple ID są używane w powiązaniu z każdą z tych usług, a niektóre dane z Twojego urządzenia (np. kontakty, kalendarze, zdjęcia, dokumenty, zdrowotne, aktywność, karty Safari i inne dane aplikacji) są wysyłane do Apple w celu utworzenia backupu na Twoje potrzeby.

iCloud i prywatność

Logowanie się do iCloud

Gdy używasz iCloud, część danych przechowywanych na urządzeniu jest automatycznie wysyłana i przechowywana przez Apple. Umożliwia to automatyczne uzyskiwanie dostępu do danych na wszystkich posiadanych urządzeniach lub komputerach obsługujących iCloud (urządzenia). Dane te mogą obejmować:

 • kontakty,
 • kalendarze,
 • przypomnienia,
 • zakładki,
 • karty Safari,
 • dane aplikacji Zdrowie,
 • dane aplikacji Dom,
 • notatki,
 • zdjęcia,
 • dokumenty,
 • dane aplikacji Wallet,
 • pęk kluczy i hasła,
 • ustawienia urządzenia i konta,
 • dane aplikacji innych firm używających iCloud.

Usługa Backup w iCloud jest domyślnie włączona, co zapewnia ciągłą aktualność backupu danych urządzenia na wypadek konieczności jego wymiany lub odtworzenia.

Możesz wybierać funkcje iCloud, które mają być włączone, oraz określać, które dane mają być przesyłane do iCloud. W tym celu w dowolnym momencie przejdź do Ustawień na urządzeniu.

Ochrona danych w iCloud

iCloud chroni dane, szyfrując je podczas przesyłania, przechowując je w iCloud w formie zaszyfrowanej oraz używając bezpiecznych tokenów do uwierzytelniania. W przypadku niektórych informacji Apple stosuje szyfrowanie na całej drodze przesyłu danych. Oznacza to, że dostęp do tych informacji możesz uzyskiwać tylko Ty i tylko na urządzeniach zalogowanych do Twojego konta iCloud. Nikt inny, nawet Apple, nie może uzyskać dostępu do informacji zaszyfrowanych w ten sposób. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony prywatności i zabezpieczeń iCloud, odwiedź stronę https://support.apple.com/pl-pl/HT202303.

W niektórych przypadkach dane iCloud mogą być przechowywane na serwerach partnerów Apple, jednak Apple nigdy nie udostępnia innym podmiotom kluczy szyfrowania.

Pęk kluczy iCloud

Pęk kluczy iCloud przechowuje i na bieżąco uaktualnia na wszystkich urządzeniach nazwy użytkownika i hasła witryn internetowych odwiedzanych w Safari, dane kart kredytowych oraz informacje o sieciach Wi-Fi. Może on także przechowywać dane kont poczty email, kontaktów, kalendarzy, wiadomości, Facebooka, Twittera, LinkedIn i innych kont internetowych oraz automatycznie dodawać te informacje do wszystkich Twoich urządzeń.

Pęk kluczy iCloud szyfruje dane na całej drodze przesyłu i został zaprojektowany tak, że dostęp do nich możesz uzyskiwać tylko Ty i tylko na urządzeniach zalogowanych do Twojego konta iCloud. Nikt inny, nawet Apple, nie może uzyskać dostępu do danych pęku kluczy iCloud. Pęk kluczy iCloud możesz wyłączyć w dowolnym momencie na ekranie iCloud w Ustawieniach.

Backup w iCloud

Jeśli używasz funkcji Backup w iCloud, w zależności od wybranych ustawień backup może zawierać Twoje zdjęcia, wideo, wiadomości (iMessage, SMS i MMS), dane aplikacji (np. Zdrowie), ustawienia lokalizacji (np. skonfigurowane przypomnienia bazujące na położeniu), Visual Voicemail, ustawienia i specyfikacje urządzenia oraz inne dane z Twojego urządzenia iOS oraz iPadOS.

Możesz wyłączyć tworzenie backupu danych określonych aplikacji. W tym celu przejdź do Ustawień, stuknij w swój Apple ID > iCloud > Zarządzaj dyskiem > Backupy, wybierz urządzenie iOS lub iPadOS w sekcji Backupy i wyłącz przełącznik obok aplikacji, których backup danych ma zostać wyłączony.

Możesz całkowicie wyłączyć funkcję Backup w iCloud w ustawieniach iCloud i do tworzenia backupów urządzenia iOS lub iPadOS na komputerze używać iTunes. Aby całkowicie usunąć backupy z iCloud, usuń indywidualne backupy przed wyłączeniem funkcji Backup w iCloud. W przeciwnym razie dane backupów będą przechowywane przez okres do 180 dni.

Udostępnianie danych w iCloud

Jeśli używasz iCloud do publicznego lub prywatnego udostępniania plików w aplikacjach Notatki, Pages, Numbers, Keynote oraz w niektórych aplikacjach innych firm, Apple przechowuje te pliki i ma do nich dostęp. Imię i nazwisko powiązane z Twoim kontem, jak również nazwa pliku, są dostępne dla wszystkich osób, które otrzymały łącze do zasobu (bez względu na to, czy udostępnianie jest publiczne, czy prywatne). Tożsamość osób uczestniczących w udostępnianiu prywatnym nie jest udostępniana nikomu, kto nie zaakceptował zaproszenia.

iCloud i aplikacje

Część aplikacji używa iCloud do przechowywania danych i materiałów, które przekazujesz do nich, dzięki czemu możesz mieć dostęp do danych na wszystkich urządzeniach obsługujących iCloud. Aplikacja może przechowywać w iCloud tylko niektóre lub wszystkie dane. Aplikacje innych firm mogą żądać zidentyfikowania Cię, aby inni użytkownicy mogli zobaczyć Twoje imię i nazwisko w wynikach wyszukiwania według Apple ID.

Możesz zatrzymać zapisywanie przez aplikację danych w iCloud, wyłączając tę aplikację w ustawieniach iCloud pod etykietą Zarządzaj aplikacjami pozwalającymi Cię wyszukać.

Lokalizator

Po zalogowaniu się i włączeniu iCloud na urządzenia niektóre funkcje aplikacji Lokalizator są włączane automatycznie. Obejmują one możliwość odtwarzania dźwięku na urządzeniu, zdalne blokowanie i wyświetlanie komunikatu oraz zdalne wymazywanie. Twoje urządzenia z układem zabezpieczającym będą także chronione dzięki funkcji blokada aktywacji i nie będzie można ich wymazać, ani reaktywować bez podania Twojego hasła. Włączenie funkcji Lokalizator na iPhonie powoduje jej automatyczne włączenie również na każdym połączonym w parę Apple Watch. Możesz również włączyć funkcję Lokalizator na Apple Watch, co spowoduje włączenie jej na połączonym w parę iPhonie.

Gdy używasz funkcji Lokalizator, położenie oraz inne informacje o Twoim urządzeniu oraz koncie są wysyłane i przechowywane przez Apple w celu świadczenia tej usługi. Położenie urządzenia jest wysyłane do Apple wyłącznie wtedy, gdy aktywnie zażądasz położenia urządzenia lub akcesorium. Apple przechowuje i udostępnia Ci te dane przez 24 godziny, a następnie je usuwa. Jeśli włączysz usługi lokalizacji, możesz włączyć udostępnianie bieżącego położenia swojego urządzenia przy użyciu funkcji Lokalizator oraz Wysyłaj moje położenie. Twoje położenie jest wysyłane do Apple tylko wtedy, gdy Twój znajomy aktywnie o nie poprosi, a następnie przechowywane przez 2 godziny i usuwane. Funkcje Lokalizator i Wysyłaj moje położenie są włączane tylko wtedy, gdy aktywnie poprosisz o udostępnianie swojego położenia innym osobom.

Lokalizator może pomóc znaleźć Twoje urządzenia na mapie, jeśli włączysz Usługi lokalizacji. Jeśli włączysz funkcję Wysyłaj ostatnie położenie, ostatnie położenie Twojego urządzenia będzie automatycznie wysyłane do Apple za każdym razem, gdy osiągnięty zostanie krytycznie niski poziom naładowania baterii.

Lokalizator pomoże Ci znaleźć urządzenia nawet wtedy, gdy nie są połączone z Internetem i mają włączone znajdowanie poza siecią. Jeśli znajdowanie poza siecią jest włączone, Twoje urządzenia wykryją obecność zgubionych urządzeń poza siecią dzięki bluetooth. Jeśli zgubione urządzenie, będące poza siecią, zostanie znalezione, Twoje urządzenia użyją połączenia Wi-Fi lub komórkowego i w sposób bezpieczny zgłoszą położenie właścicielowi. Zgłaszanie położenia jest szyfrowane na obu końcach i Apple nie widzi położenia urządzenia poza siecią ani urządzenia zgłaszającego. Możesz wyłączyć znajdowanie poza siecią na iPhonie, otwierając Ustawienia > Twój Apple ID > Lokalizator > Znajdź mój iPhone > Znajdowanie poza siecią.

Funkcję Lokalizator oraz Blokada aktywacji możesz wyłączyć na urządzeniu iOS lub iPadOS, wybierając Ustawienia > Twój Apple ID > Znajdź mój iPhone lub Znajdź mój iPad i wyłączając przełącznik Znajdź mój iPhone lub Znajdź mój iPad, a na urządzeniu macOS otwierając Preferencje systemowe > iCloud > Znajdź mój Mac.

Usługi Apple wymagające iCloud

Aby korzystać z takich usług Apple jak Apple Pay, Udostępnianie aktywności, Dom, Handoff, Uniwersalny schowek czy odblokowywanie przy użyciu Apple Watch, musisz zalogować się do iCloud na swoim urządzeniu. Apple używa Twojego planu subskrypcji iCloud do potwierdzenia, czy możesz skonfigurować i korzystać z funkcji Bezpieczne nagrywanie z kamery w aplikacji Dom. Apple nie ma dostępu do zawartości zarejestrowanej przez Twoją kamerę. Nie musisz korzystać ze wszystkich funkcji iCloud i w ustawieniach iCloud możesz wyłączyć dowolną z nich, której nie chcesz używać na swoim urządzeniu.

Wylogowywanie się z iCloud

Aby przestać używać iCloud na urządzeniu iOS lub iPadOS oraz każdym połączonym w parę Apple Watch, możesz wylogować się z iCloud, przechodząc do Ustawień, stukając w swój Apple ID i stukając w przycisk Wyloguj się. Aby przestać używać iCloud na Macu, przejdź do panelu iCloud w Preferencjach systemowych i wyloguj się z iCloud. Może to wymagać podania hasła Apple ID.

Chmura rodzinna

Chmura rodzinna pozwala udostępniać członkom rodziny niektóre treści, położenie. subskrypcje oraz dane o czasie spędzonym przed ekranem; organizator rodziny może wybrać, które udostępniane funkcje włączyć. Jeśli w Chmurze rodzinnej włączysz usługi Apple Music, Apple TV, Arcade lub News+, członkowie rodziny będą mogli zalogować się w każdej z tych usług przy użyciu swojego Apple ID, zachowując swoje indywidualne biblioteki oraz rekomendacje dla siebie, korzystając jednocześnie z planu rodzinnego. Podobnie, włączając do Chmury rodzinnej przestrzeń dyskową na iCloud pozwala każdemu członkowi rodziny korzystać z rodzinnego planu dostępu do dysku, zachowując swoje poszczególne konta i pliki oddzielnie.

Jeśli Udostępnianie zakupów jest włączone, członkowie rodziny będą mieli automatycznie dostęp do Twoich dotychczasowych i przyszłych zakupów w App Store, Apple Books oraz Apple Music, o ile nie postanowisz ukryć te zakupy. Aby ukryć zakupy, możesz ukryć poszczególne zakupy w iTunes, Apple Books oraz App Store lub wyłączyć opcję Udostępniaj moje zakupy w Twoich własnych ustawieniach Chmury rodzinnej; organizator rodziny nadal będzie dostawał rachunki z tytułu zakupów w App Store, Apple Books oraz Apple Music, nawet jeśli Twoje zakupy są ukryte.

Jeśli udostępniasz swoje położenie rodzinie, wszyscy członkowie rodziny będą automatycznie widzieć położenie wszystkich Twoich urządzeń w aplikacji Lokalizator i będą mogli pomóc Ci znaleźć zgubione urządzenie lub obserwować Twoje bieżące położenie na mapie. Udostępnianiem swojego położenia poszczególnym członkom rodziny możesz zarządzać lub wyłączać w ustawieniach aplikacji Lokalizator w Twoim urządzeniu.

Jeśli jesteś organizatorem rodziny i możesz włączać opcję Czas przed ekranem dla rodziny, możesz przeglądać niektóre informacje dotyczące korzystania z urządzenia przez członków rodziny. Organizator rodziny może także ustawić limity Czasu przed ekranem, które będą automatycznie egzekwowane w stosunku do dzieci. Organizator rodziny może przyznać członkom rodziny uprawnienia wglądu do danych czasu przed ekranem członków rodziny.

iMessage i FaceTime

Zalogowanie się na iPhonie przy użyciu Apple ID powoduje automatyczne zalogowanie się do iMessage i FaceTime. Twój Apple ID lub numery telefonu będą pokazywane osobom, z którymi się kontaktujesz, a osoby te będą mogły kontaktować się z Tobą, używając Twojego Apple ID, adresów email lub numerów telefonów wymienionych w danych Twojego konta. Więcej na temat iMessage, FaceTime oraz prywatności przeczytasz, otwierając Ustawienia > Wiadomości > iMessage, FaceTime oraz prywatność.

iTunes, App Store oraz Muzyka

Zalogowanie się na iPhone przy użyciu Apple ID powoduje automatyczne zalogowanie się do iTunes Store, App Store i Apple Music, dzięki czemu możesz szybko i łatwo robić zakupy lub słuchać Apple Music. Wszystkie Twoje zakupy będą rejestrowane w naszych systemach, aby każdą kupioną rzecz można było ponownie pobrać w dowolnej chwili. Jeśli używasz usługi Apple Music, Twoja historia odtwarzania może zostać zachowana i użyta do udzielania spersonalizowanych rekomendacji w widoku Dla Ciebie. Udostępnianie historii odtwarzania możesz wyłączyć w ustawieniach Apple Music.

Jeśli funkcja iTunes Match jest dostępna w Twoim regionie i korzystasz z niej, iCloud zbierze informacje o multimediach w bibliotece iTunes i dopasuje multimedia do utworów aktualnie dostępnych w iTunes Store oraz załaduje utwory, których nie można dopasować. Wszystkie utwory będą dostępne na wszystkich Twoich kwalifikujących się urządzeniach.

Aby uzyskać więcej informacji o iTunes Store, App Store i Muzyce, zapoznaj się z częścią „Sklepy i prywatność”.

Dane o sposobach korzystania

Gromadzimy także dane o sposobach korzystania przez Ciebie z iCloud w celu oferowania i udoskonalania tej usługi. Aby pomóc rozwiązywać problemy klienta, jeśli takie wystąpią, niektóre z tych danych mogą być powiązane z Twoim Apple ID. Możemy użyć Twojego adresu IP w celu określenia miasta i kraju, z którego uzyskujesz dostęp do usługi, ale nie zachowujemy go.

Informacje gromadzone przez Apple są zawsze traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi na stronie www.apple.com/legal/privacy/pl/.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: