Używanie tekstu dwukierunkowego dla języków arabskiego i hebrajskiego w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Dowiedz się, jak tworzyć i edytować dokumenty z tekstem pisanym od prawej do lewej.

Jeśli używasz języka dwukierunkowego, tekst w polach tekstowych i tabelach jest domyślnie pisany od prawej do lewej. Gdy po raz pierwszy wpisujesz tekst w dokumencie, język klawiatury określa jego kierunek. 


Dodawanie klawiatury

Aplikacje Pages, Numbers i Keynote umożliwiają używanie języków dwukierunkowych, takich jak arabski i hebrajski. Aby używać języków dwukierunkowych, zmień ustawienia klawiatury.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Klawiatura.
 2. Kliknij kartę Źródła wprowadzania.
 3. Kliknij przycisk dodawania 
 4. Wybierz język i klawiaturę.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: 

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Ogólne.
 3. Stuknij opcję Klawiatura.
 4. Stuknij opcję Klawiatury.
 5. Stuknij opcję Dodaj nową klawiaturę, a następnie wybierz język.


Dodawanie preferowanego języka

Jeśli Twój język nie jest wyświetlany na liście preferowanych języków, możesz go dodać na każdym ze swoich urządzeń.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Język i region.
 2. W obszarze Preferowane języki kliknij przycisk dodawania 
 3. Wybierz język i klawiaturę.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: 

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Ogólne.
 3. Stuknij opcję Język i region.
 4. Stuknij opcję Inne języki, a następnie wybierz swój język.

Aby sprawdzić, czy zmiana ustawień języka została wprowadzona, upewnij się, że preferowane języki wymienione w obszarze Język i region są właściwe.


Tworzenie dokumentu

Po dodaniu języka dwukierunkowego wybierz szablon w celu utworzenia dokumentu. 

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Plik > Nowy, a następnie wybierz szablon. Wybierz język dwukierunkowy w prawym dolnym rogu, następnie kliknij opcję Wybierz.
 • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij przycisk nowego dokumentu , wybierz język dwukierunkowy na pasku narzędzi, a następnie stuknij szablon.
 • W witrynie iCloud.com kliknij przycisk nowego dokumentu , wybierz język dwukierunkowy, wybierz szablon, a następnie kliknij opcję Wybierz.

Ustawianie języka w istniejącym dokumencie

Język nowo tworzonego dokumentu jest taki sam jak używanego urządzenia. Dowiedz się, jak zmienić język na komputerze Mac i na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby zmienić język istniejącego dokumentu, wykonaj następujące czynności dla wybranego urządzenia.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Zaawansowane > Język i region.
 2. Wybierz język.
 3. Kliknij przycisk OK.

Na telefonie iPhone lub iPadzie:

 1. Stuknij przycisk Więcej , następnie stuknij opcję Język i region.
 2. Stuknij opcję Język i wybierz odpowiedni język.
 3. Stuknij opcję Region i wybierz odpowiedni region.
 4. Stuknij opcję OK.


Praca z dwukierunkowym tekstem i tabelami

W tym samym dokumencie może występować tekst pisany od prawej do lewej i od lewej do prawej. Dowiedz się, jak odwrócić kierunek tabeli, zmienić kierunek pisania tekstu i nie tylko.

Zmienianie kierunku pisania tekstu

 • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij przycisk Format , a następnie przycisk Od prawej do lewej przycisk Od prawej do lewej.
 • Na komputerze Mac kliknij przycisk Format , wybierz kartę Tekst i kliknij przycisk Od prawej do lewej przycisk Od prawej do lewej.
 • W witrynie iCloud.com kliknij przycisk Format Przycisk Format, wybierz kartę Tekst i kliknij przycisk Od prawej do lewej przycisk Od prawej do lewej

Odwracanie kierunku tabeli

 • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij tabelę, stuknij przycisk Format, wybierz kartę Tabela, a następnie przewiń w dół i stuknij opcję Odwróć kierunek tabeli.
 • Na komputerze Mac kliknij tabelę, kliknij przycisk Format , wybierz kartę Tabela, a następnie kliknij przyciski Odwróć kierunek tabeli: Odwróć kierunek tabeli lub Odwróć kierunek tabeli.
 • W witrynie iCloud.com kliknij tabelę, kliknij przycisk Format przycisk Format, wybierz kartę Tabela, a następnie kliknij przyciski Odwróć kierunek tabeli: Odwróć kierunek tabeli lub Odwróć kierunek tabeli.

Odwracanie kierunku arkusza

Aby odwrócić kierunek tekstu we wszystkich tabelach arkusza w dokumencie aplikacji Numbers:

 1. Stuknij lub kliknij arkusz.
 2. Stuknij lub kliknij opcję Odwróć kierunek arkusza.

Korzystanie z rozkładówek

Ustawienie języka dwukierunkowego pozwala wyświetlać strony od prawej do lewej w widoku dwóch stron dokumentu aplikacji Pages.

Aby użyć rozkładówek w nowym dokumencie, na ekranie wyboru szablonu wybierz szablon książki. Aby użyć rozkładówek w istniejącym dokumencie, wykonaj następujące czynności dla wybranego urządzenia:

 • Na komputerze Mac kliknij przyciski Opcje dokumentu  w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Rozkładówki.
 • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij przycisk Więcej , wybierz Ustawienia dokumentu, a następnie przewiń w dół i włącz opcję Rozkładówki.


Praca z tekstem dwukierunkowym w wykresach

Kiedy ustawisz język z tekstem dwukierunkowym, kierunek tekstu oraz sformatowanych liczb, dat i etykiet w wykresach będzie od prawej do lewej.

 

Data publikacji: