Używanie tekstu dwukierunkowego dla języków arabskiego i hebrajskiego w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Dowiedz się, jak tworzyć i edytować dokumenty z tekstem pisanym od prawej do lewej.

Jeśli używasz języka dwukierunkowego, tekst w polach tekstowych i tabelach jest domyślnie pisany od prawej do lewej. Gdy po raz pierwszy wpisujesz tekst w dokumencie, język klawiatury określa jego kierunek. 

Sprawdzanie używanego języka

Aplikacje Pages, Numbers i Keynote umożliwiają używanie języków dwukierunkowych, takich jak arabski i hebrajski. Dowiedz się, jak dodać język do źródeł wprowadzania na komputerze Macdodać klawiaturę na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch i zmienić język w witrynie iCloud.com.


Tworzenie dokumentu

Po dodaniu języka dwukierunkowego wybierz szablon w celu utworzenia dokumentu. 

 • Na komputerze Mac: wybierz kolejno opcje Plik > Nowy, a następnie wybierz szablon. Wybierz język dwukierunkowy w prawym dolnym rogu, następnie kliknij opcję Wybierz.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch: stuknij przycisk przycisk dodawania, wybierz język dwukierunkowy w lewym górnym rogu, następnie stuknij szablon.
 • W witrynie iCloud.com: kliknij ikonę Przycisk Dodaj, w prawym górnym rogu wybierz język dwukierunkowy, wybierz szablon, a następnie kliknij opcję Wybierz.

Ustawianie języka w istniejącym dokumencie

Język nowo tworzonego dokumentu i używanego urządzenia jest taki sam. Dowiedz się, jak zmienić język na komputerze Mac i na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby zmienić język istniejącego dokumentu, wykonaj następujące czynności dla wybranego urządzenia.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Zaawansowane > Język i region.
 2. Wybierz język.
 3. Kliknij przycisk OK.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Stuknij ikonę przycisk Więcej, następnie stuknij opcję Język i region.
 2. Stuknij opcję Język i wybierz odpowiedni język.
 3. Stuknij opcję Region i wybierz odpowiedni region.
 4. Stuknij opcję Gotowe.


Praca z dwukierunkowym tekstem i tabelami

W tym samym dokumencie może występować tekst pisany od prawej do lewej i od lewej do prawej. Dowiedz się, jak odwrócić kierunek tabeli, zmienić kierunek pisania tekstu i nie tylko.

Zmienianie kierunku pisania tekstu

 • Na komputerze Mac lub w witrynie iCloud.com: kliknij przycisk przycisk Formatowanie, a następnie przycisk przycisk Od prawej do lewej
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: stuknij przycisk przycisk Formatowanie, a następnie przycisk przycisk Od prawej do lewej.

Odwracanie kierunku tabeli

 • Na komputerze Mac lub w witrynie iCloud.com: kliknij tabelę, kliknij przycisk przycisk Formatowanie, a następnie kliknij przycisk Odwróć kierunek tabeli lub Odwróć kierunek tabeli.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: stuknij tabelę, stuknij przycisk przycisk Formatowanie, a następnie przewiń w dół i stuknij opcję Odwróć kierunek tabeli.

Odwracanie kierunku arkusza

Aby odwrócić kierunek tekstu we wszystkich tabelach arkusza w dokumencie aplikacji Numbers:

 1. Stuknij lub kliknij arkusz.
 2. Stuknij lub kliknij opcję Odwróć kierunek arkusza.

Korzystanie z rozkładówek

Ustawienie języka dwukierunkowego pozwala wyświetlać strony od prawej do lewej w widoku dwóch stron dokumentu aplikacji Pages.

Aby użyć rozkładówek w nowym dokumencie, na ekranie wyboru szablonu wybierz szablon książki. Aby użyć rozkładówek w istniejącym dokumencie, wykonaj następujące czynności dla wybranego urządzenia:

 • Na komputerze Mac: kliknij przycisk opcje dokumentu w prawym górnym rogu, następnie wybierz opcję Rozkładówki.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: stuknij przycisk przycisk Więcej, stuknij opcję Ustawienia dokumentu , stuknij przycisk przycisk Inspektor dokumentu, a następnie przewiń w dół i włącz opcję Rozkładówki.


Praca z tekstem dwukierunkowym w wykresach

Kiedy ustawisz język z tekstem dwukierunkowym, kierunek tekstu oraz sformatowanych liczb, dat i etykiet w wykresach będzie od prawej do lewej.

Data publikacji: