Informacje o kalendarzach świąt w systemie iOS i macOS

Dowiedz się, jak wyświetlać kalendarze świąt w aplikacji Kalendarz na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub na komputerze Mac.

Aplikacja Kalendarz na urządzeniu z systemem iOS i komputerze Mac oferuje wbudowany kalendarz świąt zawierający główne święta w danym kraju lub regionie. Zawiera on święta państwowe, religijne i inne.


Wyświetlanie kalendarza świąt

Na urządzeniu z systemem iOS przejdź do aplikacji Kalendarz i stuknij opcję Kalendarze. Przewiń w dół do pozycji Inne i stuknij ikonę  lub , aby włączyć lub wyłączyć kalendarz świąt. Nazwa kalendarza świąt odpowiada krajowi lub regionowi, którego dotyczy. Aby wprowadzone zmiany były widoczne, koniecznym może być odświeżenie kalendarza. Otwórz aplikację Kalendarz i stuknij opcję Przychodzące. Następnie wolno przesuń palcem w dół od góry ekranu.

Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Kalendarz > Preferencje i kliknij pozycję Ogólne. Kliknij opcję Pokazuj kalendarz świąt, aby ją włączyć lub wyłączyć. Jeśli kalendarz świąt jest włączony, ale go nie widzisz, kliknij przycisk Kalendarze w lewym górnym rogu aplikacji Kalendarz. Upewnij się, że wybrano kalendarz świąt pod sekcją Inne. Możesz również przejść do aplikacji Kalendarz, kliknąć opcję Kalendarze i zaznaczyć lub odznaczyć opcję Święta w USA. Aby wprowadzone zmiany były widoczne, koniecznym może być odświeżenie kalendarza. Wybierz kolejno opcje Kalendarz > Widok > Odśwież kalendarze.

Jeśli korzystasz z wielu kalendarzy, możesz mieć subskrypcję kalendarza świąt innej firmy lub starszy Kalendarz iCloud. Aby anulować subskrypcję tych kalendarzy, wykonaj następujące czynności: 

  • Na urządzeniu z systemem iOS przejdź do aplikacji Kalendarz i stuknij opcję Kalendarze. Przewiń w dół do sekcji iCloud i wyszukaj kalendarz świąt. Stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Usuń. 
  • Na komputerze Mac otwórz aplikację Kalendarz i poszukaj kalendarza pod sekcją Inne. Kliknij, trzymając wciśnięty klawisz Control i wybierz opcję Wycofaj subskrypcję.

Dodawanie innych kalendarzy

Aplikacja Kalendarz używa branżowego standardu formatu iCalendar do wymieniania informacji oraz tworzenia harmonogramów kalendarza. Możesz zasubskrybować dodatkowe kalendarze. np. rozgrywek sportowych czy wydarzeń szkolnych. Kalendarze te pojawią się w sekcji iCloud na ich liście kalendarzy. Dowiedz się, jak je dodać.

Data publikacji: