Jeśli nie możesz dodać ani usunąć karty transportu publicznego na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch w kontynentalnej części Chin

Jeśli potrzebujesz pomocy podczas dodawania karty transportu publicznego na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch, aby móc korzystać z karty ekspresowej transportu publicznego z usługą Apple Pay w kontynentalnej części Chin, wykonaj czynności opisane poniżej.

Upewnij się, że możesz dodać kartę transportu publicznego

Sprawdź usługę Apple Pay na stronie Stan systemu. Jeśli występuje problem, spróbuj ponownie po jego usunięciu. Jeśli problem nie występuje, upewnij się, że używasz zgodnego urządzenia — telefonu iPhone 6s lub nowszego lub zegarka Apple Watch Series 1, 2 albo nowszego. W zakładzie transportu publicznego możesz sprawdzić, które urządzenia są zgodne z kartą transportu publicznego. Upewnij się również, że na urządzeniu jest skonfigurowana funkcja Face ID, Touch ID lub kod.

Spróbuj dodać kartę transportu publicznego

Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy już możesz dodać kartę do usługi Apple Pay*:

 1. Upewnij się, że jako region na urządzeniu zostały ustawione Chiny kontynentalne.
  • Na telefonie iPhone otwórz aplikację Ustawienia, stuknij Ogólne, stuknij Język i region, a następnie przewiń do sekcji Region.
  • Jeśli używasz zegarka Apple Watch, otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone. Przejdź do karty Mój zegarek, stuknij opcję Ogólne, a następnie sprawdź swój region w sekcji Język i region.
 2. Uaktualnij system do najnowszej wersji iOS lub najnowszej wersji watchOS.
 3. Upewnij się, że jest dostępne połączenie internetowe.
 4. Upewnij się, że logujesz się do usługi iCloud za pomocą konta Apple ID.
 5. Ponownie uruchom telefon iPhone lub zegarek Apple Watch.

Spróbuj utworzyć kartę transportu publicznego w aplikacji Wallet

Aby utworzyć nową kartę transportu publicznego w aplikacji Wallet, upewnij się, że korzystasz z karty kredytowej lub debetowej China UnionPay dodanej do aplikacji Wallet.

Jeśli zostanie wyświetlony znacznik wyboru oraz komunikat Gotowe, ale nie widzisz karty transportu publicznego w aplikacji Wallet:

 1. W aplikacji Wallet stuknij przycisk dodawania.
 2. Stuknij opcję Dalej.
 3. Stuknij [nazwa miasta] Transit Card.
 4. Stuknij kartę transportu publicznego, przy której wyświetlono, kiedy nastąpiła próba zakupienia karty.
 5. Stuknij opcję Dalej.

Jeśli karta transportu publicznego nadal nie jest wyświetlana w aplikacji Wallet, skontaktuj się z wystawcą karty, aby uzyskać pomoc, podając numer identyfikacyjny transakcji.

Przeniesienie salda z fizycznej karty transportu publicznego w Szanghaju

Aby przenieść saldo z fizycznej karty transportu publicznego do aplikacji Wallet:

 • Upewnij się, że używasz telefonu iPhone 7 lub nowszego albo zegarka Apple Watch Series 1 lub nowszego. W przypadku telefonu iPhone 6, iPhone 6 Plus lub nowszego, wykonaj czynności wymagane do utworzenia karty w aplikacji Wallet.
 • Upewnij się, że saldo karty transportu publicznego w Szanghaju przekracza 20 RMB.

Następnie upewnij się, że karta znajduje się na płaskiej, niemetalowej powierzchni. Przyłóż górną część telefonu iPhone do środka karty transportu publicznego. Nie odsuwaj telefonu od karty, aż wyświetli się komunikat „Karta dodana”. Proces może potrwać kilka minut. Dobrym rozwiązaniem jest również trzymanie karty transportu publicznego i telefonu iPhone w dłoni.

* Sprawdź u wystawcy karty, które karty transportu publicznego możesz dodawać do usługi Apple Pay.

Usuwanie wszystkich kart z urządzenia

Dowiedz się, jak usunąć wszystkie karty ze swoich urządzeń.

Telefon iPhone i zegarek Apple Watch

Gdy Twój iPhone jest połączony z Internetem:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Stuknij swoje imię i nazwisko.
 3. Stuknij opcję „Ten [nazwa urządzenia]” lub wybierz swój zegarek.
 4. Stuknij opcję Usuń wszystkie karty.

Jeśli wybierzesz opcję Usuń wszystkie karty, wszystkie karty zostaną usunięte z urządzenia.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: