Jeśli w Chinach kontynentalnych nie możesz dodać do swojego iPhone'a lub zegarka Apple Watch kart transportu publicznego

Dodawaj karty transportu publicznego w kontynentalnej części Chin na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch i używaj karty ekspresowej transportu publicznego z usługą Apple Pay.

Spróbuj dodać kartę transportu publicznego

Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy już możesz dodać kartę transportu publicznego do usługi Apple Pay**:

  1. Uaktualnij system do najnowszej wersji iOS lub najnowszej wersji watchOS.
  2. Upewnij się, że jest dostępne połączenie internetowe.
  3. Upewnij się, że logujesz się do usługi iCloud za pomocą konta Apple ID.
  4. Ponownie uruchom telefon iPhone lub zegarek Apple Watch.

Kart transportu publicznego w aplikacji Portfel nie można przenieść na inny identyfikator Apple ID.

Spróbuj dodać kartę transportu publicznego w aplikacji Portfel

Aby dodać nową kartę transportu publicznego w aplikacji Portfel, upewnij się, że korzystasz z karty kredytowej lub debetowej China UnionPay dodanej do aplikacji Portfel.

Jeśli zostanie wyświetlony znacznik wyboru oraz komunikat Gotowe, ale nie widzisz karty transportu publicznego w aplikacji Portfel:

  1. W aplikacji Portfel stuknij przycisk Dodaj .
  2. Stuknij pozycję Karta transportu publicznego.
  3. Stuknij kartę transportu publicznego, przy której wyświetlono, kiedy nastąpiła próba zakupienia karty.
  4. Stuknij opcję Dalej.

Jeśli karta transportu publicznego nadal nie jest wyświetlana w aplikacji Portfel, skontaktuj się z wystawcą karty, aby uzyskać pomoc, podając numer identyfikacyjny transakcji.

**Sprawdź u wystawcy karty, które karty transportu publicznego możesz dodawać do usługi Apple Pay.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: