Korzystanie z karty ekspresowej transportu publicznego z usługą Apple Pay w Chinach kontynentalnych

Płacenie za przejazdy transportem publicznym w Chinach kontynentalnych jest prostsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek. Dowiedz się, jak korzystać z karty ekspresowej transportu publicznego z usługą Apple Pay na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch.

Aby korzystać z karty ekspresowej transportu publicznego z usługą Apple Pay w Chinach kontynentalnych, należy najpierw skonfigurować kartę transportu publicznego w usłudze Apple Pay na zgodnym urządzeniu: iPhonie 6s lub nowszym albo zegarku Apple Watch Series 3 lub nowszym z najnowszą wersją systemu iOS lub watchOS*. W zakładzie transportu publicznego możesz sprawdzić, które urządzenia są zgodne z kartą transportu publicznego.

* W zależności od lokalizacji możesz mieć możliwość korzystania z zegarka Apple Watch Series 1 lub Apple Watch Series 2.

Płacenie za przejazdy kartą transportu publicznego przy użyciu usługi Apple Pay

Do płacenia za przejazdy środkami transportu publicznego, takimi jak metro czy autobus, możesz używać karty ekspresowej transportu publicznego z usługą Apple Pay.1

 1. Przejdź przez bramki biletowe i przytrzymaj górną część telefonu iPhone lub wyświetlacz zegarka Apple Watch w bliskiej odległości od środka skanera na bramce biletowej, aż poczujesz wibrację.
 2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowe oraz znacznik wyboru. Telefon iPhone lub zegarek Apple Watch musi być włączony, ale nie ma potrzeby nawiązywania połączenia z siecią. Dzięki karcie ekspresowej transportu publicznego nie musisz uwierzytelniać płatności za pomocą funkcji Face ID, Touch ID ani kodu i nie musisz budzić lub odblokowywać urządzenia ani otwierać aplikacji.
 3. Wyjdź przez bramki biletowe i przytrzymaj górną część telefonu iPhone lub wyświetlacz zegarka Apple Watch w bliskiej odległości od środka skanera na bramce biletowej, aż poczujesz wibrację.

Na zgodnym modelu telefonu iPhone z najnowszą wersją systemu iOS karty ekspresowe transportu publicznego z rezerwą energii są dostępne do pięciu godzin po wystąpieniu potrzeby naładowania telefonu iPhone. Aby sprawdzić, czy karty ekspresowe transportu publicznego są dostępne, gdy iPhone jest już rozładowany, możesz nacisnąć przycisk boczny. Częste wykonywanie tej czynności może znacznie zmniejszyć zapas energii dla kart ekspresowych. Jeśli wyłączysz iPhone’a, ta funkcja będzie niedostępna.

W celu płacenia w sklepach domyślną kartą kredytową lub debetową musisz:

 • Na iPhonie z czytnikiem Touch ID kliknij dwukrotnie przycisk Początek, gdy iPhone jest zablokowany, lub wybierz kartę w aplikacji Wallet i uwierzytelnij płatność przed ustawieniem iPhone’a w pobliżu czytnika.
 • Na telefonie iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max albo iPhone XR lub nowszym kliknij dwukrotnie przycisk boczny i uwierzytelnij płatność za pomocą funkcji Face ID, trzymając telefon iPhone w pobliżu czytnika.

Jeśli nie możesz korzystać z karty transportu publicznego w usłudze Apple Pay i potrzebujesz pomocy, przełącz urządzenie w tryb serwisowy przed przekazaniem go pracownikowi obsługi stacji:

 • Na iPhonie stuknij aplikację Portfel, stuknij przycisk Więcej , stuknij polecenie Szczegóły karty Ikona opcji Szczegóły karty, otwórz tryb serwisowy i przeprowadź autoryzację za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu.
 • W przypadku zegarka Apple Watch najpierw zdejmij go z nadgarstka, wprowadź kod w celu jego odblokowania i naciśnij dwukrotnie przycisk boczny. Następnie wybierz kartę transportu publicznego, mocno naciśnij ekran, stuknij opcję Tryb serwisowy i poproś pracownika stacji o przytrzymanie zegarka wyświetlaczem skierowanym w dół.

Zmienianie karty ekspresowej transportu publicznego

Pierwsza karta transportu publicznego dodana do aplikacji Wallet jest automatycznie kartą ekspresową transportu publicznego. Jeśli chcesz dodać więcej kart transportu publicznego i zmienić kartę ekspresową transportu publicznego, wykonaj poniższe czynności.

Na iPhonie:

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia, a następnie stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 2. Na telefonie iPhone 6s, iPhone 6s Plus lub nowszym modelu stuknij opcję Karta ekspresowa transportu publicznego. Na telefonie iPhone 6 i iPhone 6 Plus stuknij opcję Karta automatyczna transportu publicznego.
 3. Wybierz nową kartę transportu publicznego, a następnie przeprowadź autoryzację za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu.

Na zegarku Apple Watch:

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone.
 2. Przejdź do karty Mój zegarek, stuknij opcję Wallet i Apple Pay, a następnie stuknij opcję Karta ekspresowa transportu publicznego.
 3. Wybierz nową kartę, a następnie dokonaj autoryzacji, wpisując kod na zegarku Apple Watch.

Jeśli nie chcesz skonfigurować karty jako karty ekspresowej transportu publicznego, wybierz opcję Brak.


Zegarek Apple Watch i telefon iPhone z kartą transportu publicznego

Sprawdzanie salda na karcie transportu publicznego

Na telefonie iPhone otwórz aplikację Wallet, a następnie stuknij wybraną kartę transportu publicznego. Zostanie wyświetlone bieżące saldo.

Aby wyświetlić saldo na zegarku Apple Watch, kliknij dwukrotnie przycisk boczny i przewiń palcem, aż pojawi się karta transportu publicznego.

Możesz otrzymywać powiadomienia, gdy saldo jest niskie. Aby to zrobić, stuknij aplikację Portfel, stuknij kartę transportu publicznego, stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Szczegóły karty Ikona opcji Szczegóły karty. Następnie stuknij opcję Saldo, potem opcję Brak przypomnienia i wykonaj opisane czynności, aby skonfigurować powiadomienia.

Jeśli saldo karty transportu publicznego nie uaktualnia się

 1. Na iPhonie otwórz aplikację Portfel.
 2. Stuknij kartę transportu publicznego
 3. Stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Szczegóły karty Ikona opcji Szczegóły karty.
 4. Włącz tryb serwisowy, a następnie uwierzytelnij się za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu.

Aby wyłączyć tryb serwisowy, stuknij kartę. Jeśli saldo karty transportu publicznego jest niepoprawne, ponownie uruchom telefon iPhone.

Dodawanie środków do karty transportu publicznego

Aby dodać środki do karty transportu publicznego, użyj karty kredytowej lub debetowej China UnionPay dodanej do aplikacji Wallet. Minimalna i maksymalna kwota, którą możesz dodać do telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch, zależy od zakładu transportu publicznego.

Na telefonie iPhone:

 1. Otwórz aplikację Portfel.
 2. Stuknij kartę transportu publicznego, na którą chcesz dodać środki.
 3. Stuknij opcję Dodaj środki, a następnie wybierz kwotę i stuknij opcję Dodaj.
 4. Wybierz kartę kredytową lub debetową UnionPay i użyj funkcji Face ID, Touch ID lub kodu, aby sfinalizować transakcję.

Na zegarku Apple Watch:

 1. Otwórz aplikację Wallet.
 2. Stuknij kartę transportu publicznego.
 3. Przewiń w dół do pozycji Opcje karty i stuknij opcję Dodaj środki.
 4. Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie.

Przed skorzystaniem z transportu publicznego upewnij się, że na karcie transportu publicznego w usłudze Apple Pay masz wystarczające środki na pokrycie kosztów całej podróży. Pamiętaj również, że bateria musi wystarczyć na całą podróż.

Środki możesz także dodać z aplikacji zakładu transportu publicznego.

 1. W Szanghaju możesz używać karty transportu publicznego do płacenia za przejazdy metrem, autobusem, promem i koleją magnetyczną.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: