Używanie karty ekspresowej transportu publicznego z usługą Apple Pay w Pekinie i Szanghaju

Korzystanie z transportu publicznego w Pekinie i Szanghaju jest prostsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek. Dowiedz się, jak korzystać z karty ekspresowej transportu publicznego z usługą Apple Pay na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch.

Aby korzystać z karty ekspresowej transportu publicznego z usługą Apple Pay w Pekinie lub Szanghaju, należy najpierw skonfigurować kartę transportu publicznego w usłudze Apple Pay na telefonie iPhone 6, iPhone 6 Plus lub nowszym albo zegarku Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 lub nowszym.

Płacenie za przejazdy kartą transportu publicznego przy użyciu usługi Apple Pay

Do płacenia za przejazdy środkami transportu publicznego możesz używać karty ekspresowej transportu publicznego z usługą Apple Pay. W Pekinie możesz używać karty transportu publicznego do płacenia za przejazdy metrem i autobusem. W Szanghaju możesz używać karty transportu publicznego do płacenia za przejazdy metrem, autobusem, promem i koleją magnetyczną.

Przechodząc przez bramki biletowe podczas rozpoczynania lub kończenia podróży, po prostu przytrzymaj górną część telefonu iPhone lub wyświetlacz zegarka Apple Watch w odległości kilku centymetrów od środka skanera na bramce biletowej, aż poczujesz wibrację. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Gotowe oraz znacznik wyboru. Telefon iPhone lub zegarek Apple Watch musi być włączony, ale nie ma potrzeby nawiązywania połączenia z siecią. Dzięki karcie ekspresowej transportu publicznego nie musisz uwierzytelniać płatności za pomocą funkcji Face ID, Touch ID ani kodu i nie musisz budzić lub odblokowywać urządzenia ani otwierać aplikacji.

Na telefonie iPhone XS, iPhone XS Max lub iPhone XR karty Express z zapasem energii są dostępne do pięciu godzin po wystąpieniu potrzeby naładowania telefonu iPhone. Możesz nacisnąć przycisk boczny, aby sprawdzić, czy karty Express są dostępne po wystąpieniu potrzeby naładowania telefonu iPhone. Częste wykonywanie tej czynności może znacznie zmniejszyć zapas energii dla kart Express. Jeśli wyłączysz telefon iPhone, ta funkcja będzie niedostępna.

W celu płacenia w sklepach domyślną kartą kredytową lub debetową musisz:

 1. Na telefonie iPhone z czytnikiem Touch ID kliknąć dwukrotnie przycisk Początek, gdy telefon iPhone jest zablokowany, lub wybrać kartę w aplikacji Wallet i uwierzytelnić płatność przed ustawieniem telefonu iPhone w pobliżu czytnika.
 2. Na telefonie iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max lub iPhone XR, kliknij dwukrotnie przycisk boczny i uwierzytelnij płatność za pomocą funkcji Face ID, trzymając telefon iPhone w pobliżu czytnika.

Może się okazać, że w celu skorzystania z karty transportu publicznego w usłudze Apple Pay niezbędna będzie pomoc pracownika obsługi stacji. Jeśli taka konieczność wystąpi, przełącz urządzenie w tryb serwisowy przed przekazaniem go pracownikowi stacji:

 • Na telefonie iPhone otwórz aplikację Wallet i stuknij ikonę ikona więcej. Następnie otwórz Tryb serwisowy i wykonaj uwierzytelnienie za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu.
 • Jeśli używasz zegarka Apple Watch, najpierw zdejmij go, potem wprowadź kod w celu jego odblokowania i dwukrotnie naciśnij przycisk boczny. Następnie wybierz kartę transportu publicznego, mocno naciśnij ekran, stuknij opcję Tryb serwisowy i poproś pracownika stacji o przytrzymanie zegarka wyświetlaczem skierowanym w dół.

Zmienianie karty ekspresowej transportu publicznego

Pierwsza karta transportu publicznego dodana do aplikacji Wallet jest automatycznie kartą ekspresową transportu publicznego. Jeśli chcesz dodać więcej kart transportu publicznego i zmienić kartę ekspresową transportu publicznego, wykonaj poniższe czynności.

iPhone

 1. Wybierz opcje Ustawienia > Wallet i Apple Pay.
 2. Na telefonie iPhone 6s, iPhone 6s Plus lub nowszym stuknij kartę ekspresową transportu publicznego. Na telefonie iPhone 6 i iPhone 6 Plus stuknij opcję Karta automatyczna transportu publicznego.
 3. Wybierz nową kartę transportu publicznego, a następnie przeprowadź autoryzację za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu.

Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone.
 2. Przejdź do karty Mój zegarek, a następnie stuknij kolejno opcje Wallet i Apple Pay > Karta ekspresowa transportu publicznego.
 3. Wybierz nową kartę, a następnie dokonaj autoryzacji, wpisując kod na zegarku Apple Watch.

Jeśli nie chcesz skonfigurować karty jako karty ekspresowej transportu publicznego, wybierz opcję Brak.


Zegarek Apple Watch i telefon iPhone z kartą transportu publicznego

Sprawdzanie salda na karcie transportu publicznego

Na telefonie iPhone otwórz aplikację Wallet, a następnie stuknij wybraną kartę transportu publicznego. Zostanie wyświetlone bieżące saldo.

Aby wyświetlić saldo na zegarku Apple Watch, kliknij dwukrotnie przycisk boczny i przewiń palcem, aż pojawi się karta transportu publicznego. Możesz też otworzyć aplikację Wallet, stuknąć kartę transportu publicznego i przewinąć w dół za pomocą pokrętła Digital Crown, aby sprawdzić bieżące saldo.

Możesz otrzymywać powiadomienia, gdy saldo jest niskie. W tym celu otwórz aplikację Wallet, stuknij kartę transportu publicznego i stuknij ikonę ikona więcej. Następnie stuknij kolejno opcje Saldo > Brak przypomnienia i wykonaj opisane czynności, aby skonfigurować powiadomienia.

Dodawanie środków do karty transportu publicznego

Aby dodać środki do karty transportu publicznego, użyj karty debetowej China UnionPay w Pekinie albo karty kredytowej lub debetowej China UnionPay w Szanghaju dodanej do aplikacji Wallet. Minimalna kwota, którą można dodać na telefonie iPhone, to 1 juan w Pekinie i 10 juanów w Szanghaju. Minimalna kwota, którą można dodać na zegarku Apple Watch, to 10 juanów. Maksymalna kwota, którą można dodać jednorazowo, to 500 juanów. Maksymalne saldo na karcie transportu publicznego w aplikacji Wallet to 1000 juanów.

Na telefonie iPhone:

 1. Otwórz aplikację Wallet.
 2. Stuknij kartę transportu publicznego, na którą chcesz dodać środki.
 3. Stuknij ikonę ikona więcej, stuknij opcję Dodaj środki, a następnie wybierz kwotę i stuknij opcję Dodaj.
 4. Wybierz kartę kredytową lub debetową UnionPay i użyj funkcji Face ID, umieść palec na czytniku Touch ID lub wprowadź kod, aby sfinalizować transakcję.

Na zegarku Apple Watch:

 1. Otwórz aplikację Wallet.
 2. Stuknij kartę transportu publicznego.
 3. Przewiń w dół do pozycji Opcje karty i stuknij opcję Dodaj środki.
 4. Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie.

Przed skorzystaniem z transportu publicznego upewnij się, że na karcie transportu publicznego w usłudze Apple Pay masz wystarczające środki na pokrycie kosztów całej podróży. Pamiętaj również, że poziom naładowania baterii musi wystarczyć na całą podróż.

Możesz również dodawać środki w aplikacjach Beijing Transit i Shanghai Transit.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: