Dodawanie karty transportu publicznego do usługi Apple Pay w Pekinie lub Szanghaju

Dowiedz się, w jaki sposób dodać kartę transportu publicznego do telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch i używać karty ekspresowej transportu publicznego w usłudze Apple Pay do płacenia za przejazdy transportem publicznym w Pekinie i Szanghaju.

Możesz przenieść saldo z fizycznej karty Beijing Transit lub Shanghai Transit do aplikacji Wallet i korzystać z niego w usłudze Apple Pay.1 Możesz również utworzyć nową kartę transportu publicznego w aplikacji Wallet. Pierwsza karta transportu publicznego dodana do aplikacji Wallet jest automatycznie kartą ekspresową transportu publicznego.2

Tworzenie nowej karty transportu publicznego w aplikacji Wallet do użytku z usługą Apple Pay na telefonie iPhone

Aby utworzyć nową kartę Beijing Transit lub Shanghai Transit w aplikacji Wallet do użytku na telefonie iPhone, potrzebne są3:

 • Telefon iPhone 6, iPhone 6 Plus lub nowszy ze skonfigurowaną funkcją Face ID, Touch ID lub kodem
 • Karta debetowa China UnionPay w Pekinie albo karta kredytowa lub debetowa China UnionPay w Szanghaju dodana do aplikacji Wallet
 • System iOS 11.3 lub nowszy
 • Połączenie internetowe
 • Konto Apple ID zalogowane do usługi iCloud
 • Chiny kontynentalne ustawione jako region w preferencjach urządzenia

Aby utworzyć kartę transportu publicznego w aplikacji Wallet:

 1. Otwórz aplikację Wallet i stuknij znak plus znak plus.
 2. Stuknij opcję Dalej.
 3. Stuknij kartę Beijing Transit lub Shanghai Transit.
 4. Wybierz kwotę, którą chcesz przelać na kartę transportu publicznego. Jeśli używasz karty transportu publicznego w Szanghaju, zostanie pobrana kaucja zwrotna w wysokości dodatkowych 20 juanów.
 5. Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć nową kartę transportu publicznego na telefonie iPhone.

Tworzenie nowej karty transportu publicznego w aplikacji Wallet do użytku z usługą Apple Pay na zegarku Apple Watch

Aby utworzyć nową kartę transportu publicznego w aplikacji Wallet do użytku z usługą Apple Pay na zegarku Apple Watch, potrzebne są3:

 • Zegarek Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 lub nowszy model połączony w parę z telefonem iPhone 6, iPhone 6 Plus lub nowszym modelem4
 • System watchOS 4.3 lub nowszy oraz iOS 11.3 lub nowszy

Aby utworzyć nową kartę transportu publicznego w aplikacji Wallet i dodać ją do zegarka Apple Watch:

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone.
 2. Przesuń palcem w górę i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 3. Stuknij opcję Dodaj kartę.
 4. Stuknij opcję Dalej.
 5. Stuknij kartę Beijing Transit lub Shanghai Transit.
 6. Wybierz kwotę, którą chcesz przelać na kartę transportu publicznego. Jeśli używasz karty transportu publicznego w Szanghaju, zostanie pobrana kaucja zwrotna w wysokości dodatkowych 20 juanów.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nową kartę.
 8. Zacznij płacić za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay.

Ekran z wyświetloną kartą transportu publicznego w aplikacji Wallet

Przenoszenie salda z karty transportu publicznego do aplikacji Wallet na telefonie iPhone

Aby przenieść saldo z fizycznej karty transportu publicznego do aplikacji Wallet na telefonie iPhone, potrzebne są3:

 • Telefon iPhone 7, iPhone 7 Plus lub nowszy ze skonfigurowaną funkcją Face ID, Touch ID lub kodem
 • System iOS 11.3 lub nowszy
 • Konto Apple ID zalogowane do usługi iCloud
 • Chiny kontynentalne ustawione jako region w preferencjach urządzenia
 • Karta transportu publicznego, której numer poprzedza litera U (w Szanghaju)
 • Saldo na karcie transportu publicznego w wysokości co najmniej 1 juana (w Pekinie) lub 20 juanów (w Szanghaju). Jeśli używasz karty transportu publicznego w Szanghaju, od przenoszonego salda zostanie pobrana kaucja zwrotna w wysokości 20 juanów.

Aby przenieść saldo z fizycznej karty transport publicznego na telefon iPhone2:

 1. Otwórz aplikację Wallet i stuknij znak plus znak plus.
 2. Stuknij opcję Dalej.
 3. Stuknij kartę Beijing Transit lub Shanghai Transit.
 4. Stuknij w opcję Przenieś istniejącą kartę.
 5. Wprowadź cztery cyfry z numeru karty zgodnie z monitem. Zapoznaj się z poniższymi ilustracjami, aby uzyskać pomoc.
 6. Przyłóż górną część telefonu iPhone do środka karty transportu publicznego. Nie odsuwaj telefonu od karty do chwili, aż na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Karta dodana”. Proces może potrwać kilka minut.

Karta transportu publicznego w Pekinie

W przypadku kart transportu publicznego w Pekinie sprawdź ostatnie cztery cyfry numeru karty.

 

Karty transportu publicznego w Szanghaju

W przypadku kart transportu publicznego w Szanghaju sprawdź pierwsze cztery cyfry numeru karty.

Jeśli używasz karty transportu publicznego w Szanghaju, po przeniesieniu salda z fizycznej karty transportu publicznego do aplikacji Wallet możesz odzyskać pierwotną kaucję, zwracając fizyczną kartę do wystawcy kart. Kaucja zwrotna w wysokości 20 juanów odjęta od salda podczas przenoszenia go do aplikacji Wallet pozostanie w aplikacji Wallet. Możesz odzyskać tę kaucję poprzez aplikację Shanghai Transit. Zapoznaj się z instrukcjami wystawcy kart transportu publicznego.

Przenoszenie salda z karty transportu publicznego w aplikacji Wallet     

Przenoszenie salda z karty transportu publicznego do aplikacji Wallet na zegarku Apple Watch

Aby przenieść saldo z karty transportu publicznego na zegarek Apple Watch, potrzebne są3:

 • Zegarek Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 lub nowszy model połączony w parę z telefonem iPhone 7, iPhone 7 Plus lub nowszym modelem4
 • System watchOS 4.3 lub nowszy oraz iOS 11.3 lub nowszy
 • Karta transportu publicznego, której numer poprzedza litera U (w Szanghaju)

Aby przenieść saldo z fizycznej karty transportu zbiorowego na zegarek Apple Watch2:

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone.
 2. Przesuń palcem w górę i stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 3. Stuknij opcję Dodaj kartę.
 4. Stuknij opcję Dalej.
 5. Stuknij kartę Beijing Transit lub Shanghai Transit.
 6. Stuknij w opcję Przenieś istniejącą kartę.
 7. Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść saldo.

Przenoszenie karty transportu publicznego z telefonu iPhone na zegarek Apple Watch

Aby przenieść kartę transportu publicznego z telefonu iPhone na zegarek Apple Watch:

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek. Jeśli masz kilka zegarków, wybierz jeden z nich.
 2. Stuknij opcję Wallet i Apple Pay.
 3. Przewin w dół do karty transportu publicznego, którą chcesz przenieść na zegarek Apple Watch. Następnie stuknij przycisk Dodaj znajdujący się obok karty.

Za pomocą aplikacji Watch można przenieść kartę transportu publicznego z powrotem na telefon iPhone. Podczas przejazdu środkiem transportu publicznego w Pekinie lub Szanghaju nie można przenieść karty transportu publicznego.

W odróżnieniu od kart kredytowych i debetowych w aplikacji Wallet karty transportu publicznego nie mogą znajdować się na więcej niż jednym urządzeniu jednocześnie.

Co dalej

Dowiedz się, jak płacić za przejazdy transportem publicznym za pomocą usługi Apple Pay.

Uzyskaj pomoc dotyczącą dodawania karty transportu publicznego do usługi Apple Pay.

Dzięki aplikacjom Beijing Transit i Shanghai Transit możesz na przykład dodawać środki do kart transportu publicznego w aplikacji Wallet i uzyskiwać zwrot kosztów na kartę transportu publicznego. Zapoznaj się z instrukcjami wystawcy kart transportu publicznego.

 1. Usługa Apple Pay nie jest dostępna dla dzieci poniżej 13 lat. Ten wiek zależy od kraju i regionu.
 2. Sprawdź u wystawcy karty, które karty transportu publicznego możesz dodawać do usługi Apple Pay.
 3. Jeśli wylogujesz się z usługi iCloud lub wyłączysz funkcję Face ID, Touch ID albo kod na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch, wszystkie karty kredytowe, debetowe i transportu publicznego zostaną usunięte z tego urządzenia. Po usunięciu karty transportu publicznego z dowolnego urządzenia pozostałe środki pieniężne będą przechowywane i będzie można je przenieść na ten sam lub inny telefon iPhone lub zegarek Apple Watch, który jest połączony z siecią i zalogowany do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID.
 4. Zegarki Apple Watch (1. generacji) i Apple Watch Edition (1. generacji) nie są zgodne z kartą ekspresową transportu publicznego dla usługi Apple Pay w Chinach kontynentalnych.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: