Przenoszenie kopii kolekcji Zdjęć iCloud do innej usługi

Możesz poprosić o przeniesienie kopii zawartości usługi Zdjęcia iCloud — zdjęć i wideo powiązanych z Twoim Apple ID — do innej usługi.

Ta usługa jest dostępna dla klientów w ponad 240 krajach świata i obejmuje przenoszenie do Zdjęć Google.

Możesz poprosić o przeniesienie kopii zdjęć i wideo przechowywanych w usłudze Zdjęcia iCloud do usługi Zdjęcia Google. Przeniesienie zdjęć i wideo z usługi Zdjęcia iCloud nie powoduje usunięcia ani zmodyfikowania zawartości przechowywanej w firmie Apple, a jedynie wysłanie kopii tej zawartości do innej usługi.

Proces przenoszenia trwa od trzech do siedmiu dni. Tyle czasu potrzebujemy, aby zweryfikować, czy prośba została przesłane przez Ciebie, oraz przenieść zawartość.

Niektóre dane i formaty dostępne w usłudze Zdjęcia iCloud — takie jak albumy inteligentne, zdjęcia Live Photos lub niektóre pliki RAW — mogą nie być dostępne po przeniesieniu zawartości do innej usługi. Więcej informacji o tym, jakie dane są przenoszone, znajduje się poniżej.

Przed przesłaniem prośby o przeniesienie zdjęć i wideo

Zanim poprosisz o przeniesienie zawartości usługi Zdjęcia iCloud, upewnij się, że: 

 • Używasz usługi Zdjęcia iCloud do przechowywania zdjęć i wideo w firmie Apple. 
 • Twoje konto Apple ID korzysta z uwierzytelniania dwupoziomowego.
 • Masz konto Google umożliwiające korzystanie z usługi Zdjęcia Google.
 • Na Twoim koncie Google jest wystarczająco dużo miejsca, aby można było ukończyć proces przenoszenia. 

 
Jeśli przed rozpoczęciem przenoszenia danych dodasz więcej zdjęć lub wideo do usługi Zdjęcia iCloud, będziesz potrzebować dodatkowego miejsca na koncie Google, aby ukończyć przenoszenie. Jeśli podczas przenoszenia na Twoim koncie Google zabraknie miejsca, nie wszystkie elementy zostaną przeniesione. Jeśli dodasz, uaktualnisz lub usuniesz zawartość po rozpoczęciu przenoszenia lub gdy Twoje obrazy i wideo są nadal przenoszone, te zmiany lub dodatki mogą nie zostać uwzględnione podczas przenoszenia.

Jak poprosić o przeniesienie zawartości usługi Zdjęcia iCloud

Aby rozpocząć przesyłanie prośby o przeniesienie zdjęć i wideo przechowywanych w usłudze Zdjęcia iCloud: 

 1. Zaloguj się za pomocą swojego Apple ID na stronie privacy.apple.com
 2. Wybierz opcję Przenieś kopię swoich danych. 
 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby sfinalizować prośbę.

Otrzymasz polecenie zalogowania się na swoim koncie Google w celu rozpoczęcia przenoszenia. 

Otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem o Twojej prośbie oraz kolejną wiadomość e-mail po ukończeniu przenoszenia. Jeśli anulujesz prośbę o przeniesienie przed jego ukończeniem, a niektóre zdjęcia lub wideo zostaną już przeniesione, pozostaną one w usłudze Zdjęcia Google. Stan swojej prośby możesz sprawdzać na stronie privacy.apple.com/account.

Przenoszone zdjęcia i wideo

Przenoszona jest tylko zawartość przechowywana w usłudze Zdjęcia iCloud*. Zdjęcia i wideo są przenoszone albo w oryginalnych formatach, albo w formatach standardowych w branży, które są łatwe do otwarcia i odczytania. W niektórych przypadkach może się okazać, że przeniesienie nie objęło wszystkich oczekiwanych zdjęć, wideo lub formatów. Przyczyn tego może być kilka. 

 • Przeniesienie obejmuje kopie zdjęć i wideo przechowywanych w usłudze Zdjęcia iCloud, powiązanych z Twoim kontem Apple ID. Uwzględnione są następujące formaty: JPG, PNG, WEBP, GIF, niektóre pliki RAW, MPG, MOD, MMV, TOD, WMV, ASF, AVI, DIVX, MOV, M4V, 3GP, 3G2, MP4, M2T, M2TS, MTS i MKV.
 • Przenoszona jest tylko najnowsza edycja zdjęcia, a nie wersja oryginalna. Duplikaty pojawiają się jako jedno zdjęcie. 
 • O ile to możliwe, zdjęcia są przesyłane wraz z ich albumami. Wideo są przesyłane osobno, bez swoich albumów. 
 • Po przeniesieniu do Google nazwy plików albumów i wideo zaczynają się od „Kopia —”.
 • Niektóre treści — w tym udostępnione albumy, albumy inteligentne, zawartość strumienia zdjęć, zdjęcia Live Photos, niektóre metadane oraz zdjęcia i wideo przechowywane w innych folderach lub lokalizacjach — nie są w ogóle przenoszone.

Do zawartości przeniesionej z usługi Zdjęcia iCloud do usługi Zdjęcia Google jest stosowane całkowite miejsce dyskowe na Twoim koncie Google. Usługa Zdjęcia Google ma również limit 20 000 zdjęć na album. W przypadku przeniesienia albumu zawierającego ponad 20 000 zdjęć dodatkowe zdjęcia są nadal przenoszone, ale nie są dodawane do albumu.

Istnieje też możliwość, że oczekiwane dane nie są w formacie, który można przesłać, lub były przechowywane tylko przez bardzo krótki czas i nie znajdują się już na naszych serwerach. Pracujemy ciężko nad utrzymaniem dokładności i spójności danych, dlatego dane powiązane z Twoim kontem oraz nasze odpowiedzi na żądania dostępu do danych mogą zmieniać się wraz ze zmianami naszych środków przechowywania i zbierania danych. Firma Apple dąży do tego, aby zbierać i przechowywać jak najmniejszą ilość danych niezbędnych do świadczenia używanych przez Ciebie usług. Dowiedz się więcej na temat zasad ochrony prywatności firmy Apple.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: