Jak usunąć konto Apple ID

W ramach zmian mających na celu zapewnienie użytkownikom lepszej kontroli nad ich danymi i prywatnością Apple udostępnia opcję trwałego usunięcia konta Apple ID — w każdej chwili i z dowolnej przyczyny.

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące usuwania konta Apple ID i odpowiedzi na pytania często zadawane w tym kontekście. Przeczytaj wszystkie informacje na tej stronie, aby zrozumieć, co się stanie w przypadku usunięcia konta Apple ID.

Informacje o usuwaniu konta Apple ID

Usunięcie konta Apple ID spowoduje trwałe usunięcie szczegółów tego konta i powiązanych z nim danych z serwerów Apple. Po tej operacji nie będzie można zalogować się na konto Apple ID ani uzyskać dostępu do żadnych danych, treści lub usług z nim powiązanych.

Zdjęcia, dokumenty i inna zawartość przechowywana w usłudze iCloud zostaną trwale usunięte. Nie będzie można odbierać wiadomości ani połączeń wysyłanych na konto za pośrednictwem usług iMessage, FaceTime i iCloud Mail. Nie będzie można logować się w usługach takich jak iCloud, App Store, iTunes Store, Apple Books, Apple Pay, iMessage, FaceTime, czy Znajdź mój iPhone ani korzystać z tych usług. Wszelkie terminy w sklepach Apple Store i zgłoszenia do wsparcia AppleCare zostaną anulowane.

Usunięcie konta Apple ID jest nieodwracalne. Po usunięciu konta Apple nie będzie można go ponownie otworzyć ani aktywować. Nie będzie można także odtworzyć powiązanych z nim danych. Jeśli nie zamierzasz używać konta przez pewien czas, ale być może wrócisz do niego w przyszłości, zalecamy tymczasowe dezaktywowanie konta (o ile jest to możliwe) zamiast jego usuwania.

Zanim zażądasz usunięcia konta Apple ID

Przez zażądaniem usunięcia konta Apple ID zalecamy wykonanie kilku czynności. 

 • Utwórz backup danych przechowywanych w usłudze iCloud — między innymi zawartości z wszelkich aplikacji Apple i innych firm, które korzystają z usługi iCloud jako magazynu danych — w miejscu zapewniającym dostęp bez podawania identyfikatora Apple ID.
 • Pobierz wszystkie kupione rzeczy bez zabezpieczeń DRM, utwory iTunes Match, których kopii nie masz, a także wszelkie utwory muzyczne i multimedia.
 • Przejrzyj wszystkie aktywne subskrypcje. Usunięcie konta spowoduje ich anulowanie po zakończeniu bieżących okresów rozliczeniowych.
 • Zachowaj kopie wszelkich informacji związanych z Apple, których potrzebujesz lub możesz potrzebować.
 • Pamiętaj, aby wylogować się na wszystkich urządzeniach. Pozwoli to uniknąć problemów z aplikacjami, które korzystają z konta Apple ID lub usługi iCloud. Po usunięciu konta nie będzie można wylogować się z usługi iCloud ani wyłączyć blokady aktywacji w usłudze Znajdź mój iPhone na urządzeniach. Jeśli zapomnisz się wylogować, po usunięciu konta możesz nie być w stanie używać urządzenia.

Jak trwale usunąć konto Apple ID

Zaloguj się na stronie konta Apple ID na komputerze Mac lub PC albo na telefonie iPhone lub iPadzie. Przewiń w dół do sekcji Dane i prywatność, po czym wybierz opcję Zarządzaj swoimi danymi i prywatnością. Na kolejnej stronie wybierz opcję Zaczynamy w obszarze Usuń swoje konto.

Kiedy zażądasz usunięcia konta, otrzymasz unikatowy alfanumeryczny kod dostępu. Zachowaj ten kod w bezpiecznym miejscu. Przez krótki czas, kiedy żądanie jest przetwarzane, możesz skontaktować się ze Wsparciem Apple, podać kod dostępu i uzyskać pomoc w anulowaniu żądania, aby nadal korzystać z konta Apple ID. 

Po zażądaniu usunięcia konta Apple ID

Kiedy zażądasz usunięcia konta Apple ID, zweryfikujemy tożsamość właściciela konta, aby upewnić się, że to ta osoba przesłała żądanie. Po pomyślnej weryfikacji szczegóły konta Apple ID i powiązane z nim dane zostaną trwale usunięte z serwerów Apple. Od tego momentu nie będzie można zalogować się na koncie ani uzyskać dostępu do danych, zawartości, usług i terminów, które były z nim powiązane.

Po usunięciu konta Apple ID Apple dołoży wszelkich starań, aby usunąć wszelkie powiązane z nim dane osobowe. Musimy jednak zachować informacje o wykonanych transakcjach do celów sprawozdawczości finansowej. Możemy też być zobowiązani do zachowania pewnych informacji w celu zastosowania się do ugody sądowej lub innej toczącej się procedury prawnej.

Często zadawane pytania

Co się stanie z pocztą i wiadomościami iCloud po usunięciu konta Apple ID?

Usunięcie konta Apple ID spowoduje również trwałe usunięcie poczty e-mail i wiadomości z usługi iCloud. Żadne wiadomości wysyłane za pośrednictwem usługi iCloud (w aplikacjach Mail i iMessage) nie będą dostarczane.

Co się stanie z muzyką, filmami, programami TV, książkami i aplikacjami kupionymi za pomocą mojego konta?

Po usunięciu konta Apple ID nie będzie można uzyskać dostępu do żadnych usług sklepów App Store, iTunes Store i Apple Books powiązanych z tym kontem. Dotyczy to między innymi następujących usług:

 • Uaktualnianie kupionych aplikacji
 • Pobieranie kupionych wcześniej rzeczy
 • Synchronizowanie z urządzeniami z systemem iOS rzeczy z zabezpieczeniami DRM
 • Kopiowanie kupionych rzeczy z zabezpieczeniami DRM między komputerami
 • Odtwarzanie wypożyczonych rzeczy
 • Autoryzowanie komputerów do odtwarzania kupionych rzeczy z zabezpieczeniami DRM
 • Korzystanie z usługi iTunes Match, jeśli jest subskrybowana
 • Korzystanie z karnetów iTunes na sezon

Zawartość bez zabezpieczeń DRM, na przykład muzyka kupiona w aplikacji iTunes, będzie działała normalnie po usunięciu konta Apple ID. Zawartość bez zabezpieczeń DRM, która była przechowywana w bibliotece muzycznej iCloud, przestanie być dostępna do odtwarzania. Przed usunięciem konta należy pobrać wszelkie kupione rzeczy bez zabezpieczeń DRM, utwory iTunes Match i inne utwory muzyczne oraz multimedia, których kopii nie masz.

Kupiona zawartość z zabezpieczeniami DRM, na przykład filmy, programy TV lub aplikacje, przestanie działać lub przestanie być uaktualniana (zależnie od jej typu). 

Co się stanie z kredytem w sklepie App Store lub iTunes Store, jeśli usunę konto?

Po usunięciu konta Apple ID nie ma możliwości wykorzystania kredytu ani zwrotu niewykorzystanego salda kredytowego. Przed usunięciem konta możesz wykorzystać to saldo lub skontaktować się ze Wsparciem Apple, aby zażądać zwrotu pieniędzy. Jeśli masz saldo należne Apple, musisz je rozliczyć, zanim będzie możliwe usunięcie konta.

Co się stanie z moimi subskrypcjami?

Po usunięciu konta Apple ID wszelkie subskrypcje w usługach (na przykład Apple Music), miejsce dyskowe iCloud oraz usługi innych firm subskrybowane przy użyciu konta Apple ID albo połączone z tym kontem zostaną anulowane z końcem ich okresów rozliczeniowych.

Mam subskrypcję Apple Music uzyskaną od operatora sieci komórkowej. Co się stanie z tą subskrypcją?

Jeśli masz subskrypcję Apple Music otrzymaną od operatora sieci komórkowej i jest ona połączona z kontem Apple ID, które zostanie usunięte, możesz nadal strumieniować muzykę, ale utracisz dostęp do funkcji usługi Apple Music, takich jak biblioteka muzyczna iCloud. 

Jestem organizatorem w rodzinie. W jaki sposób usunięcie mojego konta wpłynie na członków rodziny?

Usunięcie konta spowoduje rozwiązanie grupy rodzinnej. Wszyscy członkowie rodziny utracą dostęp do wspólnych subskrypcji i wspólnej zawartości. Muzyka, filmy, programy TV, książki i aplikacje z zabezpieczeniami DRM, które pobrano wcześniej z kolekcji innych członków rodziny, przestaną być dostępne u wszystkich członków rodziny.

Jeśli jesteś organizatorem grupy Chmury rodzinnej, do której należy dziecko, konto tego dziecka również zostanie usunięte. Możesz przenieść konto dziecka do innej rodziny, zanim zażądasz usunięcia konta Apple ID.

Czy mogę usunąć konto dziecka?

Jeśli jesteś organizatorem w rodzinie, możesz usunąć konto Apple ID dziecka, gdy żądasz usunięcia swojego konta. Również dziecko może zażądać usunięcia swojego konta Apple ID, co wymaga Twojego potwierdzenia.

Czy nadal otrzymam zakupy dokonane przez Internet w witrynie apple.com/pl?

Tak. Po usunięciu konta aktywne zamówienia internetowe są przetwarzane w normalny sposób.

Czy trwające naprawy produktów będą kontynuowane po usunięciu konta?

Tak. Usunięcie konta Apple ID nie spowoduje anulowania trwających już napraw. 

Uzyskuję obecnie pomoc od Wsparcia Apple. Czy nadal otrzymam pomoc po usunięciu konta?

Pracownicy Wsparcia Apple nadal mogą udzielić pomocy po usunięciu konta. Wszelkie otwarte zgłoszenia zostaną jednak anulowane i nie będziemy mogli udzielić pomocy w przypadku problemów związanych z usuniętym kontem.

Czy nadal mogę korzystać z planu AppleCare, aby serwisować urządzenie?

Tak. Jeśli urządzenie jest objęte planem AppleCare, po usunięciu konta możesz nadal korzystać z tego planu w celu serwisowania urządzenia.

Czy zbliżające się terminy w sklepie Apple Store pozostaną aktywne po usunięciu konta?

Nie. Po usunięciu konta terminy i rezerwacje w sklepach Apple Store zostaną anulowane.

Mam rejestrację w programie iPhone Upgrade Program. Czy nadal muszę płacić po usunięciu konta Apple ID?

Tak. Jeśli masz rejestrację w programie iPhone Upgrade Program, musisz nadal uiszczać płatności za urządzenie. Być może nie będziesz jednak w stanie składać online kolejnych zamówień wymiany, jeśli nie masz odpowiedniego konta Apple ID.

Co się stanie z kontem Apple Cash po usunięciu konta Apple ID?

Po usunięciu konta utracisz dostęp do konta Apple Cash. Jeśli na koncie Apple Cash pozostaje saldo, nie możesz usunąć konta Apple ID. Jeśli na koncie jest saldo, przed jego usunięciem możesz wydać te środki, przenieść je do innego użytkownika lub na konto bankowe albo skontaktować się ze Wsparciem Apple, aby otrzymać czek na pozostałą kwotę.

Jeśli nie masz jeszcze potwierdzonej tożsamości w banku, który wystawił konto Apple Cash, bank nie będzie dysponował wystarczającymi informacjami w celu otworzenia sporu w Twoim imieniu, wystawienia wyciągu po usunięciu konta lub udostępnienia Ci kredytu sklepowego po usunięciu konta.

Co się stanie z kartami komunikacji publicznej w usłudze Apple Pay po usunięciu konta Apple ID?

Po usunięciu konta Apple ID utracisz dostęp do kart komunikacji publicznej skonfigurowanych w usłudze Apple Pay. Możesz wydać saldo przed usunięciem konta lub skontaktować się z dostawcą usług komunikacji publicznej w celu zażądania zwrotu pozostałych środków. Apple nie może zwrócić salda ani podlegającej zwrotowi opłaty za usługę związanej z kartą komunikacji publicznej.

Czy Apple nadal może kontaktować się ze mną po usunięciu konta?

Kiedy usuniesz konto Apple ID, powiązane z nim adresy e-mail i inne informacje kontaktowe zostaną w ciągu kilku dni usunięte z list adresowych Apple. Usunięcie konta ograniczy możliwość kontaktowania się z Tobą przez Apple w związku z produktami, gwarancjami, roszczeniami, sporami i innymi działaniami prawnymi, w ramach których możesz mieć prawo do odszkodowania od Apple. W niektórych przypadkach, na przykład jeśli wyślesz nam bezpośrednio wiadomość e-mail o toczącej się sprawie, możemy zachować dane kontaktowe niepowiązane z Twoim kontem.

Co więcej, jeśli zażądano usunięcia konta Apple ID użytego do złożenia wniosku o pracę lub w ramach rekrutacji w Apple, Twój profil osoby poszukującej pracy, powiązane z nim informacje, zaplanowane rozmowy kwalifikacyjne oraz spotkania również zostaną usunięte.

Jak zrezygnować z marketingu bezpośredniego?

Usunięcie konta Apple ID powoduje automatyczne usunięcie ze wszystkich list adresowych Apple.

Co się stanie, jeśli zmienię zdanie po zażądaniu usunięcia konta? 

W czasie przetwarzania żądania możesz skontaktować się ze Wsparciem Apple i podać unikatowy alfanumeryczny kod dostępu, a pomożemy Ci anulować to żądanie. Po usunięciu konta Apple nie będzie mogła anulować tego żądania, ponownie otworzyć konta ani odtworzyć powiązanych z nim danych.

Czy mogę skontaktować się z Apple w sprawie sposobu zarządzania moimi danymi?

Tak. W razie pytań lub komentarzy dotyczących naszych zasad ochrony prywatności lub innych tematów skontaktuj się z nami.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: