Rysowanie w aplikacjach Numbers i Keynote na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Możesz rysować bezpośrednio na arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach za pomocą Apple Pencil na obsługiwanych urządzeniach lub za pomocą palca.

Apple Pencil umożliwia również zaznaczanie obiektów i przewijanie arkusza lub prezentacji, gdy włączona jest funkcja Zaznacz i przewijaj.

Dodawanie rysunku

 1. Aby narysować coś za pomocą Apple Pencil, wystarczy zrobić to w dowolnym miejscu na arkuszu lub slajdzie. Aby rysować palcem (lub jeśli włączono opcję Wybieraj i przewijaj przy użyciu Apple Pencil), stuknij kolejno przycisk Wstaw , Multimedia , przycisk Rysunek, a następnie rysuj w dowolnym miejscu.
 2. Aby zmienić narzędzie do rysowania, stuknij odpowiednie narzędzie u dołu ekranu. Możesz także użyć następujących narzędzi, aby uzyskać różne efekty i funkcje:
  • Aby narysować nowy wypełniony kształt, stuknij narzędzie Wypełnienie  i zacznij rysować. Aby wypełnić obszar, stuknij narzędzie Wypełnienie , a następnie stuknij obszar, który chcesz wypełnić.
  • Aby wymazywać, stuknij narzędzie Gumka , a następnie przeciągnij palcem po rysunku.
  • Aby edytować poszczególne elementy rysunku, stuknij narzędzie zaznaczania , a następnie stuknij lub przeciągnij po tej części rysunku, którą chcesz edytować.
 3. Aby użyć innego koloru podczas rysowania, stuknij kolorowe koło i wybierz kolor. Przesuń palcem w lewo, aby dostosować intensywność koloru.
 4. Aby zmienić grubość kreski i poziom krycia, stuknij dwukrotnie narzędzie, stuknij opcję grubości kreski i wybierz odpowiednią grubość albo przeciągnij suwak, aby dostosować krycie.
 5. Aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność, stuknij przycisk Cofnij 
 6. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Zmienianie rozmiaru i przenoszenie rysunku

Po dodaniu rysunku możesz zmienić jego położenie i rozmiar:

 • Aby zmienić rozmiar rysunku, stuknij rysunek palcem, a następnie przeciągnij uchwyty pola.
 • Aby przenieść rysunek, stuknij rysunek palcem i przeciągnij go.


Edytowanie poszczególnych elementów rysunku

 1. W razie potrzeby stuknij rysunek palcem, a następnie w menu podręcznym stuknij opcję Edytuj rysunek.
 2. Stuknij narzędzie zaznaczania u dołu ekranu, a następnie stuknij lub przeciągnij ten element rysunku, który chcesz edytować. Wokół zaznaczonego fragmentu pojawi się obrys.
 3. Stuknij opcję w menu podręcznym:
  • Aby zmienić rozmiar zaznaczenia, stuknij opcję Zmień rozmiar, a następnie przeciągnij uchwyty pola wokół wyboru.
  • Aby z jednego rysunku utworzyć dwa, w menu podręcznym stuknij opcję Oddziel.
  • Zaznaczenie możesz także wycinać, kopiować, wklejać, usuwać i powielać.


Animowanie rysunku

Aplikacje Keynote i Numbers pozwalają na tworzenie animowanych rysunków.

Animowanie rysunku w aplikacji Keynote

W prezentacji Keynote możesz animować rysunek, aby wyglądał tak, jakby był rysowany (za pomocą efektu Wejście) lub wymazywany (za pomocą efektu Wyjście).

Aby animować rysunek w aplikacji Keynote na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz slajd z rysunkiem, a następnie stuknij lub kliknij rysunek, aby go zaznaczyć.
 2. Ponownie stuknij rysunek, następnie w menu podręcznym stuknij opcję Animacja.
 3. Wybierz opcję Wejście lub Wyjście. 
 4. W menu podręcznym wybierz opcję Rysowanie linii, a następnie stuknij opcję Odtwórz, aby wyświetlić podgląd animacji.
 5. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Na komputerze Mac możesz animować rysunek dodany do prezentacji w aplikacji Keynote na telefon iPhone lub iPada.

 1. Na slajdzie z rysunkiem zaznacz rysunek.
 2. Stuknij przycisk Animacja , a następnie wybierz opcję Wejście lub Wyjście.
 3. Kliknij opcję Dodaj efekt, z menu wybierz pozycję Rysowanie linii, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 4. Kliknij opcję Podgląd, aby odtworzyć animację. 

Animowanie rysunku w aplikacji Numbers

W aplikacji Numbers możesz animować rysunek, aby wyglądał tak, jakby był rysowany.

Aby animować rysunek w aplikacji Numbers na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Gdy tryb rysowania jest włączony, stuknij opcję Gotowe. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 2. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć.
 3. Stuknij przycisk Format , a następnie stuknij przycisk Rysunek.
 4. Włącz opcję Animuj rysowanie, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 5. Aby odtworzyć animację, stuknij opcję Odtwarzaj lub Odtwarzaj rysowanie.

Na komputerze Mac możesz animować rysunek dodany do arkusza kalkulacyjnego w aplikacji Numbers na telefon iPhone lub iPada:

 1. Na arkuszu kalkulacyjnym Numbers z rysunkiem zaznacz rysunek.
 2. Kliknij przycisk Format , wybierz opcję Animuj rysowanie, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 3. Aby odtworzyć animację, na pasku bocznym Formatowanie kliknij opcję Odtwarzaj lub na stronie kliknij opcję Odtwarzaj rysowanie.


Udostępnianie lub zachowywanie rysunku

W aplikacjach Numbers i Keynote możesz udostępniać i zachowywać rysunki w postaci plików graficznych (PNG). Jeśli animowany rysunek został utworzony w aplikacji Numbers, możesz udostępnić go lub zachować w postaci pliku filmowego (M4V).

 1. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć, a następnie wybierz opcję Udostępnij. Jeśli animowany rysunek został utworzony w aplikacji Numbers, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 2. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail, aplikację Wiadomości lub inną usługę.  Możesz też wybrać opcję Zachowaj obrazek, aby zapisać rysunek w aplikacji Zdjęcia, lub Zachowaj wideo w przypadku animowanych rysunków Numbers.

Na komputerze Mac możesz udostępnić lub zachować rysunek, który został dodany do arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji w aplikacji Numbers lub Keynote na telefon iPhone lub iPada.

 1. W arkuszu kalkulacyjnym lub prezentacji z rysunkiem kliknij rysunek, trzymając naciśnięty klawisz Control.
 2. Wybierz opcję Udostępnij. Jeśli rysunek jest animowany, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 3. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail, aplikację Wiadomości lub inną usługę. Możesz też wybrać opcję Dodaj do Zdjęć, aby zapisać zdjęcie w aplikacji Zdjęcia — lub film w przypadku animowanych rysunków Numbers.


Włączanie i wyłączanie opcji Wybieraj i przewijaj za pomocą Apple Pencil

Domyślnie możesz użyć Apple Pencil, aby rozpocząć rysowanie. Możesz skonfigurować aplikację Numbers lub Keynote, aby za pomocą Apple Pencil zaznaczać obiekty i przewijać dokumenty:*

 1. W aplikacji Numbers lub Keynote stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij pozycję Apple Pencil i włącz opcję Wybieraj i przewijaj.

Jeśli Apple Pencil obsługuje tę funkcję, możesz włączyć opcję Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć. Gdy włączona jest opcja Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć, wystarczy stuknąć dwukrotnie dolną częścią Apple Pencil, aby włączyć lub wyłączyć opcję Wybieraj i przewijaj.

Aby dodać rysunek do arkusza lub prezentacji, gdy jest włączona opcja Wybieraj i przewijaj, stuknij przycisk Wstaw , następnie stuknij przycisk Media  i przycisk Rysunek.

* Aplikacje Pages, Numbers i Keynote mają własne ustawienie opcji Wybieraj i przewijaj. Na przykład gdy włączysz opcję Wybieraj i przewijaj w aplikacji Pages, ta czynność nie ma wpływu na aplikację Keynote oraz Numbers.


Data publikacji: