Rysowanie w aplikacjach Numbers i Keynote na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Możesz rysować bezpośrednio na arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach za pomocą Apple Pencil na obsługiwanych urządzeniach lub za pomocą palca.

Dodawanie rysunku

 1. Aby narysować coś za pomocą Apple Pencil, wystarczy zrobić to w dowolnym miejscu na arkuszu lub slajdzie. Aby rysować palcem (lub jeśli włączono opcję Wybieraj i przewijaj przy użyciu Apple Pencil), stuknij kolejno opcje Przycisk Dodaj nowy > Przycisk Media > Przycisk Rysunek Rysunek, a następnie rysuj w dowolnym miejscu.
 2. Aby zmienić narzędzie do rysowania, stuknij odpowiednie narzędzie u dołu ekranu. Możesz także użyć następujących narzędzi, aby uzyskać różne efekty i funkcje:
  • Aby narysować nowy wypełniony kształt, stuknij ikonę Narządzie Wypełnienie i zacznij rysować. Aby wypełnić obszar, stuknij ikonę Narządzie Wypełnienie, a następnie stuknij obszar, który chcesz wypełnić.
  • Aby wymazywać, stuknij ikonę narzędzia Gumka , a następnie przeciągnij palcem po rysunku.
  • Aby edytować poszczególne elementy rysunku, stuknij ikonę Narzędzie Zaznaczenie, a następnie stuknij lub przeciągnij po tej części rysunku, którą chcesz edytować.
 3. Aby użyć innego koloru podczas rysowania, kliknij kolorowe koło i wybierz kolor. Przesuń palcem w lewo, aby dostosować intensywność koloru.
 4. Aby zmienić grubość kreski i poziom krycia, stuknij dwukrotnie narzędzie, stuknij opcję grubości kreski i wybierz odpowiednią grubość albo przeciągnij suwak, aby dostosować krycie.
 5. Aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność, stuknij przycisk Przycisk Cofnij
 6. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Zmienianie rozmiaru i przenoszenie rysunku

Po dodaniu rysunku można zmienić jego położenie i rozmiar:

 • Aby zmienić rozmiar rysunku, stuknij rysunek palcem, a następnie przeciągnij uchwyty pola.
 • Aby przenieść rysunek, stuknij rysunek palcem i przeciągnij go.

Edytowanie poszczególnych elementów rysunku

 1. W razie potrzeby stuknij rysunek palcem, a następnie w menu podręcznym stuknij opcję Edytuj rysunek.
 2. Stuknij ikonę Narzędzie Zaznaczenie u dołu ekranu, a następnie stuknij lub przeciągnij ten element rysunku, który chcesz edytować. Wokół zaznaczonego fragmentu pojawi się obrys.
 3. Stuknij opcję w menu podręcznym:
  • Aby zmienić rozmiar zaznaczenia, stuknij opcję Zmień rozmiar, a następnie przeciągnij uchwyty pola wokół wyboru.
  • Aby z jednego rysunku utworzyć dwa, w menu podręcznym stuknij opcję Oddziel.
  • Zaznaczenie można także wycinać, kopiować, wklejać, usuwać i powielać.

Animowanie rysunku w aplikacji Keynote

Efekt animacji Rysowanie linii sprawia, że obraz jest wyświetlany na slajdzie prezentacji lub znika z niego.

 1. Wybierz slajd z rysunkiem, a następnie stuknij rysunek, aby go zaznaczyć.
 2. Ponownie stuknij rysunek, następnie w menu podręcznym stuknij opcję Animacja.
 3. Aby obraz pojawiał się na slajdzie, wybierz opcję Wejście. Aby obraz znikał ze slajdu, wybierz opcję Wyjście. 
 4. W menu podręcznym wybierz opcję Rysowanie linii, a następnie stuknij opcję Odtwórz, aby wyświetlić podgląd animacji.
 5. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Wybieranie i przewijanie przy użyciu Apple Pencil

Korzystając z Apple Pencil, można przewijać dokument i wybierać obiekty. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Nazwa aplikacji], po czym włącz opcję Wybieraj i przewijaj przy użyciu rysika Apple Pencil.

Aby dodać rysunek do dokumentu, kiedy jest włączona opcja „Wybieraj i przewijaj przy użyciu Apple Pencil”, stuknij kolejno opcje Przycisk Dodaj nowy > Przycisk Media, a następnie stuknij opcję Rysunek.

Data publikacji: