Rysowanie w aplikacjach Numbers i Keynote na iPadzie lub telefonie iPhone

Możesz rysować bezpośrednio na arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach za pomocą Apple Pencil na obsługiwanych urządzeniach lub za pomocą palca.

Dodawanie rysunku

 1. Aby narysować coś za pomocą Apple Pencil, wystarczy zrobić to w dowolnym miejscu na arkuszu lub slajdzie. Aby rysować palcem (lub jeśli włączono opcję Wybieraj i przewijaj przy użyciu Apple Pencil), stuknij kolejno opcje Przycisk Dodaj nowy > Przycisk Media > Przycisk Rysunek Rysunek, a następnie rysuj w dowolnym miejscu.
 2. Aby zmienić narzędzie do rysowania, stuknij odpowiednie narzędzie u dołu ekranu. Możesz także użyć następujących narzędzi, aby uzyskać różne efekty i funkcje:
  • Aby narysować nowy wypełniony kształt, stuknij ikonę Narządzie Wypełnienie i zacznij rysować. Aby wypełnić obszar, stuknij ikonę Narządzie Wypełnienie, a następnie stuknij obszar, który chcesz wypełnić.
  • Aby wymazywać, stuknij ikonę narzędzia Gumka , a następnie przeciągnij palcem po rysunku.
  • Aby edytować poszczególne elementy rysunku, stuknij ikonę Narzędzie Zaznaczenie, a następnie stuknij lub przeciągnij po tej części rysunku, którą chcesz edytować.
 3. Aby użyć innego koloru podczas rysowania, kliknij kolorowe koło i wybierz kolor. Przesuń palcem w lewo, aby dostosować intensywność koloru.
 4. Aby zmienić grubość kreski i poziom krycia, stuknij dwukrotnie narzędzie, stuknij opcję grubości kreski i wybierz odpowiednią grubość albo przeciągnij suwak, aby dostosować krycie.
 5. Aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność, stuknij przycisk Przycisk Cofnij
 6. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Zmienianie rozmiaru i przenoszenie rysunku

Po dodaniu rysunku można zmienić jego położenie i rozmiar:

 • Aby zmienić rozmiar rysunku, stuknij rysunek palcem, a następnie przeciągnij uchwyty pola.
 • Aby przenieść rysunek, stuknij rysunek palcem i przeciągnij go.


Edytowanie poszczególnych elementów rysunku

 1. W razie potrzeby stuknij rysunek palcem, a następnie w menu podręcznym stuknij opcję Edytuj rysunek.
 2. Stuknij ikonę Narzędzie Zaznaczenie u dołu ekranu, a następnie stuknij lub przeciągnij ten element rysunku, który chcesz edytować. Wokół zaznaczonego fragmentu pojawi się obrys.
 3. Stuknij opcję w menu podręcznym:
  • Aby zmienić rozmiar zaznaczenia, stuknij opcję Zmień rozmiar, a następnie przeciągnij uchwyty pola wokół wyboru.
  • Aby z jednego rysunku utworzyć dwa, w menu podręcznym stuknij opcję Oddziel.
  • Zaznaczenie można także wycinać, kopiować, wklejać, usuwać i powielać.


Animowanie rysunku

Aplikacje Keynote i Numbers pozwalają na tworzenie animowanych rysunków.

Animowanie rysunku w aplikacji Keynote

W prezentacji Keynote można animować rysunek, aby wyglądał tak, jakby był rysowany (za pomocą efektu Wejście) lub wymazywany (za pomocą efektu Wyjście).

Aby animować rysunek w aplikacji Keynote na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz slajd z rysunkiem, a następnie stuknij lub kliknij rysunek, aby go zaznaczyć.
 2. Ponownie stuknij rysunek, następnie w menu podręcznym stuknij opcję Animacja.
 3. Wybierz opcję Wejście lub Wyjście. 
 4. W menu podręcznym wybierz opcję Rysowanie linii, a następnie stuknij opcję Odtwórz, aby wyświetlić podgląd animacji.
 5. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Na komputerze Mac można animować rysunek dodany do prezentacji w aplikacji Keynote dla systemu iOS.

 1. Na slajdzie z rysunkiem zaznacz rysunek.
 2. Kliknij przycisk przycisk Animacja, a następnie wybierz opcję Wejście lub Wyjście.
 3. Kliknij opcję Dodaj efekt, z menu wybierz pozycję Rysowanie linii, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 4. Kliknij opcję Podgląd, aby odtworzyć animację. 

Animowanie rysunku w aplikacji Numbers

W aplikacji Numbers można animować rysunek, aby wyglądał tak, jakby był rysowany.

Aby animować rysunek w aplikacji Numbers na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Gdy tryb rysowania jest włączony, stuknij opcję Gotowe. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 2. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć.
 3. Stuknij przycisk przycisk formatu, a następnie stuknij opcję Rysunek.
 4. Włącz opcję Animuj rysowanie, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 5. Aby odtworzyć animację, stuknij opcję Odtwarzaj lub Odtwarzaj rysowanie.

Na komputerze Mac można animować rysunek dodany do arkusza kalkulacyjnego w aplikacji Numbers dla systemu iOS:

 1. Na arkuszu kalkulacyjnym Numbers z rysunkiem zaznacz rysunek.
 2. Kliknij przycisk formatowanie, wybierz opcję Animuj rysowanie, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 3. Aby odtworzyć animację, na pasku bocznym Formatowanie kliknij opcję Odtwarzaj lub na stronie kliknij opcję Odtwarzaj rysowanie.


Udostępnianie i zachowywanie rysunku

W aplikacjach Numbers i Keynote można udostępniać i zachowywać rysunki w postaci plików graficznych (PNG). Jeśli animowany rysunek został utworzony w aplikacji Numbers, możesz udostępnić go lub zachować w postaci pliku filmowego (M4V).

 1. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć, a następnie wybierz opcję Udostępnij. Jeśli animowany rysunek został utworzony w aplikacji Numbers, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 2. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail, aplikację Wiadomości lub inną usługę.  Możesz też wybrać opcję Zachowaj obrazek, aby zapisać rysunek w aplikacji Zdjęcia — lub Zachowaj wideo w przypadku animowanych rysunków Numbers.

Na komputerze Mac możesz udostępnić lub zachować rysunek, który został dodany do arkusza kalkulacyjnego w aplikacji Numbers dla systemu iOS lub do prezentacji w aplikacji Keynote dla systemu iOS.

 1. W arkuszu kalkulacyjnym lub prezentacji z rysunkiem kliknij rysunek, trzymając naciśnięty klawisz Control.
 2. Wybierz opcję Udostępnij. Jeśli rysunek jest animowany, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 3. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail, aplikację Wiadomości lub inną usługę. Możesz też wybrać opcję Dodaj do Zdjęć, aby zapisać zdjęcie w aplikacji Zdjęcia — lub film w przypadku animowanych rysunków Numbers.


Wybieranie i przewijanie przy użyciu Apple Pencil

Korzystając z Apple Pencil, można przewijać dokument i wybierać obiekty. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Nazwa aplikacji], po czym włącz opcję Wybieraj i przewijaj przy użyciu rysika Apple Pencil.

Aby dodać rysunek do dokumentu, kiedy jest włączona opcja „Wybieraj i przewijaj przy użyciu Apple Pencil”, stuknij kolejno opcje Przycisk Dodaj nowy > Przycisk Media, a następnie stuknij opcję Rysunek.


Data publikacji: