Jeśli pilot Apple TV został zgubiony

Do sterowania urządzeniem Apple TV potrzebny jest pilot. Jeśli pilot do urządzenia Apple TV zgubił się, możesz kontrolować urządzenie Apple TV za pomocą telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch albo kupić nowego pilota.

Używanie opcji Apple TV Remote w centrum sterowania

Jeśli telefon iPhone, iPad lub iPod touch został skonfigurowany do sterowania urządzeniem Apple TV, opcja Apple TV Remote zostaje automatycznie dodana do centrum sterowania podczas uaktualniania do systemu iOS lub iPadOS 12 lub nowszego. 

Jeśli urządzenie nie zostało skonfigurowane do sterowania urządzeniem Apple TV, bądź jeśli korzystasz ze starszej wersji systemu iOS lub iPadOS, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch są w tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie Apple TV.
  2. Dodaj opcję Apple TV Remote do centrum sterowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Następnie otwórz centrum sterowania.
  3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz urządzenie Apple TV.
  4. W razie potrzeby wprowadź do urządzenia z systemem iOS lub iPadOS czterocyfrowy kod wyświetlony na ekranie urządzenia Apple TV.

Opcja Apple TV Remote w centrum sterowania działa z urządzeniami Apple TV 4K i Apple TV HD.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz skonfigurować opcji Apple TV Remote w centrum sterowania.

Zakup nowego pilota

Możesz także kupić nowego pilota Siri Remote lub Apple Remote do urządzenia Apple TV ze sklepu Apple Online Store, Apple Store lub u innego sprzedawcy.

Jeśli nie można skonfigurować opcji Apple TV Remote w centrum sterowania

  • Upewnij się, że urządzenie Apple TV jest podłączone do telewizora, włączone oraz połączone z domową siecią Wi-Fi.
  • Jeśli urządzenie Apple TV jest wyłączone, możesz je włączyć bez pilota. Odłącz urządzenie Apple TV od zasilania, a następnie podłącz je z powrotem.
  • Podłącz urządzenie Apple TV do routera Wi-Fi za pomocą kabla Ethernet. 

Następnie wykonaj wymienione czynności, aby skonfigurować opcję Apple TV Remote w centrum sterowania.

Data publikacji: