Jeśli pilot Apple TV został zgubiony

Jeśli pilot do urządzenia Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) zgubił się, możesz kontrolować urządzenie Apple TV za pomocą urządzenia z systemem iOS.

Kontrolowanie urządzenia Apple TV za pomocą urządzenia z systemem iOS

Upewnij się, że urządzenie Apple TV jest podłączone do telewizora oraz połączone z siecią Wi-Fi.

  • Jeśli urządzenie Apple TV jest wyłączone, możesz je włączyć bez pilota. Odłącz urządzenie Apple TV od zasilania, a następnie podłącz je z powrotem.
  • Jeśli urządzenie Apple TV nie zostało jeszcze skonfigurowane, podłącz je do routera Wi-Fi za pomocą kabla Ethernet. 

Następnie wykonaj wymienione czynności, aby skonfigurować opcję Apple TV Remote w centrum sterowania lub aplikację Apple TV Remote.

Używanie opcji Apple TV Remote w centrum sterowania

  1. Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS oraz urządzenie Apple TV są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
  2. Dodaj opcję Apple TV Remote do centrum sterowania, a następnie otwórz centrum sterowania.
  3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz urządzenie Apple TV.
  4. W razie potrzeby wprowadź do urządzenia z systemem iOS czterocyfrowy kod wyświetlony na ekranie urządzenia Apple TV.

Korzystanie z aplikacji Apple TV Remote

  1. Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS oraz urządzenie Apple TV są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
  2. Pobierz aplikację Apple TV Remote ze sklepu App Store.
  3. Otwórz aplikację Apple TV Remote, stuknij opcję Dodaj Apple TV, a następnie stuknij swoje urządzenie Apple TV.
  4. W razie potrzeby wprowadź do urządzenia z systemem iOS czterocyfrowy kod wyświetlony na ekranie urządzenia Apple TV.

Zakup nowego pilota

Możesz także kupić nowego pilota Siri Remote lub Apple TV Remote do urządzenia Apple TV ze sklepu Apple Online Store, Apple Store lub u innego sprzedawcy.

Więcej informacji

Data publikacji: