Jeśli nie można znaleźć lub zainstalować aplikacji Apple Music w systemie Android

Jest to znany problem, który uniemożliwia wyświetlanie Apple Music i innych aplikacji w sklepie Google Play, gdy niektóre urządzenia używają określonych ustawień rozdzielczości ekranu. Jeśli możesz znaleźć aplikację Apple Music w sklepie Google Play na urządzeniach, których dotyczy ten problem, może się pojawić komunikat o błędzie z informacją, że aplikacja Apple Music nie jest zgodna z tym urządzeniem.

Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji Apple Music lub sklep Google Play zgłasza, że aplikacja nie jest zgodna z tym urządzeniem, spróbuj zmienić ustawienia rozdzielczości na urządzeniu z systemem Android, wykonując poniższe czynności. Aplikację możesz też pobrać bezpośrednio z witryny internetowej firmy Apple.

Zmienianie ustawień rozdzielczości

  1. Na urządzeniu z systemem Android wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wyświetlacz > Rozdzielczość ekranu.
    Ścieżka dostępu do ustawień rozdzielczości ekranu może być inna na danym urządzeniu.    
  2. Ustaw domyślne ustawienie rozdzielczości ekranu urządzenia. Jeśli nie masz pewności, które ustawienie jest domyślne, wypróbuj ustawienie FHD+. Jeśli ustawienie FHD+ nie działa, wypróbuj ustawienie WQHD+.
  3. Wyczyść pamięć podręczną i dane aplikacji Sklep Google Play. Dowiedz się jak wyczyścić pamięć podręczną i dane aplikacji.
  4. Otwórz aplikację Sklep Google Play na urządzeniu i wyszukaj aplikację Apple Music.

Jeśli nadal nie możesz znaleźć lub zainstalować aplikacji Apple Music, zresetuj ustawienia w celu zresetowania preferencji wyświetlacza.

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej i danych aplikacji Sklep Google Play niektóre ustawienia aplikacji mogą się zmienić. Pamiętaj, aby później zweryfikować swoje ustawienia.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: