Formatowanie prezentacji w aplikacji Keynote

Dowiedz się, jak wybrać motyw, dodać slajdy i zmienić wygląd oraz współczynnik proporcji prezentacji na Macu, iPhonie, iPadzie lub w witrynie iCloud.com.

Korzystanie z aplikacji Keynote na telefon iPhone lub iPada

Dowiedz się, jak wybrać motyw, dodać zawartość, zmienić wygląd slajdu i nie tylko.

Wybieranie motywu i dodawanie zawartości

Aby utworzyć prezentację Keynote, najpierw należy wybrać motyw. Motywy zawierają wstępnie zaprojektowane makiety slajdów, które można wykorzystać jako punkt wyjścia dla prezentacji.

 1. W menadżerze prezentacji stuknij przycisk Utwórz prezentację  u góry ekranu. Jeśli edytujesz prezentację, stuknij przycisk Wstecz , aby otworzyć menedżera prezentacji.
 2. Stuknij opcję Wybierz motyw, a następnie stuknij motyw.
 3. Aby dodać slajd, stuknij przycisk Dodaj slajd  u dołu ekranu, a następnie stuknij makietę slajdu.
 4. Aby dodać własny tekst, stuknij dwukrotnie tekst zastępczy. 
 5. Jeśli slajd zawiera obraz zastępczy, który chcesz zmienić, stuknij przycisk Zastąp multimedia  na obrazie zastępczym, a następnie wybierz własny obraz.

Zmienianie rozmiaru slajdów

Rozmiar slajdów można dostosować do ekranów o różnych współczynnikach proporcji. Wszelka istniejąca zawartość może zostać przeniesiona w celu dopasowania do nowych proporcji ekranu.

 1. Otwórz prezentację w aplikacji Keynote.
 2. Na iPhonie stuknij przycisk Więcej . Na iPadzie stuknij nazwę dokumentu lub stuknij przycisk Więcej w zależności od tego, co jest wyświetlane na pasku narzędzi.
 3. Stuknij pozycję Opcje prezentacji, a następnie stuknij opcję Konfiguracja prezentacji.
 4. Stuknij opcję Wymiary slajdów u dołu okna, stuknij nowe wymiary, a następnie stuknij przycisk Gotowe.
 5. Jeśli wybierzesz opcję Własny, wprowadź wymiary slajdu, a następnie stuknij opcję Gotowe. 
 6. Stuknij przycisk Poprzedni slajd  lub Następny slajd , aby wyświetlić podgląd slajdów w nowym rozmiarze.
 7. Stuknij opcję Gotowe.

Zmienianie wyglądu slajdu

Aby szybko zmienić wygląd slajdu, można zastosować do niego inną makietę slajdu. Gdy zmienisz makietę slajdu, dowolna dodana zawartość pojawi się w nowej makiecie.

 1. Wybierz co najmniej jeden slajd.
 2. Stuknij przycisk Format , a następnie stuknij opcję Makieta.
 3. Przesuń palcem, aby wyświetlić wszystkie makiety slajdu, a następnie stuknij jedną z nich, aby ją zastosować. 
 4. Po zakończeniu stuknij przycisk Zamknij .

Zmienianie wyglądu całej prezentacji

Aby szybko zmienić wygląd całej prezentacji, w dowolnej chwili możesz wybrać nowy motyw. W przypadku dodania treści zostanie ona umieszczona na slajdach nowego motywu. Wszelkie wprowadzone modyfikacje, takie jak zmiana koloru tekstu, pojawiają się w nowym motywie.

 1. Otwórz prezentację w aplikacji Keynote.
 2. Na iPhonie stuknij przycisk Więcej . Na iPadzie stuknij nazwę dokumentu lub stuknij przycisk Więcej w zależności od tego, co jest wyświetlane na pasku narzędzi.
 3. Stuknij pozycję Opcje prezentacji, a następnie stuknij opcję Konfiguracja prezentacji.
 4. Stuknij opcję Motywy u dołu okna.
 5. Stuknij motyw lub przesuń palcem, aby wyświetlić więcej motywów.
 6. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Edytowanie makiet slajdu

Aby szybko wprowadzić zmiany w wielu slajdach prezentacji na raz, możesz edytować makiety slajdów. Możesz zmienić makietę slajdu, dodać tekst, obrazy oraz obiekty. Zmiany wprowadzone w makietach slajdów prezentacji są widoczne na slajdach korzystających z tej samej makiety.

 1. Stuknij tło slajdu, a następie stuknij opcję Edycja makiety slajdu w wyświetlonym menu. 
 2. Stuknij na pasku bocznym slajd, który chcesz edytować.
 3. Wybierz, co chcesz zrobić — zmień układ treści, dodaj tekst, obrazy i obiekty.
 4. Po zakończeniu edycji makiet slajdu stuknij opcję Gotowe w prawym górnym rogu.


Aplikacja Keynote na komputer Mac

Dowiedz się, jak wybrać motyw, dodać zawartość, zmienić wygląd slajdu i nie tylko.

Wybieranie motywu i dodawanie zawartości

 1. W aplikacji Keynote wybierz kolejno opcje Plik > Nowy, następnie na ekranie wyboru motywu kliknij dwukrotnie motyw, którego chcesz użyć. Jeśli ekran wyboru motywu nie pojawia się, przytrzymaj klawisz Option, na ekranie wyboru motywu wybierz kolejno opcje Plik > Nowy, a następnie kliknij dwukrotnie motyw, którego chcesz użyć.
 2. Aby dodać slajd, kliknij przycisk Dodaj slajd  na pasku narzędzi, następnie kliknij makietę slajdów.
 3. Aby dodać własny tekst, kliknij dwukrotnie tekst zastępczy. 
 4. Aby zastąpić obraz zastępczy, kliknij przycisk Zastąp multimedia  na obrazie zastępczym, a następnie wybierz obraz.

Zmienianie rozmiaru slajdów

Rozmiar slajdów można dostosować do ekranów i projektorów o różnych współczynnikach proporcji. Wszelka istniejąca zawartość może zostać przeniesiona w celu dopasowania do nowych proporcji ekranu.

 1. Kliknij przycisk Dokument , po czym kliknij kartę Dokument.
 2. Z menu podręcznego wybierz rozmiar slajdu.
 3. Jeśli wybierzesz opcję Własny rozmiar slajdu, wprowadź wymiary slajdu, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie wyglądu slajdu

Aby szybko zmienić wygląd slajdu, można zastosować do niego inną makietę slajdu. Gdy zmienisz makietę slajdu, dowolna dodana zawartość pojawi się w nowej makiecie.

 1. Kliknij przycisk Widok , wybierz opcję Nawigator, a następnie wybierz w Nawigatorze slajdy, które chcesz zmienić.
 2. Kliknij przycisk Format , kliknij opcję Makieta slajdu, a następnie kliknij makietę, aby zastosować ją do wybranych slajdów.

Zmienianie wyglądu całej prezentacji

Jeśli chcesz szybko zmienić wygląd całej prezentacji, w dowolnej chwili możesz wybrać nowy motyw. W przypadku dodania treści zostanie ona umieszczona na slajdach nowego motywu.

 1. Kliknij przycisk Dokument , po czym kliknij kartę Dokument.
 2. Kliknij opcję Zmień motyw.
 3. Kliknij dwukrotnie nowy motyw. 
 4. Aby upewnić się, że wprowadzone modyfikacje (takie jak kolor tekstu) pojawią się w nowym motywie, wybierz opcję Zachowuj zmiany stylów.

Jeśli zdecydujesz się zachować poprzedni motyw, w dowolnej chwili możesz cofnąć zmianę motywu.

Edytowanie makiet slajdu

Aby szybko wprowadzić zmiany w wielu slajdach prezentacji na raz, możesz edytować układy slajdów. 

 1. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Widok > Edycja makiet slajdów. 
 2. Wybierz na pasku bocznym makietę slajdu, którą chcesz edytować. 
 3. Wybierz, co chcesz zrobić — zmień układ treści, dodaj tekst, obrazy i obiekty.
 4. Po zakończeniu edycji makiet slajdu kliknij opcję Gotowe w prawym dolnym rogu.

Zmiany wprowadzone w makietach slajdów prezentacji są widoczne na slajdach korzystających z tej samej makiety.


Keynote dla iCloud

Tworząc nową prezentację Keynote za pośrednictwem Internetu w witrynie iCloud.com, możesz wybrać motyw.

 1. W menedżerze prezentacji kliknij przycisk Utwórz prezentację .
 2. Kliknij dwukrotnie motyw. Prezentacja zostanie otwarta w nowej karcie lub w nowym oknie przeglądarki.
 3. Aby dodać slajdy, kliknij przycisk Dodaj  w nawigatorze slajdów, a następnie kliknij makietę slajdu.
 4. Aby dodać własny tekst do slajdu, kliknij dwukrotnie tekst zastępczy. 
 5. Aby dodać własny obraz do slajdu, przeciągnij obraz z komputera na obraz zastępczy.

Jeśli w prezentacji utworzonej w aplikacji Keynote dla iCloud chcesz zmienić wygląd slajdów, ich rozmiar lub motyw, możesz w tym celu otworzyć ją w aplikacji Keynote na telefon iPhone, iPada lub komputer Mac.

Data publikacji: