iTunes Store i prywatność

App Store, iTunes Store, Sklep w Apple Books, Wideo oraz iTunes U zostały zaprojektowane z myślą o ochronie danych i pozwalają Ci decydować o ich udostępnianiu.

  • Gromadzimy Twoje dane osobowe, aby móc dostarczać Ci rzeczy, które kupujesz, pobierasz lub chcesz uaktualnić.
  • Informacje o Twoim koncie, zakupach i pobieranych rzeczach w Sklepach wykorzystujemy także do tego, aby reklamy prezentowane w App Store i aplikacji News były odpowiednio dobrane (tam, gdzie jest to możliwe). Poniżej opisujemy Twoje opcje w zakresie otrzymywania reklam.
  • Informacje o Twoich zakupach, pobieraniu i innych czynnościach wykonywanych w Sklepach wykorzystujemy do dobierania funkcji i polecanych rzeczy. Możesz zrezygnować z wykorzystywania tych danych w tym celu zgodnie z opisem poniżej.
  • Aby pomóc identyfikować i zapobiegać oszustwom, informacje o tym, jak korzystasz z urządzenia, w tym przybliżoną liczbę połączeń telefonicznych lub wysyłanych i odbieranych wiadomości email, zostaną użyte do obliczenia współczynnika zaufania urządzenia podczas próby dokonania zakupu. Metoda wysyłania tych danych została tak zaprojektowana, aby firma Apple nie mogła poznać rzeczywistych wartości na Twoim urządzeniu. Te współczynniki są przechowywane na naszych serwerach przez ustalony czas.
  • W celu analizy używania Sklepów i ulepszania ich wykorzystujemy informacje dotyczące Twojego przeglądania, zakupów, wyszukiwania i pobierania. Informacje te zawierają adres IP, losowy, unikatowy identyfikator (jeśli jest wymagany) i Apple ID (przy użyciu którego zalogowano się do Sklepu).

Oferowanie usług i funkcji w Sklepach

Do świadczenia usług i obsługi funkcji w Sklepach wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Dane te zawierają na przykład informacje o kontach i płatnościach (które możesz zmieniać w ustawieniach) oraz historię zakupów.

Gdy pobierasz rzecz ze sklepu lub instalujesz aplikację na urządzeniu Apple Watch, oprócz Apple ID Apple rejestruje takie dane identyfikacyjne jak identyfikator sprzętu czy adres IP.

Aby zachować informacje o postępie odtwarzania w aplikacji Wideo, przechowujemy i synchronizujemy te informacje w odniesieniu do wszystkich Twoich zalogowanych urządzeń iOS.

Udoskonalanie Sklepów

Aby udoskonalać działanie Sklepów, gromadzimy dane dotyczące korzystania z nich przez użytkowników, w tym dotyczące czasu otwarcia lub zamknięcia Sklepu, wyszukiwanej zawartości oraz pobieranych i przeglądanych rzeczy. Gromadzimy również informacje o Twoim urządzeniu, np. jego typie, wersji systemu operacyjnego oraz ilości wolnego miejsca. Możemy używać tych informacji do określania, czy wybrane przez Ciebie rzeczy mogą zostać pobrane, analizowania ogólnych trendów w wykorzystaniu pamięci urządzeń oraz określenia, czy Twoje urządzenie ma połączenie z siecią Wi-Fi lub komórkową. Dzięki tym informacjom możemy poprawiać działanie Sklepów: 

  • Dane wyszukiwania użytkowników pozwalają nam oferować popularne wyszukiwania.
  • Historie przeglądania lub pobierania pozwalają oferować funkcje spersonalizowane, na przykład listę gier, które mogą spodobać się konkretnemu użytkownikowi.
  • Informacje na temat ilości wolnego miejsca na urządzeniach użytkowników pozwoliły nam stworzyć funkcję, która umożliwia kupowanie filmów na iPhonie bez pobierania ich w chwili zakupu.

Ponadto, jeśli włączona została funkcja Popularne w pobliżu, iPhone regularnie wysyła do Apple (w zaszyfrowanej formie) dane o miejscach i czasach, w których kupujesz aplikacje lub ich używasz. Informacje te mogą być później wykorzystywane do oferowania aplikacji odpowiednich dla danego regionu geograficznego lub innych produktów i usług Apple.

Personalizowanie Sklepów

Wykorzystujemy Twoją interakcję ze sklepami, aby pomóc Ci odkrywać rzeczy, które mogą Cię zainteresować. Na przykład, rekomendujemy treści, które według nas mogą Cię zainteresować. Rekomendacje te oparte są na Twoich dotychczasowych wyszukiwaniach, przeglądanych lub pobranych rzeczach w sklepach. Wykorzystujemy także historię zakupów oraz metody płatności razem z danymi otrzymanymi z Twojego konta Apple ID. Aby nasze rekomendacje były lepsze, używamy także zebranych danych dotyczących uruchamianych aplikacji, instalacjach i usuwanych rzeczach. Dane te otrzymujemy od użytkowników, którzy zdecydowali się udostępniać firmie Apple analitykę urządzenia. Funkcję personalizacji możesz wyłączyć, wyłączając przełącznik Spersonalizowanych sugestii związanych z Twoim Apple ID w Ustawieniach iTunes Store oraz App Store. 

Reklamy

Reklamy powiązane z wyszukiwaniem pozwalają deweloperom łatwo promować ich aplikacje w wynikach wyszukiwania App Store, a użytkownikom — odkrywać nowe aplikacje. Aby zapewnić właściwe dobieranie reklam w App Store, korzystamy z informacji o Twoim urządzeniu, koncie, zakupach, pobieranych rzeczach i przeglądaniu (w tym o wyszukiwanych frazach w Sklepach). Użytkowników o podobnej charakterystyce grupujemy w tzw. „segmenty”, którym później prezentujemy dobrane reklamy. Informacje o Tobie służą do określania, w których segmentach się znajdujesz i jakie otrzymujesz reklamy. W celu ochrony prywatności używamy tych informacji do umieszczania Cię w segmentach liczących co najmniej 5000 osób. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań z platformy reklamowej Apple, możesz włączyć opcję Ograniczaj śledzenie reklam. Wyłączy to odbieranie takich reklam na urządzeniach, na których zalogowano się przy użyciu tego samego Apple ID.

Podobnych danych ze Sklepów używamy również do dobierania reklam w aplikacji Apple News, ale dane te są powiązane z identyfikatorem Apple News, a nie z Twoim Apple ID. 

Więcej informacji o reklamach i prywatności w reklamach powiązanych z wyszukiwaniem i aplikacją News możesz znaleźć tutaj: https://support.apple.com/pl-pl/HT205223.

Więcej informacji o rezygnowaniu z reklam bazujących na zainteresowaniach w App Store i Apple News możesz znaleźć tutaj: https://support.apple.com/pl-pl/HT202074.

Jeśli włączysz opcję ograniczania śledzenia reklam, nadal będziesz otrzymywać reklamy bazujące na wyszukiwanych frazach.

Udostępnianie danych innym firmom

Jesteśmy zobligowani do ujawniania niektórych nieidentyfikujących Cię danych na temat kupowanych przez Ciebie materiałów naszym strategicznym partnerom, np. deweloperom aplikacji i/lub właścicielom materiałów, tak aby pozwolić im na ocenę ich pracy twórczej, rozliczenie się z tantiem i innych zobowiązań finansowych oraz ulepszenie ich produktów i usług.

Możemy udostępniać informacje deweloperom, aby pomagać im opracowywać i ulepszać ich aplikacje. Deweloperzy mogą uzyskiwać dostęp do zagregowanych informacji o użyciu, pochodzących od grup co najmniej pięciu użytkowników o podobnej charakterystyce lub zachowaniu, którzy wyrazili zgodę na włączenie tej funkcji. Deweloperzy mogą uzyskiwać dostęp do danych z potwierdzeń zakupów dotyczących ich produktów i usług w Sklepach. Potwierdzenia zakupów nie zawierają danych osobowych; deweloperzy mogą jednak próbować wiązać je z danymi zbieranymi od użytkowników na podstawie używania i pobierania aplikacji.

Jeśli wykupujesz subskrypcję w aplikacji innej firmy, tworzymy ID subskrybenta, który jest unikatowy dla Ciebie i dewelopera/wydawcy. Więcej informacji na temat ID subskrybenta możesz znaleźć tutaj: https://support.apple.com/pl-pl/HT207233

Przechowywanie danych

Dane osobowe powiązane z zakupami i pobieranymi rzeczami w naszych Sklepach przechowujemy przez okres określony właściwymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej w danym kraju. W przypadku większości klientów oznacza to co najmniej 10-letni okres przechowywania danych. Aby zgodnie z określonymi warunkami umożliwić Ci ponowne pobieranie zawartości, przechowujemy również listę Twoich zakupów i pobieranych rzeczy — co najmniej przez okres, w którym masz u nas konto. Inne informacje, np. aktywność przeglądania czy wyszukiwania, przechowujemy krócej. Wybrany okres zależy od określonych właściwymi przepisami wymagań dotyczących przechowywania danych oraz od poszczególnych przypadków danej działalności gospodarczej. Niektóre dane, np. zakupy (ale nie zachowane dane kart płatności), mogą być przechowywane w archiwum nawet wtedy, gdy zamkniesz konto lub przestaniesz korzystać ze Sklepów.

Zapobieganie oszustwom i szkodliwym działaniom

Dane osobowe gromadzimy również w celu zapobiegania oszustwom i innej szkodliwej działalności w Sklepach i innych produktach i usługach Apple. Dane te zawierają informacje o urządzeniu (np. typ urządzenia, wersję oprogramowania), informacje o położeniu (jeśli są dostępne), historię pobierania i zakupów oraz inne informacje dotyczące interakcji ze sklepem.

Podczas próby zakupu obliczamy na Twoim urządzeniu współczynnik zaufania urządzenia, wykorzystując informacje o tym, jak korzystasz z urządzenia, w tym przybliżoną liczbę połączeń telefonicznych lub wysyłanych i odbieranych wiadomości email. Metoda wysyłania tych danych została tak zaprojektowana, aby firma Apple nie mogła poznać rzeczywistych wartości na Twoim urządzeniu. Ten współczynnik jest przechowywany na naszych serwerach przez ustalony czas.

Informacje są zawsze gromadzone i wykorzystywane przez Apple zgodnie z naszymi zasadami zachowania prywatności, które można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/privacy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: