Obsługa funkcji „Hej, Siri” w przypadku wielu urządzeń

Dowiedz się, jak urządzenie odpowiada na polecenie „Hej, Siri”, gdy w pobliżu znajduje się wiele urządzeń obsługujących tę funkcję.

Które urządzenie odpowie na polecenie „Hej, Siri”

Gdy powiesz „Hej, Siri”, pobliskie urządzenia obsługujące funkcję „Hej, Siri” zaczną szybko komunikować się ze sobą przy użyciu interfejsu Bluetooth, aby sprawdzić, które ma odpowiedzieć na polecenie. Odpowie urządzenie, które najlepiej rozpoznało Twój głos, lub urządzenie uniesione bądź używane jako ostatnie.

Głośnik HomePod odpowiada na większość poleceń dla Siri, nawet jeśli w pobliżu znajdują się inne urządzenia obsługujące funkcję „Hej, Siri”. Aby użyć funkcji Siri na konkretnym urządzeniu, unieś je w celu wybudzenia lub naciśnij przycisk odpowiadający za funkcję Siri, a następnie wydaj polecenie.

Gdy na polecenie „Hej, Siri” reaguje nieprawidłowe urządzenie

  • Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na wszystkich urządzeniach. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona lub urządzenie jest poza zasięgiem interfejsu Bluetooth innych urządzeń, na polecenie może odpowiedzieć wiele urządzeń.
  • Upewnij się, że wszystkie urządzenia korzystają z najnowszego oprogramowania firmy Apple. Jeśli niektóre urządzenia korzystają ze starszego oprogramowania, na polecenie „Hej, Siri” może odpowiedzieć wiele urządzeń.
  • Upewnij się, że na wszystkich urządzeniach, na których chcesz używać funkcji „Hej, Siri”, została ona włączona w ustawieniach Siri.
  • Jeśli masz telefon iPhone lub iPada, możesz położyć urządzenie ekranem do dołu, aby nie odpowiadało na polecenie „Hej, Siri”.
  • Jeśli masz głośnik HomePod, możesz powiedzieć „Hey Siri, turn off Hey Siri” („Hej, Siri, wyłącz Hej, Siri”) lub użyć aplikacji Dom w celu wyłączenia funkcji Nasłuchuj „Hej, Siri”. Aby ponownie włączyć tę funkcję, dotknij i przytrzymaj górną część głośnika HomePod, a następnie powiedz „Turn on Hey Siri” („Włącz funkcję Hej, Siri”).
  • Jeśli masz komputer Mac obsługujący funkcję „Hej, Siri”, możesz zamknąć jego pokrywę, aby nie odpowiadał na polecenie „Hej, Siri”. Wyłączenie opcji „Pozwalaj na Siri przy zablokowanym ekranie” w preferencjach funkcji Siri zapobiega również jej odpowiadaniu przy zablokowanym ekranie.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej na temat używania funkcji Siri na tych urządzeniach:

Funkcje Siri mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Data publikacji: