Zgodność aplikacji 32-bitowych z systemem macOS High Sierra 10.13.4 lub nowszym

Dowiedz się na temat przejścia na technologię 64-bitową i jej wpływie na aplikacje 32-bitowe.

Apple rozpoczęła przejście na technologię 64-bitową pod kątem sprzętu i oprogramowania dla komputerów Mac ponad dekadę temu, a obecnie wszystkie współczesne komputery Mac są wyposażone w 64-bitowe procesory umożliwiające uruchamianie zaawansowanych aplikacji 64-bitowych. Te aplikacje zyskują dostęp do zdecydowanie większej ilości pamięci i możliwość wydajniejszej pracy systemu oraz wykorzystują technologie definiujące korzystanie z komputera Mac, takie jak przyspieszanie grafiki w technologii Metal.

Apple pracuje z deweloperami nad przeniesieniem aplikacji do technologii 64-bitowej, a w roku 2018 poinformowała, że system macOS Mojave będzie ostatnią wersją systemu macOS umożliwiającą uruchamianie aplikacji 32-bitowych. 

Przejście Apple na technologię 64-bitową dobiegło końca. Począwszy od systemu macOS Catalina aplikacje 32-bitowe nie są już zgodne z systemem macOS. Jeśli używasz aplikacji 32-bitowej, skontaktuj się z deweloperem w celu uzyskania wersji 64-bitowej.


Otwieranie aplikacji 32-bitowych

Podczas próby otwarcia aplikacji 32-bitowej zostanie wyświetlony komunikat informujący, że aplikacja wymaga uaktualnienia, aby była zgodna z tą wersją systemu macOS lub że nie jest zoptymalizowana pod kątem komputera Mac i należy ją uaktualnić.

Komunikat w systemie Catalina: Należy uaktualnić aplikację
macOS Catalina
  

Komunikat w systemie Mojave i High Sierra: Aplikacja nie jest zoptymalizowana pod kątem komputera Mac i należy ją zaktualizować
macOS Mojave i macOS High Sierra
  

Jeśli nie uaktualniono do systemu macOS Catalina, nadal możesz otwierać i korzystać z aplikacji, ale należy skontaktować się z deweloperem aplikacji w celu uzyskania wersji 64-bitowej, która będzie działała również na najnowszym systemie macOS.

 


Znajdowanie aplikacji 32-bitowych na komputerze Mac

Do znalezienia aplikacji 32-bitowych zainstalowanych na komputerze Mac, użyj aplikacji Informacje o systemie:

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ten Mac, a następnie kliknij przycisk Raport systemowy.
  2. Na pasku bocznym wybierz pozycję Starsze oprogramowanie. Starsze oprogramowanie jest 32-bitowe.
  3. Jeśli na pasku bocznym pozycja Starsze oprogramowanie nie jest widoczna, Wybierz opcję Aplikacje na pasku bocznym i sprawdź listę aplikacji po prawej stronie. Kolumna o nazwie „64 bity (Intel)” wyświetla wartość „Nie” dla aplikacji 32-bitowych.

Podczas uaktualniania do systemu macOS Catalina instalator wyświetla listę ostatnio używanych aplikacji 32-bitowych. Możesz przejrzeć tę listę przed wybraniem opcji anulowania lub kontynuowania instalacji:

Okno instalatora systemu Catalina wyświetlającego listę aplikacji 32-bitowych

System macOS Catalina wyświetla w Finderze symbol zakazu nad ikoną każdej aplikacji 32-bitowej, co oznacza, że aplikacja nie otworzy się.

 


Kontakt z deweloperem aplikacji

Deweloper (lub dostawca) to osoba lub firma, która stworzyła aplikację. Najprostszym sposobem skontaktowania się z deweloperem aplikacji jest wyszukanie jego danych lub nazwy aplikacji w Internecie. Dowiedz się więcej o kontaktowaniu się z dostawcami zewnętrznymi.

Aby znaleźć nazwę dewelopera:

  1. Wybierz aplikację w Finderze.
  2. Wybierz kolejno opcje Plik > Informacje na pasku menu.
  3. Poszukaj informacji o prawach autorskich w oknie z informacjami. Przykładowo deweloperem poniżej aplikacji jest Apple:


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: