Używanie sieci 10 Gb Ethernet z komputerami iMac Pro, Mac mini i Mac Pro

Dowiedz się, jak osiągnąć najwyższą prędkość portu 10 Gigabit Ethernet na komputerze iMac Pro, Mac mini lub Mac Pro.

Komputery iMac Pro i Mac Pro są wyposażone w port 10 Gigabit N-base-T Ethernet, a komputer Mac mini (2018 r.) oferuje port 10 Gb Ethernet w opcjonalnej konfiguracji. Ten port obsługuje 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb oraz 10 Gb Ethernet za pomocą złączy RJ-45 oraz standardowych skręconych par przewodów miedzianych o długości do 100 metrów.

Po podłączeniu komputera iMac Pro, Mac mini lub Mac Pro do innego urządzenia za pomocą kabla Ethernet najwyższa możliwa prędkość jest ustalana automatycznie w zależności od możliwości urządzenia oraz kabla Ethernet. Przykładowo jeśli zarówno podłączone urządzenie jak i kabel obsługują prędkość 10 Gb/s, komputer Mac i urządzenie będą przesyłać dane z prędkością 10 Gb/s.

Poniższa tabela przedstawia zależności między rodzajem kabla a prędkościami portu Ethernet. Przedstawione prędkości dotyczą kabli o długości do 100 metrów, o ile nie podano inaczej.

  10BaseT 100BaseT 1 Gb/s 2,5 Gb/s 5 Gb/s 10 Gb/s
Kabel Ethernet kategorii 5e Nieobsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Nieobsługiwany
Kabel Ethernet kategorii 6 Nieobsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany do długości 55 m
Kabel Ethernet kategorii 6a lub nowszy Nieobsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany

Więcej informacji

  • Gdy korzystasz z systemu Windows za pomocą programu Boot Camp na komputerze iMac Pro, Mac mini lub Mac Pro, zalecane jest ustawienie szybkości portu Ethernet na Autosense. Jeśli ręcznie skonfigurujesz szybkość łącza w panelu sterowania Sieć i Internet w systemie Windows, możesz osiągnąć szybkości portu Ethernet do 1 Gb/s.
  • Jeśli prędkości przesyłania danych na komputerze Mac i innym urządzeniu połączonych za pomocą kabla Ethernet są niższe niż oczekiwano, najpierw upewnij się, że użyty kabel i jego długość są obsługiwane. Następnie sprawdź w zasobach producenta urządzenia, czy korzystasz z aktualnego oprogramowania sprzętowego.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: