Używanie sieci 10 Gb Ethernet z komputerami iMac Pro i Mac mini

Dowiedz się, jak osiągnąć najwyższą prędkość portu 10 Gigabit Ethernet na komputerze iMac Pro lub Mac mini.

Komputer iMac Pro jest wyposażony w port 10 Gigabit N-base-T Ethernet, a komputer Mac mini (2018 r.) oferuje port 10 Gb Ethernet w opcjonalnej konfiguracji. Ten port obsługuje 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb oraz 10 Gb Ethernet za pomocą złączy RJ-45 oraz standardowych skręconych par przewodów miedzianych o długości do 100 metrów.

Po podłączeniu komputera iMac Pro lub Mac mini do innego urządzenia za pomocą kabla Ethernet najwyższa możliwa prędkość jest ustalana automatycznie w zależności od możliwości urządzenia oraz kabla Ethernet. Przykładowo jeśli zarówno podłączone urządzenie jak i kabel obsługują prędkość 10 Gb/s, komputer Mac i urządzenie będą przesyłać dane z prędkością 10 Gb/s.

Poniższa tabela przedstawia zależności między rodzajem kabla a prędkościami portu Ethernet. Przedstawione prędkości dotyczą kabli o długości do 100 metrów, o ile nie podano inaczej.

  10BaseT 100BaseT 1 Gb/s 2,5 Gb/s 5 Gb/s 10 Gb/s
Kabel Ethernet kategorii 5e Nieobsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Nieobsługiwany
Kabel Ethernet kategorii 6 Nieobsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany do długości 55 m
Kabel Ethernet kategorii 6a Nieobsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany Obsługiwany

Więcej informacji

  • Gdy korzystasz z systemu Windows za pomocą programu Boot Camp na komputerze iMac Pro lub Mac mini, zalecane jest ustawienie szybkości portu Ethernet na Autosense. Jeśli ręcznie skonfigurujesz szybkość łącza w panelu sterowania Sieć i Internet w systemie Windows, możesz osiągnąć szybkości portu Ethernet do 1 Gb/s.
  • Jeśli prędkości przesyłania danych na komputerze Mac i innym urządzeniu połączonych za pomocą kabla Ethernet są niższe niż oczekiwano, najpierw upewnij się, że użyty kabel i jego długość są obsługiwane. Następnie sprawdź w zasobach producenta urządzenia, czy korzystasz z aktualnego oprogramowania sprzętowego.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: