Certyfikaty zabezpieczeń produktów dla systemu tvOS

Ten artykuł zawiera odnośniki do najważniejszych certyfikatów produktów, atestacji kryptograficznych oraz wytycznych dotyczących zabezpieczeń na platformach tvOS.

Poza wymienionymi w niniejszym artykule ogólnymi certyfikatami mogły zostać wydane inne certyfikaty w celu przedstawienia specjalnych wymagań w zakresie zabezpieczeń dla niektórych rynków. 

Prosimy o przesyłanie pytań na adres security-certifications@apple.com.

Następujące dokumenty mogą być przydatne w kontekście tych certyfikatów i atestacji:

Informacje na temat publicznych certyfikatów związanych z usługami internetowymi Apple można znaleźć na stronie:

Informacje na temat publicznych certyfikatów związanych z aplikacjami Apple można znaleźć na stronie:

Informacje na temat publicznych certyfikatów związanych z systemami operacyjnymi Apple można znaleźć na stronach:

Informacje na temat publicznych certyfikatów związanych ze sprzętem i powiązanym z nim oprogramowaniem sprzętowym można znaleźć na stronach:

Weryfikacja modułów kryptograficznych

Wszystkie certyfikaty zgodności produktów firmy Apple ze standardem FIPS 140-2/-3 znajdują się na stronie programu CMVP. Apple aktywnie angażuje się w weryfikowanie modułów kryptograficznych CoreCrypto User i CoreCrypto Kernel we wszystkich głównych wersjach systemu operacyjnego. Weryfikacja zgodności może zostać przeprowadzona wyłącznie na ostatecznej wersji modułu i formalnie złożona wraz z oficjalną premierą systemu operacyjnego. 

W programie CMVP stan weryfikacji modułów kryptograficznych znajduje się na czterech odrębnych listach w zależności od ich bieżącego statusu. Moduły początkowo mogą znajdować się na liście wdrożeń poddawanych testom, a następnie zostają przeniesione na listę modułów w toku. Po zakończeniu weryfikacji pojawiają się na liście zweryfikowanych modułów kryptograficznych, a po upływie pięciu lat zostają przeniesione na listę „historyczną”.

W 2020 r.w programie CMVP przyjęto międzynarodową normę ISO/IEC 19790 jako podstawę dla standardu FIPS 140-3.

Więcej informacji na temat weryfikacji zgodności ze standardem FIPS 140-2/-3 można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo platform Apple.

  Numer certyfikatu CMVP Nazwa modułu Rodzaj modułu Poziom usług Data weryfikacji Dokumenty
Obecnie testowane są przestrzeń użytkownika, przestrzeń jądra i moduł Secure Key Store (sepOS) systemu tvOS 13. Zapoznaj się z listą wdrożeń poddawanych testom i listą modułów w toku.

tvOS 12

(zgodny z urządzeniem Apple TV 4K)

3438 Apple CoreCrypto Kernel Module 9.0 dla ARM Programowy 1 23.04.2019
3433 Apple CoreCrypto User Module 9.0 dla ARM Programowy 2 11.04.2019
3523

Apple Secure Key Store Cryptographic Module 9.0

(sepOS)

Sprzętowy 1 10.09.2019

tvOS 11

(zgodny z urządzeniem Apple TV 4K)

3148 Apple CoreCrypto User Module 8.0 dla ARM Programowy 1 09.03.2018

22.05.2018

06.07.2018
3147 Apple CoreCrypto Kernel Module 8.0 dla ARM Programowy 1 09.03.2018

17.05.2018

03.07.2018
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module 1.0

(sepOS)
Sprzętowy 1 10.09.2019
Data publikacji: