Podłączanie wielu wyświetlaczy do komputera iMac Pro

Komputer iMac Pro jest wyposażony w cztery porty Thunderbolt 3, za pośrednictwem których obsługuje do czterech wyświetlaczy 4K lub do dwóch wyświetlaczy 5K.

Możesz podłączyć maksymalnie cztery wyświetlacze w następujących konfiguracjach:

  • Dwa wyświetlacze 5K o rozdzielczości 5120 x 2880 z częstotliwością odświeżania 60 Hz
  • Cztery wyświetlacze 4K w trybie SST o rozdzielczości 4096 x 2304 z częstotliwością odświeżania 60 Hz
  • Dwa wyświetlacze 4K w trybie MST o maksymalnej rozdzielczości 4096 x 2304 z częstotliwością odświeżania 60 Hz
  • Jeden wyświetlacz 5K o rozdzielczości 5120 x 2880 z częstotliwością odświeżania 60 Hz i do trzech wyświetlaczy 4K w trybie SST o rozdzielczości 4096 x 2304 z częstotliwością odświeżania 60 Hz*

Monitory LG UltraFine 4K i LG UltraFine 5K można podłączać w następujących konfiguracjach:

  • Dwa monitory LG UltraFine 5K w konfiguracji dwukanałowej SST o rozdzielczości 5120 x 2880, 10 bitów na piksel, z częstotliwością odświeżania 60 Hz
  • Cztery monitory LG UltraFine 4K w konfiguracji SST o rozdzielczości 4096 x 2304, 8 bitów na piksel, z częstotliwością odświeżania 60 Hz
  • Jeden monitor LG UltraFine 5K podłączony do portu 1 lub 2 oraz dwa monitory LG UltraFine 4K podłączone do portów 3 i 4 (zobacz ilustrację w następnej sekcji)

* Wyświetlacz 5K podłącz jako ostatni.

Podłączanie do portów Thunderbolt na innych magistralach

Podłącz wyświetlacze do portów Thunderbolt komputera iMac Pro. Jeśli to możliwe, użyj oddzielnych magistrali Thunderbolt (zobacz ilustrację). Nie podłączaj więcej niż dwóch wyświetlaczy do jednej magistrali. Jeśli podłączasz wyświetlacze 5K lub 4K w trybie MST, musisz użyć dla każdego z nich oddzielnej magistrali.

Schemat przedstawiający porty komputera iMac Pro i magistrale, do których należą.

Kiedy uruchomisz komputer iMac Pro, zostanie uruchomiony wbudowany wyświetlacz. Pozostałe podłączone wyświetlacze zaczynają wyświetlać obraz dopiero po zakończeniu uruchamiania komputera Mac. Jeśli po zakończeniu procedury uruchamiania któreś wyświetlacze nie generują obrazu, upewnij się, że ich przejściówki są prawidłowo podłączone.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: