Używanie programu AIM z aplikacją Messages lub iChat

Od 15 grudnia 2017 r. nie będzie można logować się do aplikacji Message ani do aplikacji iChat za pomocą konta AOL.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: