Jeśli podczas próby zainstalowania systemu Windows 10 S pojawia się błąd i komputer Mac uruchamia się ponownie

Program Boot Camp obsługuje wersje Home oraz Pro systemów Windows 7, Windows 8.1 oraz Windows 10. Dowiedz się, co zrobić w przypadku próby instalacji systemu Windows 10 S.

Jeśli do instalacji lub aktualizacji systemu Windows 10 S użyto Asystenta Boot Camp, został wyświetlony monit o treści „System Windows nie może dokonać analizy lub przetworzyć pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej dla przejścia [specialize]”.

Podczas przechodzenia przez kolejne komunikaty o błędach komputer Mac może się ponownie uruchamiać.

Aby uruchomić komputer w systemie macOS i ponownie rozpocząć instalację systemu Windows, wykonaj poniższe czynności:

  1. Naciśnij i przez parę sekund przytrzymaj przycisk zasilania na komputerze Mac, aby go wyłączyć.
  2. Zaczekaj kilka sekund i ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac. Przytrzymaj klawisz Option natychmiast po włączeniu komputera Mac.
  3. Puść klawisz Option, gdy otworzy się okno Menedżera uruchamiania.
  4. Wybierz dysk startowy systemu macOS, a następnie kliknij strzałkę lub naciśnij klawisz Return. 
  5. Otwórz Asystenta Boot Camp i kliknij przycisk Dalej. 
  6. Kliknij opcję Odtwórz, aby usunąć istniejącą partycję Boot Camp.
  7. Ponownie rozpocznij instalację, używając systemu Windows Home lub Windows Pro zamiast systemu Windows S.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: