Zmiany w systemie macOS Server 5.7.1

Jako że hostowane usługi stały się powszechnie dostępne, a konieczność utrzymywania aktualności oprogramowania jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, Apple wprowadza zmiany w systemie macOS Server. 

Informacje o obecnych i przyszłych usługach wsparcia

Apple cały czas rozwija i obsługuje system macOS Server, w skład którego wchodzą Open Directory, Profile Manager i Xsan. Najpopularniejsze funkcje systemu — Caching Server, File Sharing Server i Time Machine Server — są dostarczane w pakiecie podczas instalacji systemu macOS High Sierra lub nowszego, dzięki czemu jeszcze więcej klientów ma dostęp do tych podstawowych usług bez dodatkowych kosztów.

Począwszy od systemu macOS Server 5.7.1, Apple nie zapewnia w pakiecie takich usług typu open source jak Calendar Server, Contacts Server, Mail Server, DNS, DHCP, VPN Server i witryny z macOS Server. Klienci mogą uzyskać dostęp do tych usług bezpośrednio od dostawców open source. Dzięki temu klienci macOS Server mogą zainstalować najbezpieczniejsze i najaktualniejsze usługi, gdy tylko te są dostępne. 

Firma Apple opublikowała dokumentację,  która ma na celu pomoc w tym przejściu.

Usługi dostępne w ramach systemu macOS Server 5.7.1 i nowszych

W ramach systemu macOS Server 5.7.1 i nowszych dostępne i w pełni obsługiwane są następujące usługi:

  • Profile Manager
  • Open Directory
  • Xsan

Usługi przeniesione z systemu macOS Server do sytemu macOS High Sierra i nowszych

Te usługi są teraz dostępne w ramach systemu macOS High Sierra i nowszych. Można je znaleźć w Preferencjach systemowych > Udostępnianie:

  • File Server
  • Caching Server
  • Time Machine Server

Status usług

W poniższej tabeli przedstawiono status każdej z usług systemu macOS Server i dostępne alternatywy.

Usługa Status Alternatywy
FTP Usunięto w systemie Server 5.4 SFTP/SSH
Server Docs Usunięto w systemie Server 5.4

Dokumenty iCloud, Apache/WebDAV
DHCP Narzędzia UI usunięte w systemie Server 5.7.1 bootpd, wbudowane w systemie macOS
DNS Usunięto w systemie Server 5.7.1 BIND, Unbound, KnotDNS
VPN Usunięto w systemie Server 5.7.1 OpenVPN, SoftEther VPNWireGuard
Zapora sieciowa Narzędzia UI usunięte w systemie Server 5.7.1 pf firewall (wbudowane w systemie macOS)
Mail Server Usunięto w systemie Server 5.7.1

dovecot/Postfix

Courier, KerioConnect

Kalendarz Usunięto w systemie Server 5.7.1 CalendarServer, DavMail, Radicale, Kerio Connect
Wiki Usunięto w systemie Server 5.7.1 MediaWiki, PmWiki, pliki XWiki, Confluence, WordPress WMX
Witryny internetowe Narzędzia UI usunięte w systemie Server 5.7.1 Apache HTTP Server (built into macOS), Nginx, Lighttpd
Kontakty Usunięto w systemie Server 5.7.1 CalendarServer, DavMail, Citadel, Kerio Connect
NetBoot/NetInstall Narzędzia UI usunięte w systemie Server 5.7.1 BOOTP, TFTP, HTTP, NFS (wszystkie wbudowane w systemie macOS), NetSUS, BSDPy
Wiadomości Usunięto w systemie Server 5.7.1 ejabberd, Openfire, Prosody
Radius Usunięto w systemie Server 5.7.1 FreeRadius
AirPort Management Usunięto w systemie Server 5.7.1 Narzędzie AirPort

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: