Jeśli widzisz komunikat „Akcesorium może nie być obsługiwane”

Pojawienie się tego komunikatu lub innych komunikatów o podobnym brzmieniu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch może mieć kilka przyczyn. Dowiedz się, co zrobić, jeśli widzisz taki komunikat.

Te komunikaty mogą się pojawić w następujących sytuacjach:

  • Akcesorium jest wadliwe, uszkodzone lub nie jest certyfikowane przez Apple.
  • Akcesorium nie jest obsługiwane przez dane urządzenie.
  • Urządzenie z systemem iOS ma zabrudzone lub uszkodzone złącze.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Uaktualnij system iOS do najnowszej wersji

Niektóre akcesoria mogą wymagać najnowszej wersji systemu iOS. Koniecznie uaktualnij system iOS do najnowszej wersji.

Upewnij się, że akcesorium jest zgodne

Jeśli próbujesz użyć tego akcesorium po raz pierwszy, upewnij się, że współpracuje ono z danym urządzeniem. Niektóre akcesoria współpracują tylko z niektórymi modelami telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z producentem.

Sprawdź połączenia

Odłącz i z powrotem podłącz akcesorium, aby sprawdzić, czy komunikat zniknie. Jeśli komunikat nadal się pojawia, sprawdź złącza akcesorium i urządzenia pod kątem uszkodzeń lub zabrudzeń. W razie potrzeby delikatnie usuń zabrudzenia i wyczyść złącza urządzenia.

Jeśli widzisz ten komunikat, a nie są podłączone żadne akcesoria, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Więcej informacji

Data publikacji: