Otwieranie dokumentów pakietu iWork przy użyciu funkcji Face ID

Kiedy zdecydujesz się na ochronę hasłami dokumentów w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, możesz skonfigurować funkcję Face ID, aby otwierać je jednym spojrzeniem na telefon iPhone X. 

Podczas tworzenia dokumentów w pakiecie iWork możesz ustawić wymóg podawania hasła przez użytkowników w celu otwarcia pliku. Na telefonie iPhone X, zamiast wpisywać hasło, możesz użyć funkcji Face ID. Jeśli masz urządzenie z systemem iOS, które obsługuje technologię Touch ID, możesz użyć czytnika Touch ID do otwierania dokumentów pakietu iWork.

Aby można było odblokowywać dokumenty chronione hasłem za pomocą funkcji Face ID, najpierw należy skonfigurować funkcję Face ID na telefonie iPhone X. Kiedy po raz pierwszy otworzysz zablokowany dokument aplikacji Pages, Numbers lub Keynote za pomocą funkcji Face ID, zostanie wyświetlony monit o zezwolenie aplikacji iWork na korzystanie z Face ID. Ten monit występuje tylko raz w każdej aplikacji. Aby zmienić to ustawienie, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Face ID i kod > Inne aplikacje.

Dodawanie hasła do dokumentu

Otwórz dokument w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na telefonie iPhone X, stuknij ikonę ikona Więcej, a następnie stuknij opcję Ustaw hasło. Wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź. Następnie dodaj podpowiedź hasła, która ułatwi przypomnienie sobie zapomnianego hasła tekstowego. Upewnij się, że opcja „Otwórz przy użyciu Face ID” jest włączona, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Otwieranie dokumentów chronionych hasłami przy użyciu funkcji Face ID

Jeśli otwierasz dokument chroniony hasłem po raz pierwszy, wprowadź hasło tekstowe dokumentu. Jeśli na telefonie iPhone X skonfigurowano funkcję Face ID, będzie też widoczna włączona opcja „Otwórz przy użyciu Face ID”. 

Następnym razem zamiast wpisywać hasło dokumentu wystarczy spojrzeć na telefon iPhone X, aby otworzyć dokument. Jeśli Twoja twarz nie zostanie rozpoznana po dwóch próbach, możesz wpisać hasło dokumentu.

Data publikacji: