Nawigacja na telefonach iPhone z funkcją Face ID przy użyciu gestów

Gesty na telefonach iPhone z funkcją Face ID umożliwiają szybką nawigację, pracę wielozadaniową, dostosowywanie ustawień i uzyskiwanie dostępu do najczęściej używanych funkcji.

Podstawowe informacje

Przycisk boczny umożliwia włączanie i usypianie telefonu iPhone, używanie funkcji Siri i Apple Pay oraz wykonanie innych czynności.

 

schemat przedstawiający przyciski głośności i przyciski boczne telefonu iPhone 11 Pro

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż pojawi się logo firmy Apple.

Aby wyłączyć telefon, jednocześnie naciśnij przycisk boczny i dowolny z przycisków głośności, aż pojawi się suwak. Następnie przesuń suwak, aby wyłączyć urządzenie.

Usypianie i wybudzanie

Telefon możesz wybudzić, korzystając z funkcji Podnieś, aby obudzić, a także stukając jego ekran.

Aby uśpić telefon iPhone, naciśnij przycisk boczny.

Korzystanie z funkcji Siri

Powiedz Hej Siri. Możesz także nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny.

Instalowanie aplikacji

Po zaznaczeniu aplikacji w sklepie App Store kliknij dwukrotnie przycisk boczny, aby ją zainstalować.

Korzystanie z usługi Apple Pay

Aby autoryzować zakupy przy użyciu usługi Apple Pay i funkcji Face ID, kliknij dwukrotnie przycisk boczny i spójrz na telefon iPhone.

Intuicyjne gesty ułatwiające nawigację

Aby stworzyć ciągłą powierzchnię, która nie przeszkadza w korzystaniu z telefonu, przycisk Początek zastąpiliśmy nowymi, choć znajomymi sposobami nawigacji. Aby rozpocząć, unieś telefon iPhone i spójrz prosto w niego. Pozwoli to odblokować telefon przy użyciu funkcji Face ID. Jeśli telefon leży na stole lub innej płaskiej powierzchni, możesz go wybudzić przez uniesienie albo stuknięcie.

Odblokowywanie i otwieranie ekranu początkowego

Aby odblokować, spójrz na telefon iPhone, a następnie przesuń palcem od dołu do góry na ekranie blokady. Aby w dowolnej chwili przejść na ekran początkowy, przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu.

animacja przedstawiająca odblokowywanie telefonu iPhone 11 Pro

Wielozadaniowość

ekran przedstawiający wielozadaniowość na telefonie iPhone 11 Pro

Aby wstrzymać, przesuń palcem w górę od dołu ekranu. Jeśli jesteś w aplikacji, możesz przełączyć się do innej aplikacji, przesuwając palcem w prawo wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.

Znajdowanie widżetów

ekran przedstawiający widżety na telefonie iPhone 11 Pro

Aby wyświetlić informacje z aplikacji, które dodano do widżetów, przesuń palcem w prawo na ekranie początkowym lub ekranie blokady.

Szukanie

ekran przedstawiający wyszukiwanie na telefonie iPhone 11 Pro

Aby szybko znaleźć rzeczy na urządzeniu lub w Internecie, przesuń palcem w dół od środka ekranu.

Otwieranie centrum sterowania

Aby szybko dostosować ustawienia i aplikacje w centrum sterowania, przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu.

animacja przedstawiająca otwieranie centrum sterowania na telefonie iPhone 11 Pro

 

Wyświetlanie powiadomień

animacja przedstawiająca otwieranie centrum sterowania na telefonie iPhone 11 Pro

Aby wyświetlić powiadomienia, na przykład połączenia telefoniczne, przypomnienia i wiadomości, przesuń palcem w dół od góry ekranu.

Przechodzenie do góry

ekran przedstawiający funkcję Łatwy dostęp na telefonie iPhone 11 Pro

Aby przejść do elementów u góry, przesuń palcem w dół na dolnej krawędzi ekranu. Możesz też szybko przesunąć palcem w górę i w dół od dolnej krawędzi ekranu*.

  

* Funkcja Łatwy dostęp jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Dotyk, przewiń w dół, stuknij opcję Łatwy dostęp i włącz ją.

Data publikacji: