Obsługa funkcji Sekwencer rytmiczny w aplikacji GarageBand dla systemu iOS

Dzięki aplikacji GarageBand w wersji 2.3 dla systemu iOS na telefonie iPhone lub iPadzie przy użyciu interfejsu inspirowanego klasycznymi automatami perkusyjnymi możesz programować rytmy i dodawać je do utworów.

Aby rozpocząć korzystanie z funkcji Sekwencer rytmiczny, utwórz nowy utwór lub otwórz istniejący. Po utworzeniu nowego utworu automatycznie otwarta zostanie przeglądarka dźwięków. Jeśli chcesz dodać funkcję Sekwencer rytmiczny do istniejącego utworu, stuknij ikonę ikona przeglądarki dźwięków w celu otwarcia przeglądarki dźwięków.

W przeglądarce dźwięków wykonuj gest machnięcia, aż zobaczysz opcję Perkusja, a następnie stuknij opcję Sekwencer rytmiczny.

Ekran funkcji Sekwencer rytmiczny

Szybkie dodawanie rytmu do utworu

W funkcji Sekwencer rytmiczny stuknij przycisk przycisk Motywy, a następnie wybierz gotowy motyw pasujący do pożądanego stylu. Motyw zostanie odtworzony w tempie utworu. Pętla zależy od długości motywu. Każdy gotowy motyw ma unikatowe ustawienia, takie jak długość motywu, które można zmienić.

Aby zatrzymać i odtworzyć z motywem, stuknij przycisk przycisk odtwarzania funkcji Sekwencer rytmiczny. Jeśli chcesz dodać motyw do swojego utworu, nagraj motyw.

Motyw możesz zmienić, włączając lub wyłączając kroki. Każdy wiersz odpowiada elementowi zestawu perkusyjnego wyszczególnionemu po lewej stronie siatki. Aby w motywie wyłączyć krok, stuknij podświetlony krok na siatce. Aby włączyć krok, stuknij niepodświetlony krok.

W motywie możesz również zmieniać dźwięki. Aby zmienić cały zestaw perkusyjny, stuknij przycisk u dołu ekranu zawierający nazwę obecnie wybranego zestawu perkusyjnego (np. Trap Door lub Hacienda). W oknie Perkusja z kolumny po lewej wybierz styl dźwięków, a z kolumny po prawej wybrany zestaw. Aby pobrać dodatkowe dźwięki, stuknij opcję Pobierz więcej zestawów, a następnie wybierz interesujące Cię dźwięki z biblioteki dźwięków. Gdy znajdziesz zestaw, który chcesz pobrać, stuknij opcję Gotowe.

Tworzenie własnych rytmów

Jeśli chcesz utworzyć własny rytm od podstaw, stuknij przycisk przycisk Motywy i wybierz opcję Nowy motyw. Stuknij opcję Krok wł./wył. w celu dodania lub usunięcia kroku. Możesz dodawać i usuwać kroki, gdy funkcja Sekwencer rytmiczny odtwarza zawartość lub jest bezczynna.

Po dodaniu kroków możesz edytować osobno każdy z nich:

 • Aby zmienić głośność kroku, stuknij opcję Dynamika. Przesunięcie palcem po kroku w dół zmniejsza głośność, a w górę — zwiększa.
 • Aby podzielić wybrany krok na wiele kroków, stuknij opcję Powtórzenie nuty. Przesunięcie palcem w górę zwiększa liczbę fragmentów, a w dół — zmniejsza.
 • Aby krok nie brzmiał zbyt powtarzalnie, stuknij opcję Szansa. Następnie przesuń palcem w dół, aby zwiększyć niedoskonałość kroku.

Jeśli chcesz dostosować ustawienia całego wiersza, stuknij instrument z lewej stronie siatki. 

 • Aby zmienić wybrany element zestawu, w oknie Ustawienia wiersza stuknij kolejno opcję Element zestawu i element, który chcesz przypisać do wiersza. Wiersz będzie od teraz odtwarzał dźwięk nowo przypisanego elementu zestawu.
 • Aby zmienić długość każdego kroku w wierszu, stuknij opcję Długość kroku.
 • Aby zmienić kierunek, w którym Sekwencer rytmiczny odtwarza instrument w motywie, stuknij opcję Tryb odtwarzania i wybierz jedną z możliwości.

Utworzony rytm możesz zapisać jako motyw. Stuknij przycisk przycisk Motywy i opcję Zapisz. Wprowadź nazwę motywu i stuknij opcję Gotowe. Możesz przywołać wybrany motyw później i dodać go do innego utworu.

Gdy chcesz dodać motyw do utworu, nagraj motyw.

Nagrywanie motywu

Aby nagrać motyw do utworu, na pasku narzędzi stuknij przycisk przycisk Nagraj. Sekwencer rytmów uruchomi się automatycznie. Motyw zostanie odtworzony i zapętlony do końca nagrywania. Po nagraniu motywu stuknij przycisk widoku Ścieżki przycisk widoku Ścieżki w celu wyświetlenia odtworzonej ścieżki. Na pasku narzędzi stuknij przycisk przycisk Odtwarzaj w celu sprawdzenia, jak motyw komponuje się z innymi ścieżkami.

Po nagraniu motywu możesz edytować lub dostosować ścieżkę w taki sam sposób jak inne ścieżki instrumentów.

Wyświetlanie i edycja ustawień motywu

Sekwencer rytmiczny określa długość wybranego motywu na podstawie kroków. Jeśli utwór jest w metrum 4/4, motyw może mieć długość od 16 do 64 kroków. Jeśli utwór jest w metrum 3/4 lub 6/8, motyw może mieć długość od 12 do 48 kroków. Możesz również ręcznie zmienić długość pętli w przypadku każdego elementu zestawu perkusyjnego, stukając przycisk Pocz./kon. pętli, a następnie przeciągając uchwyt dla każdego wiersza.

Aby wyświetlić informacje o bieżącym motywie lub zmienić jego ustawienia, stuknij przycisk przycisk Informacje.

 • Ustaw długość motywu (16, 32, 48 lub 64 kroki w metrum 4/4 i 12, 24 i 48 kroków w metrach 3/4 i 6/8)
 • Ustaw długość (1/8, 1/8t, 1/16, 1/6t, 1/32)
 • Ustaw Tryb odtwarzania (Do przodu, Odwróć, Ping-pong, Losowo)
 • Ustaw poziom swingu motywu
 • Wyzeruj motyw. Jeśli motyw na początku był pusty, stuknięcie opcji Wyzeruj wyczyści siatkę.
Data publikacji: