Przeglądanie utworów w aplikacji GarageBand dla systemu iOS

W przeglądarce Moje utwory lub aplikacji Pliki możesz przeglądać utwory GarageBand i pliki audio przechowywane na telefonie iPhone lub iPadzie.

W systemie iOS 11 przeglądarka Moje utwory w aplikacji GarageBand współpracuje z aplikacją Pliki w celu synchronizowania utworów na wszystkich urządzeniach z systemem iOS. Aby przeglądać utwory, gdy jeden z utworów jest otwarty:

 • Na telefonie iPhone stuknij ikonę ikona przeglądarki Moje utwory, a następnie stuknij opcję Moje utwory.
 • Na iPadzie stuknij opcję Moje utwory.

Przeglądarka Moje utwory w widoku Przeglądaj

Przeglądanie utworów

Aby przejrzeć lokalizacje zawierające utwory, w przeglądarce Moje utwory stuknij opcję Przeglądaj — może być konieczne stuknięcie opcji więcej niż raz. W menu Przeglądaj stuknij lokalizację, aby wyświetlić ją w przeglądarce. Wśród lokalizacji mogą znajdować się urządzenie i aplikacja iCloud Drive.

Utwory można również przeglądać następująco:

 • Stuknięcie opcji Ostatnie spowoduje wyświetlenie ostatnio otwartych utworów.
 • Aby odszukać utwór, stuknij pole wyszukiwania na górze okna i wprowadź jego nazwę lub część nazwy.
 • Aby posortować utwory według wybranego kryterium, stuknij opcję sortowania według nazwy, daty, rozmiaru lub tagu. 
 • Aby wyświetlić dokumenty w postaci miniatur lub listy, stuknij ikonę ikona wyświetlania w postaci listy.
 • Aby wyświetlić dokumenty ze wspólnym tagiem, stuknij dany tag w menu Przeglądaj.

Porządkowanie utworów za pomocą folderów i tagów

Utwory można uporządkować, tworząc foldery i przechowując w nich pliki. Aby utworzyć folder:

 1. W przeglądarce Moje utwory stuknij opcję Przeglądaj, a następnie stuknij lokalizację. 
 2. Wykonaj gest machnięcia w dół i stuknij ikonę ikona tworzenia nowego folderu.
 3. Wprowadź nazwę nowego folderu i stuknij opcję Gotowe.
 4. Aby utworzyć nowy utwór w tym folderze, otwórz folder i stuknij opcję Utwórz dokument. Aplikacja GarageBand automatycznie zapisuje utwory w tej lokalizacji, chyba że ją przeniesiesz.

Do organizowania utworów i plików audio można również używać tagów. Tagi znacznie ułatwiają wyszukiwanie utworów i innych potrzebnych plików.

Oznaczanie utworów

 1. Stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij miniaturę dokumentu, żeby pojawił się na niej znacznik wyboru.
 2. Stuknij opcję Udostępnij na iPadzie lub stuknij ikonę ikona udostępniania na telefonie iPhone, a następnie stuknij ikonę ikona dodania tagu.
 3. Możesz wybrać istniejący tag lub utworzyć własny. Aby utworzyć własny tag:
  • Stuknij opcję Dodaj nowy tag.
  • Wprowadź nazwę tagu i wybierz kolor.
  • Stuknij opcję Dodaj tag. Możesz użyć utworzonego tagu do oznaczenia dokumentów, tag jest również widoczny w menu Przeglądaj.

Zarządzanie tagami

 1. Stuknij opcję Przeglądaj, aby otworzyć menu Przeglądaj, a następnie stuknij opcję Edycja.
 2. Stuknij nazwę istniejącego tagu.
 3. Wprowadź nazwę nowego tagu.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Zarządzanie utworami

W przeglądarce Moje utwory lub w aplikacji Pliki możesz udostępniać, przenosić, kopiować i usuwać utwory. Stuknij opcję Wybierz, a następnie miniaturę dokumentu, aż pojawi się na niej znacznik wyboru, i stuknij wybraną opcję na dole ekranu.

 • Aby udostępnić utwór, stuknij opcję Udostępnij na iPadzie lub stuknij ikonę ikona udostępniania na telefonie iPhone, a następnie wybierz sposób udostępnienia utworu.
 • Aby skopiować utwór lub przenieść go do innego folderu lub lokalizacji, stuknij opcję Przenieś na iPadzie lub stuknij ikonę ikona przenieś na telefonie iPhone, wybierz nową lokalizację, a następnie stuknij opcję Kopiuj lub Przenieś. Jeśli kopiujesz utwory z lokalizacji w usłudze iCloud Drive na urządzenie, kopia utworu pozostanie w oryginalnej lokalizacji.
 • Aby usunąć utwór, stuknij opcję Usuń na iPadzie lub ikonę ikona kosza na telefonie iPhone.

Edytowanie plików audio

Jeśli chcesz edytować pliki audio w aplikacji GarageBand w wersji 2.3 dla systemu iOS, na komputerze Mac lub PC włącz funkcję Udostępnianie plików w programie iTunes w celu dodania ich do urządzenia z systemem iOS. Następnie na urządzeniu iOS w folderze GarageBand File Transfer (Przesyłanie plików w aplikacji GarageBand) znajdź pożądane pliki.

Dodawanie plików do urządzenia przy użyciu funkcji Udostępnianie plików w programie iTunes:

 1. Otwórz program iTunes na komputerze Mac lub PC.
 2. Podłącz iPada lub telefon iPhone do komputera za pomocą kabla USB dołączonego do urządzenia.
 3. Kliknij urządzenie w programie iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz go znaleźć
 4. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Udostępnianie plików.
 5. Wybierz opcję GarageBand, a następnie przeciągnij pliki z folderu lub okna i upuść na listę Dokumenty w celu skopiowania ich na urządzenie.

Jeśli uaktualniasz aplikację GarageBand do wersji 2.3 dla systemu iOS, a na urządzeniu znajdują się pliki audio, po uaktualnieniu aplikacja GarageBand automatycznie przeniesie pliki do folderu GarageBand File Transfer (Przesyłanie plików w aplikacji GarageBand). 

Dodawanie plików audio do utworu

Po dodaniu pliku audio do folderu GarageBand File Transfer (Przesyłanie plików w aplikacji GarageBand) możesz go dodać do swojego utworu.

 1. Na urządzeniu z systemem iOS otwórz kolejno aplikację GarageBand i utwór, do którego chcesz dodać plik audio.
 2. W razie potrzeby stuknij ikonę ikona widoku Ścieżki w celu wyświetlenia utworów w widoku Ścieżki.
 3. Stuknij ikonę ikona przeglądarki pętli w celu otwarcia przeglądarki pętli. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie przeniesienia plików do folderu GarageBand File Transfer (Przesyłanie plików w aplikacji GarageBand), stuknij opcję Przenieś pliki.
 4. Stuknij opcję Pliki audio i przeciągnij pliki do obszaru Ścieżki w aplikacji GarageBand.

Dodawanie plików audio z usług chmurowych innych firm

Jeśli chcesz dodać pliki audio zapisane w usłudze chmurowej innej firmy lub innej lokalizacji, skopiuj je do folderu GarageBand File Transfer (Przesyłanie plików w aplikacji GarageBand) przy użyciu aplikacji Pliki.

 1. Otwórz aplikację Pliki i stuknij opcję Przeglądaj.
 2. W menu Przeglądaj stuknij lokalizację, w której przechowywany jest plik, a następnie go znajdź.
 3. Stuknij opcję Zaznacz, a następnie stuknij plik, aby wyświetlony został na nim znacznik.
 4. Stuknij kolejno opcję Na moim [urządzenie] i folder GarageBand.
 5. Stuknij kolejno folder GarageBand File Transfer (Przesyłanie plików w aplikacji GarageBand) i opcję Kopiuj. Teraz możesz w aplikacji GarageBand dodać plik do utworu przy użyciu przeglądarki pętli.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: