Używanie Animoji na telefonie iPhone X

Dzięki Animoji na telefonie iPhone X możesz tworzyć i udostępniać w aplikacji Wiadomości własne animowane postacie mówiące Twoim głosem i mające Twoją mimikę.

 
   

Tworzenie i wysyłanie Animoji

Aparat TrueDepth w telefonie iPhone X analizuje Twoją mimikę i klonuje ją w jednej z dwunastu różnych Animoji w aplikacji Wiadomości. Możesz tworzyć własne Animoji i udostępniać je posiadaczom urządzeń z systemem iOS, komputerów Mac lub smartfonów.

Oto w jaki sposób utworzyć własne Animoji:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i rozpocznij pisanie nowej wiadomości lub stuknij już istniejącą.
 2. Stuknij ikonę , a następnie ikonę .
 3. Wybierz pozycję Animoji z lewej strony ekranu lub stuknij ikonę , aby wyświetlić Animoji na pełnym ekranie.
 4. Spójrz prosto w telefon iPhone X i ustaw go tak, aby Twoja twarz znalazła się wewnątrz ramki.
 5. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij ikonę . Aby zatrzymać, stuknij ikonę . Nagranie może trwać maksymalnie 10 sekund.
 6. Aby zobaczyć podgląd Animoji, stuknij ikonę . Aby wybrać inne Animoji używające tego samego nagrania, stuknij Animoji. Aby usunąć Animoji, stuknij ikonę .
 7. Aby wysłać wiadomość, stuknij ikonę .


     

Tworzenie naklejek z Animoji

Swoje wiadomość możesz ozdabiać własnymi naklejkami z Animoji. W tym celu:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i rozpocznij pisanie nowej wiadomości lub stuknij już istniejącą.
 2. Stuknij ikonę , a następnie ikonę .
 3. Wybierz Animoji, a następnie spójrz prosto w telefon iPhone X i ustaw go tak, aby Twoja twarz znalazła się wewnątrz ramki.
 4. Zrób minę, a następnie dotknij i przytrzymaj Animoji i przeciągnij je do wiadomości, aby ją automatycznie wysłać.

Zachowywanie Animoji

Chcesz zachować utworzone lub otrzymane Animoji? W wątku wiadomości naciśnij mocno Animoji, a następnie przesuń palcem w górę i stuknij opcję Zachowaj. Jeśli masz telefon iPhone 6 lub wcześniejszy model, iPada lub iPoda touch, dotknij i przytrzymaj Animoji, a następnie stuknij opcję Zachowaj.

Możesz też stuknąć Animoji w wątku wiadomości, aby wyświetlić ten element na pełnym ekranie, a następnie wybrać ikonę  i stuknąć opcję Zachowaj wideo.

Zachowane Animoji możesz znaleźć w aplikacji Zdjęcia na urządzeniu z systemem iOS.

Więcej informacji

Data publikacji: