Jeśli system macOS High Sierra wyświetla hasło zamiast podpowiedzi do hasła dla zaszyfrowanego woluminu APFS

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby chronić swoje dane, jeśli zamiast podpowiedzi do hasła wyświetla się hasło do zaszyfrowanego woluminu APFS.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Przyczyną wyświetlania się hasła zamiast podpowiedzi do hasła jest użycie polecenia Dodaj wolumin APFS w Narzędziu dyskowym w celu utworzenia zaszyfrowanego woluminu APFS i jednoczesne podanie podpowiedzi do hasła. 

Zmiana hasła do woluminu, którego dotyczy problem, powoduje usunięcie podpowiedzi, ale nie wpływa na zastosowane klucze szyfrowania chroniące dane. 

Firma Apple zaleca wykonanie poniższych czynności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Ten problem nie dotyczy zaszyfrowanych woluminów APFS utworzonych przy użyciu innej metody.

Ochrona zaszyfrowanego woluminu w formacie APFS

Wykonaj następujące czynności, aby uaktualnić system macOS High Sierra, a następnie utwórz backup zaszyfrowanego woluminu APFS, wymaż go i odtwórz.

 1. Zainstaluj uaktualnienie uzupełniające systemu macOS High Sierra 10.13 ze strony uaktualnień w sklepie App Store.
 2. Utwórz zaszyfrowany backup danych zaszyfrowanego woluminu APFS, którego dotyczy problem.
 3. Otwórz Narzędzie dyskowe i na pasku bocznym wybierz zaszyfrowany wolumin APFS, którego dotyczy problem.
 4. Kliknij opcję Odmontuj, aby odmontować wolumin.
 5. Kliknij opcję Wymaż.
 6. Gdy pojawi się monit, wpisz nazwę woluminu w polu Nazwa.
 7. Zmień format na APFS.
 8. Następnie zmień format ponownie na APFS (zaszyfrowany).
 9. Wprowadź nowe hasło w wyświetlanym polu. Ponownie wprowadź hasło w celu jego weryfikacji i ewentualnie podpowiedź do hasła dotyczącą zaszyfrowanego woluminu APFS. Kliknij przycisk Wybierz.
 10. Kliknij opcję Wymaż. Możesz śledzić postęp procesu wymazywania.
 11. Po ukończeniu procesu kliknij opcję Gotowe.
 12. Odtwórz dane, których backup utworzono w kroku 2., do nowo utworzonego zaszyfrowanego woluminu APFS.

Ochrona innych kont

Jeśli hasło do dysku w ramach dowolnego zaszyfrowanego woluminu APFS jest takie samo jak hasło do konta użytkownika systemu macOS lub usługi internetowej, należy zmienić hasło konta użytkownika lub usługi internetowej.

Data publikacji: