Ukrywanie i odkrywanie muzyki, filmów, programów TV, książek i książek audio

Za pomocą aplikacji iTunes lub Apple Books możesz ukrywać i odkrywać kupione rzeczy na komputerze Mac lub PC.

Ukrycie kupionych rzeczy powoduje ukrycie ich na wszystkich urządzeniach, na których logujesz się za pomocą tego samego konta Apple ID, a także ukrycie ich przed członkami Twojej grupy w Chmurze rodzinnej. Jeśli utwór, album, film, program TV lub książkę pobrano na innym urządzeniu, ukrycie zakupu nie spowoduje usunięcia tej zawartości z urządzenia. Dowiedz się, jak usuwać muzykę, filmy i programy TV z urządzenia.

Możesz również ukrywać aplikacje i pobierać je ponownie na urządzenie z systemem iOS lub ukrywać i odkrywać aplikacje w sklepie App Store na komputerze Mac.

Muzyka, filmy, programy TV i książki audio

Muzykę, programy TV, filmy i książki audio można ukrywać oraz odkrywać w aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC. Gdy ukryjesz rzecz w aplikacji iTunes, zakup zostanie automatycznie ukryty w aplikacji Muzyka, TV, Wideo oraz w aplikacji iTunes na pozostałych urządzeniach.

Ukrywanie rzeczy w aplikacji iTunes

 1. Otwórz aplikację iTunes. Użytkownik, który nie jest zalogowany, powinien zalogować się za pomocą konta Apple ID.
 2. Na pasku menu w górnej części ekranu komputera lub na górze okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Kupione.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, wybierz kolejno opcje Konto > Zakupy rodzinne.
  Menu Konto w aplikacji iTunes z zaznaczoną opcją Kupione
 3. W zależności od tego, co chcesz ukryć, kliknij opcję Muzyka, Filmy, Programy TV lub Książki audio w górnej części okna, a następnie kliknij opcję Wszystkie. Zostaną wyświetlone wszystkie kupione rzeczy.
 4. Przewiń, aby znaleźć rzecz, którą chcesz ukryć. Zatrzymaj kursor nad rzeczą — w jej lewym górnym rogu pojawi się ikona przycisk Zamknij. Kliknij ikonę przycisk Zamknij, a rzecz zostanie ukryta.
  Strona Kupione z ikoną X obok filmu

Podczas ukrycia zakupu po raz pierwszy pojawi się prośba o potwierdzenie zamiaru ukrycia. Podczas następnego ukrywania zakupu ten komunikat może się już nie wyświetlić.

Komunikat o treści „Czy na pewno ukryć ten zakup?”

Odkrywanie rzeczy w aplikacji iTunes

Aby otworzyć program iTunes i zalogować się na stronie Informacje o koncie, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację iTunes. Użytkownik, który nie jest zalogowany, powinien zalogować się za pomocą konta Apple ID.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
  Menu Konto w aplikacji iTunes z wybraną opcją Pokaż moje konto
 3. Zaloguj się za pomocą konta Apple ID, a następnie kliknij opcję Pokaż konto.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń w dół do pozycji iTunes w chmurze. Z prawej strony pozycji Ukryte zakupy kliknij opcję Zarządzaj.
  Strona Informacje o koncie w aplikacji iTunes
 5. W zależności od tego, co chcesz odkryć, kliknij opcję Muzyka, Filmy, Programy TV lub Książki audio w górnej części okna.
 6. Znajdź rzecz, którą chcesz pokazać, a następnie kliknij przycisk Pokaż poniżej niej.

Książki

Książki można ukryć i pokazać ponownie w aplikacji Książki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Ukrycie rzeczy w aplikacji Książki powoduje jej ukrycie w aplikacji Książki na pozostałych urządzeniach. 

Książki można również ukryć w aplikacji Książki na komputerze Mac. Kliknij pozycję Księgarnia, w sekcji Szybkie linki z prawej strony kliknij opcję Kupione, a następnie kliknij ikonę X wyświetlającą się po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad książką. Aby ponownie pokazać książki na komputerze Mac, kliknij kolejno opcje Sklep > Pokaż mój Apple ID, przewiń do pozycji Ukryte zakupy i kliknij opcję Zarządzaj.

Telefon iPhone wyświetlający menu wyświetlane po wybraniu rzeczy w bibliotece w aplikacji Książki

Ukrywanie książek

 1. Otwórz aplikację Książki i stuknij opcję Biblioteka.
 2. Stuknij ikonę przycisk więcej opcji pod książką, którą chcesz ukryć. Jeśli książka stanowi część serii, stuknij serię, wybierz pojedynczą książkę i stuknij ikonę przycisk więcej opcji
 3. Stuknij opcję Usuń. 
 4. Stuknij opcję Ukryj książkę. 

Jeśli nie widzisz opcji Ukryj książkę, stuknij opcję Usuń pobraną rzecz, aby usunąć tę rzecz z urządzenia lub opcją Usuń wszędzie, aby usunąć książkę z usługi iCloud i wszystkich urządzeń.

Telefon iPhone wyświetlający stronę Konto z zaznaczoną opcją Zarządzaj ukrytymi zakupami

Odkrywanie książek

 1. Otwórz aplikację Książki i stuknij opcję Czytane.
 2. Stuknij przycisk przycisk Moje konto lub swoje zdjęcie, a następnie stuknij opcję Zarządzaj ukrytymi zakupami. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Apple ID.
 3. Znajdź rzecz, którą chcesz odkryć, a następnie kliknij przycisk Odkryj obok niej.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: