Ukrywanie i odkrywanie muzyki, filmów, programów TV, książek i książek audio

Aby ukryć lub odkryć muzykę, filmy i programy TV, użyj komputera Mac lub PC. Aby ukryć lub odkryć książki i książki audio, użyj telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub komputera.

Co się stanie po ukryciu rzeczy?

Gdy ukryjesz rzecz, nie pojawi się ona w bibliotece na żadnych urządzeniach, które używają Twojego konta Apple ID, chyba że ta rzecz została już wcześniej pobrana na te urządzenia.

Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, członkowie rodziny nie zobaczą ukrytych rzeczy, chyba że pobrali ją zanim została ukryta.

Jeśli przed ukryciem rzeczy została ona pobrana przez Ciebie lub członka rodziny na inne urządzenie, możesz usunąć tę rzecz z tego urządzenia. Dowiedz się, jak usunąć muzykę, filmy i programy TV lub książki.

Ukrycie rzeczy nie powoduje ukrycia informacji o jej zakupie. Rzecz pozostanie dla Ciebie widoczna w historii zakupów.

Ukrywanie muzyki, filmów i programów TV

 1. Na komputerze otwórz aplikację Apple Music, Apple TV lub iTunes.
 2. Na pasku menu w górnej części ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes kliknij opcję Konto, a następnie Kupione. (Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, zamiast opcji Kupione wyświetlana może być opcja Zakupy rodzinne).
 3. W zależności od tego, co chcesz ukryć, kliknij opcję Muzyka, Filmy lub Programy TV w górnej części okna, a następnie kliknij opcję Wszystkie. Zostaną wyświetlone wszystkie kupione rzeczy.
 4. Znajdź rzecz, którą chcesz ukryć. Zatrzymaj kursor nad rzeczą, aż zostanie wyświetlony przycisk Ukryj zakup przycisk Zamknij. Kliknij przycisk Ukryj zakup przycisk Zamknij.
  Komputer Mac wyświetlający zakupione programy TV, w tym seriale „Dobre miejsce” i „Obsesja Eve”.

Odkrywanie muzyki, filmów i programów TV

Aby otworzyć aplikację Apple Music i zalogować się na stronie Informacje o koncie, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Na komputerze otwórz aplikację Apple Music, Apple TV lub iTunes.
 2. Na pasku menu w górnej części ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes kliknij opcję Konto, a następnie Pokaż moje konto.
 3. Na wyświetlonej stronie przewiń w dół do pozycji iTunes w chmurze. Obok pozycji Ukryte zakupy kliknij opcję Zarządzaj.
  Komputer Mac wyświetlający łącze Zarządzaj obok pozycji Ukryte zakupy.
 4. W zależności od tego, co chcesz pokazać, kliknij opcję Muzyka, Filmy lub Programy TV w górnej części okna.
 5. Znajdź rzecz, którą chcesz pokazać, a następnie kliknij przycisk Pokaż poniżej niej.
  Komputer Mac wyświetlający ukryte zakupy, w tym pierwszy sezon serialu „Barry”.

Telefon iPhone wyświetlający opcję Usuń.

Ukrywanie książek i książek audio

 1. Otwórz aplikację Książki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
 2. Stuknij opcję Biblioteka.
 3. Stuknij ikonę Więcej przycisk więcej opcji pod książką lub książką audio, którą chcesz ukryć. Jeśli rzecz stanowi część serii, stuknij serię, wybierz pojedynczą książkę i stuknij ikonę Więcej przycisk więcej opcji
 4. Stuknij opcję Usuń. 
 5. Stuknij opcję Ukryj książkę lub Ukryj książkę audio.
  Jeśli nie widzisz opcji Ukryj książkę lub Ukryj książkę audio, znajdź opcję Usuń pobraną rzecz, aby usunąć książkę z urządzenia lub opcję Usuń wszędzie, aby usunąć książkę z usługi iCloud i wszystkich urządzeń.

Książki można również ukryć w aplikacji Książki na komputerze Mac. W obszarze Szybkie linki po prawej stronie kliknij kolejno opcje Księgarnia > Polecane > Kupione, a następnie kliknij opcję Wszystkie. Zatrzymaj kursor nad książką i kliknij wyświetlony przycisk Ukryj zakup przycisk Zamknij.

Telefon iPhone wyświetlający opcję Zarządzaj ukrytymi zakupami w aplikacji Ustawienia.

Odkrywanie książek i książek audio

 1. Otwórz aplikację Książki.
 2. Stuknij opcję Czytane.
 3. Stuknij przycisk logowania  lub swoje zdjęcie u góry ekranu, a następnie stuknij opcję Zarządzaj ukrytymi zakupami.
 4. Znajdź rzecz, którą chcesz odkryć, a następnie kliknij przycisk Odkryj obok niej.

Aby ponownie pokazać książki w aplikacji Książki na komputerze Mac, kliknij kolejno opcje Sklep > Pokaż mój Apple ID, przewiń do pozycji Ukryte zakupy i kliknij opcję Zarządzaj.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: