Jeśli urządzenie Bluetooth nie łączy się ponownie z komputerem Mac z uruchomionym systemem Windows

Urządzenie Bluetooth, takie jak mysz czy klawiatura, może nie łączyć się automatycznie z bezczynnym komputerem Mac z uruchomionym systemem Windows. Dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji.

Aby rozwiązać ten problem, użyj programu Windows Update, który sprawdzi, czy sterowniki systemu Windows są aktualne. Więcej informacji znajdziesz w artykule A Bluetooth mouse or keyboard fails to reconnect after being left idle (Mysz lub klawiatura Bluetooth nie łączy się ponownie po okresie bezczynności) w witrynie pomocy technicznej Microsoft.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: