Jeśli urządzenie Bluetooth nie łączy się ponownie z komputerem Mac z uruchomionym systemem Windows

Urządzenie Bluetooth, takie jak mysz czy klawiatura, może nie łączyć się automatycznie z bezczynnym komputerem Mac z uruchomionym systemem Windows. Dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji.

Aby rozwiązać ten problem, użyj programu Windows Update, który sprawdzi, czy sterowniki systemu Windows są aktualne. Więcej informacji znajdziesz w artykule A Bluetooth mouse or keyboard fails to reconnect after being left idle (Mysz lub klawiatura Bluetooth nie łączy się ponownie po okresie bezczynności) w witrynie pomocy technicznej Microsoft.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: