Udostępnianie subskrypcji iCloud+ członkom rodziny

Dzięki Chmurze rodzinnej możesz udostępniać subskrypcję iCloud+ nawet pięciu innym członkom rodziny.

Dzięki Chmurze rodzinnej możesz udostępniać subskrypcję iCloud+ wszystkim członkom grupy rodzinnej. Subskrypcja ta obejmuje 50 GB, 200 GB lub 2 TB miejsca dyskowego w usłudze iCloud oraz dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak Przekazywanie prywatne iCloud, Ukryj mój adres email i Prywatny monitoring w HomeKit*. Dowiedz się więcej na temat iCloud+.

Gdy udostępniasz subskrypcję iCloud+, każdy członek grupy rodzinnej korzysta z własnego konta. Dzięki temu Twoje zdjęcia, dokumenty i inne informacje pozostają prywatne, nawet jeśli dzielisz się dostępem do usługi. Po prostu udostępniasz funkcje i miejsce dostępne w ramach iCloud+ członkom rodziny, więc zarządzasz tylko jednym pakietem.

* Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Korzystanie z funkcji Prywatny monitoring w HomeKit wymaga obsługiwanego pakietu iCloud, kamery bezpieczeństwa zgodnej z technologią HomeKit oraz HomePoda mini, HomePoda, Apple TV lub iPada pełniącego rolę centrum akcesoriów. Funkcja Przekazywanie prywatne jest obecnie dostępna w wersji beta. Niektóre witryny mogą powodować problemy, na przykład wyświetlać zawartość dla niewłaściwego regionu lub wymagać dodatkowych czynności w celu zalogowania się. 


Udostępnianie subskrypcji iCloud+ wszystkim członkom rodziny

Aby udostępniać subskrypcję iCloud+, potrzebujesz systemu iOS 11 lub nowszego, iPadOS albo macOS High Sierra 10.13 lub nowszego. Aby udostępnianie działało optymalnie, urządzenia członków rodziny również powinny spełniać te wymagania.

Na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

W systemie iOS 16 lub iPadOS 16 lub nowszym:

 1. Jeśli nie masz jeszcze Chmury rodzinnej, skonfiguruj ją
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Rodzina. 
 3. Stuknij pozycję Subskrypcje.
 4. Stuknij opcję iCloud+.
 5. Wykonaj instrukcje udostępniania istniejącego pakietu.
 6. Użyj aplikacji Wiadomości, aby powiadomić dowolnego członka rodziny korzystającego z istniejącego pakietu iCloud+ o możliwości przejścia na wspólny pakiet iCloud+.

W systemie iOS 15 lub iPadOS 15 lub starszym:

 1. Jeśli nie masz jeszcze Chmury rodzinnej, skonfiguruj ją
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko].
 3. Stuknij opcję Chmura rodzinna.
 4. Stuknij opcję iCloud+.
 5. Wykonaj instrukcje udostępniania istniejącego pakietu.
 6. Użyj aplikacji Wiadomości, aby powiadomić dowolnego członka rodziny korzystającego z istniejącego pakietu iCloud+ o możliwości przejścia na wspólny pakiet iCloud+.

Na komputerze Mac

W systemie macOS Ventura lub nowszym:

 1. Jeśli nie masz jeszcze Chmury rodzinnej, skonfiguruj ją
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ustawienia systemu, a następnie kliknij pozycję Chmura rodzinna. 
 3. Kliknij Subskrypcje, a następnie wybierz iCloud+. 
 4. Kliknij opcję Udostępnij. 
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W systemie macOS Monterey lub starszym:

 1. Jeśli nie masz jeszcze Chmury rodzinnej, skonfiguruj ją
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Chmura rodzinna. 
 3. Kliknij opcję Miejsce w iCloud. 
 4. Kliknij opcję Udostępnij. 
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Sprawdzanie miejsca wykorzystywanego przez rodzinę

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ilość miejsca używanego przez rodzinę i zmienić pakiet dyskowy na większy, gdy zajdzie taka potrzeba. 

Jeśli rodzinie zacznie brakować miejsca dyskowego w usłudze iCloud, każdy z jej członków otrzyma stosowne powiadomienie. W takiej sytuacji organizator w rodzinie lub członek rodziny, który zakupił pakiet, może w każdej chwili wykupić więcej miejsca — nawet do 2 TB.

Na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

W systemie iOS 16 lub iPadOS 16 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Rodzina.
 2. Stuknij pozycję Subskrypcje.
 3. Stuknij opcję iCloud+.
  W górnej części ekranu możesz zobaczyć całkowitą ilość miejsca przewidzianą w Twoim pakiecie oraz ilość dostępnego miejsca.

W systemie iOS 15 lub iPadOS 15 lub starszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko].
 2. Stuknij opcję Chmura rodzinna.
 3. Stuknij opcję iCloud+.

Na komputerze Mac

W systemie macOS Ventura lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ustawienia systemu, a następnie kliknij pozycję Chmura rodzinna.  
 2. Kliknij Subskrypcje, a następnie wybierz iCloud+.
  W obszarze iCloud określono Twój pakiet dyskowy oraz ilość wykorzystanego miejsca.

W systemie macOS Monterey lub starszym:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Chmura rodzinna.  
 2. Kliknij opcję Miejsce w iCloud.


Przechodzenie z własnego pakietu iCloud+ na pakiet rodzinny

Gdy udostępnisz pakiet iCloud+, wszyscy członkowie rodziny korzystający z 5 GB bezpłatnego miejsca są automatycznie dodawani do pakietu rodzinnego.

Jeśli członek rodziny opłaca już własny pakiet iCloud+, może go zastąpić lub zachować swój pakiet, zachowując przynależność do rodziny. Po przejściu na wspólny pakiet rodzinny otrzyma zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres pakietu osobistego. Nie może zachować swojego bieżącego pakietu i jednocześnie korzystać ze wspólnego pakietu rodzinnego.

Na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

W systemie iOS 16 lub iPadOS 16 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Rodzina.
 2. Stuknij pozycję Subskrypcje.
 3. Stuknij opcję iCloud+.
 4. Stuknij polecenie Używaj pakietu rodzinnego.

W systemie iOS 15 lub iPadOS 15 lub starszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko].
 2. Stuknij opcję Chmura rodzinna, a następnie stuknij pozycję iCloud+.
 3. Stuknij polecenie Używaj pakietu rodzinnego. 

Na komputerze Mac

W systemie macOS Ventura lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ustawienia systemu, a następnie kliknij pozycję Chmura rodzinna.  
 2. Kliknij Subskrypcje, a następnie wybierz iCloud+. 
 3. Kliknij Użyj pakietu wspólnego. 

W systemie macOS Monterey lub starszym:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Chmura rodzinna.  
 2. Kliknij opcję Miejsce w iCloud.
 3. Kliknij polecenie Używaj pakietu rodzinnego. 

 


Jeśli Twoja rodzina przestanie udostępniać subskrypcję iCloud+ lub opuścisz Chmurę rodzinną

Jeśli opuścisz grupę rodzinną, która udostępnia pakiet iCloud+, i używasz więcej niż 5 GB miejsca, możesz kupić własny pakiet, aby dalej korzystać z miejsca dyskowego w usłudze iCloud. Dowiedz się, co się dzieje, gdy przestaniesz używać Chmury rodzinnej

Jeśli nie kupisz własnego pakietu i treści przechowywane w usłudze iCloud przekroczą dostępny limit, nowe zdjęcia i nagrania wideo nie będą przesyłane do biblioteki zdjęć iCloud, pliki przestaną być przesyłane do usługi iCloud Drive, a dla Twoich urządzeń z systemem iOS lub iPadOS przestaną być tworzone backupy. Dowiedz się, jak zrobić więcej miejsca w iCloud

Data publikacji: