Informacje o dostępności sklepów App Store i iTunes Store

Zapoznaj się ze zmianami, które mogą uniemożliwić Ci edytowanie metody płatności lub korzystanie ze sklepów App Store i iTunes Store.

Jeśli nie możesz zmienić metody płatności w sklepie App Store lub iTunes Store

30 czerwca 2018 r. firma Apple wprowadzi zmiany, które mają na celu zapewnienie ciągłej ochrony danych finansowych użytkowników podczas kupowania w sklepach iTunes Store i App Store. Wskutek tych zmian nie będzie już można zmieniać informacji o płatności związanych z kontem Apple ID przy użyciu urządzeń z następującymi wersjami oprogramowania firmy Apple:

  • iOS 4.3.5 i starsze wersje
  • macOS 10.8.5 i starsze wersje
  • Oprogramowanie urządzenia Apple TV 6.2.1 i starsze wersje1

Jeśli korzystasz z jednej z tych wersji na urządzeniu i musisz zmienić metodę płatności2, uaktualnij oprogramowanie na urządzeniu do najnowszej wersji.

 

1. Dotyczy to wszystkich urządzeń Apple TV (2. generacji).

2. Dowiedz się więcej na temat zmieniania metody płatności.

 

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do sklepu iTunes Store na urządzeniu

25 maja 2018 r. firma Apple wprowadziła zmiany, które uniemożliwiają używanie sklepu iTunes Store na komputerach z systemem Windows XP lub Vista oraz na urządzeniu Apple TV (1. generacji).

Komputery z systemem Windows XP lub Vista

Jeśli masz komputer z systemem Windows XP lub Vista, firma Microsoft nie oferuje już wsparcia dla tego komputera i nie możesz na nim używać najnowszej wersji aplikacji iTunes ani korzystać ze sklepu iTunes Store.

Możesz nadal używać poprzednich wersji aplikacji iTunes na tym komputerze z systemem Windows, jednak bez wsparcia ze strony firmy Apple. Nie będziesz jednak mieć możliwości dokonywania nowych zakupów w sklepie iTunes Store ani ponownego pobierania wcześniejszych zakupów na tym komputerze.

Aby kupować w sklepie iTunes Store i ponownie pobierać wcześniejsze zakupy, użyj systemu Windows 7 lub nowszego i najnowszej wersji aplikacji iTunes.3

Apple TV (1. generacji)

Jeśli masz urządzenie Apple TV (1. generacji), nie możesz używać na nim sklepu iTunes Store. Urządzenia Apple TV (1. generacji) są przestarzałymi produktami firmy Apple, które nie są już uaktualniane.

Aby korzystać ze sklepu iTunes Store na urządzeniu Apple TV, użyj urządzenia Apple TV z oprogramowaniem w wersji 5.0 lub nowszej.4

 

3. Najnowsza wersja aplikacji iTunes jest dostępna dla komputerów z systemem Windows 7 lub nowszym. Pobierz najnowszą wersję na stronie apple.com/pl/itunes lub ze sklepu Microsoft.

4. Dowiedz się więcej na temat najnowszych urządzeń Apple TV na stronie apple.com/pl/tv.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: