Używanie Trybu skupienia Jazda na telefonie iPhone w celu skupienia się na drodze

Dostępny w systemie iOS 15 Tryb skupienia Jazda pomaga skupić się na drodze. Po jego włączeniu wiadomości tekstowe i inne powiadomienia są wyciszane lub ograniczane.

Po skonfigurowaniu Trybu skupienia Jazda możesz poprosić Siri o przeczytanie odpowiedzi bez konieczności patrzenia na telefon iPhone. Połączenia przychodzące są dozwolone tylko wtedy, gdy telefon iPhone jest połączony z urządzeniem CarPlay, samochodowym systemem Bluetooth lub akcesorium głośnomówiącym.

Konfigurowanie Trybu skupienia Jazda

Jeśli wcześniej tryb Nie przeszkadzać podczas jazdy nie był używany w systemie iOS 14 lub starszym, musisz skonfigurować Tryb skupienia Jazda, aby go włączyć. W tym celu: 

Telefon iPhone na którym pokazano, jak skonfigurować tryb Jazda 

 1. Przejdź do Ustawień i stuknij pozycję Tryb skupienia.
 2. Stuknij przycisk Dodaj , a następnie opcję Jazda.
 3. Stuknij pozycję Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować opcje, takie jak Dozwolone powiadomienia.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Włączanie lub wyłączanie Trybu skupienia Jazda

Jeśli wcześniej tryb Nie przeszkadzać podczas jazdy nie był używany w systemie iOS 14 lub starszym, Tryb skupienia Jazda automatycznie pojawi się jako jedna z opcji w trybie skupienia. Oto jak włączyć lub wyłączyć Tryb skupienia Jazda:

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak włączyć lub wyłączyć tryb Jazda 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Tryb skupienia i stuknij pozycję Jazda. 
 2. Włącz lub wyłącz tryb Jazda.

Jeśli Tryb skupienia Jazda został już skonfigurowany, możesz go szybko włączyć lub wyłączyć w centrum sterowania. W tym celu: 

 1. Otwórz centrum sterowania.
 2. Dotknij i przytrzymaj Tryb skupienia, a następnie stuknij tryb Jazda, aby go włączyć lub wyłączyć.

Gdy Tryb skupienia Jazda jest włączony, ikona Jazda  pojawia się na pasku stanu i na ekranie blokady, a Twój status jest automatycznie wyświetlany w aplikacji Wiadomości. Gdy ktoś wyśle Ci wiadomość, zobaczy, że masz wyciszone powiadomienia, jednak nadal będzie mógł powiadomić Cię o pilnych sprawach.

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak automatycznie włączyć tryb Jazda 

Automatycznie włączanie Trybu skupienia Jazda

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Tryb skupienia i stuknij pozycję Jazda.
 2. Stuknij opcję Podczas jazdy w obszarze Włącz automatycznie, a następnie wybierz jedną z tych opcji: 
  • Automatycznie: tryb Jazda aktywuje się automatycznie po wykryciu ruchu.
  • Po połączeniu z sam. (Bluetooth): tryb Jazda zostanie aktywowany w momencie nawiązania połączenia z urządzeniami Bluetooth w samochodzie.
  • Ręcznie: tryb Jazda można aktywować ręcznie z centrum sterowania.
  • Aktywuj, używając CarPlay: tryb Jazda będzie się włączać automatycznie, gdy telefon iPhone połączy się z urządzeniem CarPlay.

Dostosowywanie powiadomień

Aby zezwolić na powiadomienia od wybranych osób, wykonaj następujące kroki: 

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak dostosować powiadomienia. 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Tryb skupienia i stuknij pozycję Jazda.
 2. W obszarze Dozwolone powiadomienia stuknij opcję Osoby.
 3. Stuknij opcję Dodaj osobę, a następnie wybierz kontakt, od którego chcesz otrzymywać powiadomienia.

Udostępnianie statusu Trybu skupienia

Po skonfigurowaniu Trybu skupienia Jazda możesz włączyć opcję Status trybu skupienia, aby aplikacje informowały osoby, które wysyłają Ci wiadomości, że masz wyciszone powiadomienia. Aplikacje wiedzą tylko, że masz wyciszone powiadomienia. Nie wiedzą, który tryb skupienia jest włączony, nie jest więc udostępniana jego nazwa. Status trybu skupienia jest udostępniany aplikacjom, gdy włączysz tryb skupienia i udzielisz aplikacji pozwolenia.

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak włączyć Status trybu skupienia. 

Aby włączyć Status trybu skupienia: 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Tryb skupienia. 
 2. Stuknij opcję Jazda. 
 3. Stuknij opcję Status trybu skupienia, a następnie włącz ją.

Włączanie odpowiedzi automatycznych

Dzięki odpowiedzi automatycznej ulubione osoby oraz te, którym zezwolono na powiadomienia, otrzymają automatyczną odpowiedź, gdy masz włączony tryb Jazda. Jeśli ktoś w dalszym ciągu musi się z Tobą skontaktować, może obejść tę funkcję, wysyłając dodatkową wiadomość o treści „Pilne”. W tym celu:

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak włączyć odpowiedzi automatyczne. 

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Tryb skupienia i stuknij pozycję Jazda.
 2. Stuknij pozycję Odpowiedź automatyczna w obszarze Opcje.
 3. Wybierz opcję, np. Nikt, Ostatnie, Ulubione lub Wszystkie kontakty.

W tym miejscu możesz również dostosować treść odpowiedzi automatycznej, którą zobaczą osoby po wysłaniu do Ciebie wiadomości, gdy włączony jest Tryb skupienia Jazda.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o funkcjach trybu skupienia, które pozwolą Ci się skoncentrować, gdy nie możesz korzystać z urządzenia.

Data publikacji: