Jak korzystać z funkcji Nie przeszkadzać podczas jazdy

W systemie iOS 11 i nowszym telefon iPhone wykrywa, kiedy prowadzisz samochód, i blokuje w tym czasie odbieranie powiadomień.

Gdy telefon iPhone z systemem iOS 11 lub nowszym pierwszy raz wyczuje, że prowadzisz samochód, po zatrzymaniu zostanie wyświetlony opis funkcji Nie przeszkadzać podczas jazdy. Jeśli ten opis nie zostanie wyświetlony, wykonaj poniższe czynności.

Stuknij opcję Włącz podczas jazdy, a funkcja włączy się automatycznie, gdy telefon iPhone połączy się z samochodem za pomocą funkcji Bluetooth1 lub gdy telefon iPhone wyczuje, że samochód znajduje się w ruchu. Możesz zmienić metodę określania przez telefon iPhone, czy prowadzisz samochód, lub włączyć tę funkcję ręcznie.

Funkcja Nie przeszkadzać podczas jazdy nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Włączanie i wyłączanie w centrum sterowania

Możesz uaktywnić automatyczne włączanie funkcji Nie przeszkadzać podczas jazdy albo dodać ją do centrum sterowania, aby mieć do niej szybki dostęp:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania, a następnie stuknij opcję Dostosuj narzędzia.
 2. Stuknij ikonę  obok opcji Nie przeszkadzać podczas jazdy.

Na telefonie iPhone X lub nowszym możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję, przesuwając palcem w dół od prawego górnego rogu wyświetlacza i stukając ikonę ikona Nie przeszkadzać podczas jazdy. Na telefonie iPhone 8 lub starszym możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję, przesuwając palcem w górę od dołu ekranu i stukając ikonę ikona Nie przeszkadzać podczas jazdy.


Czego można oczekiwać, kiedy funkcja Nie przeszkadzać podczas jazdy jest włączona

Oto czego można oczekiwać, kiedy funkcja Nie przeszkadzać podczas jazdy jest włączona. Wiele z tych funkcji możesz dostosować w Ustawieniach.

 • Telefon iPhone pozostaje wyciszony, a ekran pozostaje czarny. Jeśli ktoś wyśle wiadomość, otrzyma automatyczną odpowiedź informującą, że prowadzisz samochód. Jeśli wiadomość jest ważna, nadawca może wpisać słowo „Pilne”, aby upewnić się, że otrzymasz powiadomienie. Wtedy możesz zatrzymać pojazd, aby przeczytać ważną wiadomość, lub poprosić funkcję Siri, aby ją dla Ciebie przeczytała.
 • Telefon iPhone dostarcza niektóre powiadomienia, takie jak komunikaty alarmowe, minutnik oraz alarmy.
 • Połączenia telefoniczne są dostarczane pod tymi samymi warunkami co w przypadku standardowej funkcji Nie przeszkadzać: możesz dopuścić połączenia tylko od osób dodanych do Ulubionych oraz dopuścić połączenia, w przypadku których ta sama osoba zadzwoni drugi raz z rzędu. Jeśli telefon iPhone łączy się z samochodem przez połączenie Bluetooth, połączenia będą dostarczane jak zawsze i będzie można je odebrać za pomocą przycisków, mikrofonów i głośników w samochodzie.
 • Jeśli nawigujesz w aplikacji Mapy, telefon iPhone nadal przedstawia pomoc nawigacyjną na ekranie blokady i podaje wskazówki dojazdu.
 • Jeśli jesteś pasażerem i chcesz skorzystać z telefonu iPhone, gdy ta funkcja jest aktywna, musisz ją wyłączyć, stukając opcję Nie prowadzę.


Dostosowywanie funkcji Nie przeszkadzać podczas jazdy

Aby dostosować sposób działania funkcji Nie przeszkadzać podczas jazdy, wybierz opcję Ustawienia i stuknij pozycję Nie przeszkadzać.

Stuknij opcję Aktywuj, aby wybrać sposób włączania funkcji Nie przeszkadzać podczas jazdy.

 • Automatycznie: na podstawie takich informacji jak wykrywanie ruchu oraz połączenia sieciowe telefon iPhone wykryje, że być może prowadzisz samochód, i włączy tę funkcję.2 3
 • Po nawiązaniu połączenia Bluetooth z samochodem: funkcja Nie przeszkadzać podczas jazdy będzie się uruchamiać, gdy telefon połączy się z zestawem głośnomówiącym samochodu.3
 • Ręcznie: włącz funkcję Nie przeszkadzać podczas jazdy w centrum sterowania przed rozpoczęciem jazdy.
 • Aktywuj, używając CarPlay: funkcja Nie przeszkadzać podczas jazdy będzie się włączać automatycznie, gdy telefon iPhone połączy się z urządzeniem CarPlay.

Za pomocą opcji Wysyłaj do możesz wybrać, kto otrzyma odpowiedź, gdy włączona jest funkcja Nie przeszkadzać podczas jazdy. Możesz również dostosować wiadomość, którą zobaczą osoby, które wyślą Ci wiadomość. Jeśli ktoś w dalszym ciągu musi się z Tobą skontaktować, może obejść funkcję Nie przeszkadzać, wysyłając dodatkową wiadomość o treści „Pilne”.


Włączanie na stałe funkcji Nie przeszkadzać podczas jazdy na telefonie dziecka

Jesteś rodzicem młodego kierowcy? Możesz zablokować wprowadzanie zmian w funkcji Nie przeszkadzać podczas jazdy, aby mieć pewność, że korzystanie z niej stanie się jednym z bezpiecznych nawyków kierowcy.

Wykonaj następujące czynności na telefonie iPhone dziecka:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem, a następnie stuknij opcję Włącz Czas przed ekranem. 
 2. Stuknij opcję Dalej, a następnie pozycję To iPhone mojego dziecka. W tym miejscu możesz postępować zgodnie z monitami, aby włączyć różne ograniczenia lub stuknąć opcję Nie teraz zanim dotrzesz do pozycji Ograniczaj treść i prywatność.
 3. Stuknij opcję Dalej i utwórz kod rodzica.
 4. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność i wprowadź kod rodzica. 
 5. Przewiń w dół i stuknij pozycję Nie przeszkadzać podczas jazdy, a następnie stuknij opcję Nie pozwalaj.

Po włączeniu tej funkcji na urządzeniu dziecka nie będzie można jej wyłączyć bez znajomości kodu rodzica.


Więcej informacji

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji Nie przeszkadzać na telefonie iPhone, iPadzie oraz iPodzie touch, aby wyciszać powiadomienia, kiedy nie prowadzisz samochodu.


 1. Jeśli samochód obsługuje funkcję CarPlay i połączy się z telefonem iPhone, funkcja Nie przeszkadzać podczas jazdy nie jest automatycznie aktywowana.
 2. Telefon iPhone 5s nie obsługuje automatycznego aktywowania funkcji.
 3. Ta funkcja wymaga włączonej opcji Śledzenie sprawności. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Ruch i sprawność > Śledzenie sprawności.
Data publikacji: