Korzystanie z funkcji Podnieś, aby obudzić na telefonie iPhone

Dowiedz się, w jaki sposób korzystać z funkcji Podnieś, aby obudzić lub Stuknij, aby obudzić na telefonie iPhone.

     

Korzystanie z funkcji Podnieś, aby obudzić

Telefon iPhone 6s i nowsze modele umożliwiają szybkie sprawdzenie powiadomień, robienie zdjęć i nie tylko bez konieczności naciskania przycisku Początek.

Jeśli podniesiesz telefon iPhone, aby na niego spojrzeć, następuje automatyczne obudzenie ekranu blokady. Możesz wtedy sprawdzić powiadomienia, uzyskać dostęp do centrum sterowania lub przesunąć palcem w lewo, aby zrobić zdjęcie.

Jeśli musisz odblokować telefon, naciśnij przycisk Początek. Jeśli nic nie zrobisz, telefon iPhone zostanie ponownie uśpiony.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Podnieś, aby obudzić, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ekran i jasność.

Korzystanie z funkcji Stuknij, aby obudzić

Na telefonie iPhone X możesz również stuknąć ekran, aby szybko sprawdzić powiadomienia, zrobić zdjęcie itp. Jeśli musisz odblokować telefon, przesuń palcem w górę od dołu ekranu.

Data publikacji: