Korzystanie z funkcji Podnieś, aby obudzić na telefonie iPhone

Dowiedz się, w jaki sposób korzystać z funkcji Podnieś, aby obudzić lub Stuknij, aby obudzić na telefonie iPhone.

funkcja podnieś, aby obudzić

Korzystanie z funkcji Podnieś, aby obudzić

Jeśli podniesiesz telefon iPhone, aby na niego spojrzeć, następuje automatyczne obudzenie ekranu blokady. Możesz wtedy sprawdzić powiadomienia, uzyskać dostęp do centrum sterowania, przesunąć palcem w lewo, aby zrobić zdjęcie, lub przesunąć palcem w prawo, aby uzyskać dostęp do widżetów.

Mając telefon iPhone X bądź nowszy, możesz też stuknąć ekran, aby sprawdzić powiadomienia, zrobić zdjęcie lub szybko włączyć latarkę.

Jeśli musisz odblokować telefon iPhone X lub nowszy, przesuń palcem w górę od dołu ekranu. Na telefonie iPhone 8 lub starszym naciśnij przycisk Początek. Jeśli nic nie zrobisz, telefon iPhone zostanie ponownie uśpiony.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Podnieś, aby obudzić, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ekran i jasność.

Data publikacji: