Przeglądanie plików aplikacji Pages, Numbers i Keynote na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Korzystaj z menedżera dokumentów, aby przeglądać i porządkować dokumenty, arkusze i prezentacje oraz nimi zarządzać.

Menedżer dokumentów w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote współpracuje z aplikacją Pliki, dzięki czemu dokumenty są uaktualniane na wszystkich urządzeniach oraz w aplikacjach. Aby uzyskać dostęp do menedżera dokumentów, gdy jeden z dokumentów jest otwarty:

 • Na iPadzie stuknij opcję Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje w zależności od tego, której aplikacji pakietu używasz.
 • Na telefonie iPhone, stuknij przycisk Dokumenty, Arkusze lub Prezentacja przycisk Wstecz.

Przeglądanie dokumentów

Aby przeglądać dokumenty w innych lokalizacjach, stuknij łącze w lewym górnym rogu, by rozwinąć listę Miejsca w menedżerze dokumentów. Konieczne może być ponowne stuknięcie łącza.

Na liście Miejsca stuknij lokalizację, aby otworzyć ją w menedżerze dokumentów. Lokalizacje mogą obejmować Twoje urządzenie, usługę iCloud Drive oraz usługi innych firm oferujące przechowywanie danych w chmurze. Jeśli nie widzisz lokalizacji, którą chcesz przejrzeć, możesz ją włączyć, aby była widoczna w menu Przeglądaj.

Dokumenty można również przeglądać następująco:

 • Aby wyświetlić ostatnio edytowane dokumenty w obecnie używanej aplikacji iWork, stuknij opcję Ostatnie.
 • Aby odszukać określony dokument, stuknij pole wyszukiwania w górnej części okna i wprowadź nazwę lub część nazwy dokumentu.
 • Aby posortować dokumenty w menedżerze dokumentów według nazwy, daty, rozmiaru lub tagu, przesuń palcem w dół w menedżerze dokumentów, aż pojawią się przyciski, a następnie stuknij jeden z nich na iPadzie lub stuknij przycisk Więcej  i wybierz jedną z opcji na telefonie iPhone.
 • Aby wyświetlić dokumenty ze wspólnym tagiem, stuknij dany tag w menu Przeglądaj. Dowiedz się, jak pracować z tagami.

Możesz także zmienić sposób wyświetlania elementów w menedżerze dokumentów:

 • Na iPadzie stuknij przycisk Ikony , przycisk Lista przycisk Lista lub przycisk Kolumny  w zależności od obecnego widoku, a następnie wybierz inną opcję z menu.
 • Na telefonie iPhone stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij pozycję Ikony lub Listy.

Organizowanie dokumentów za pomocą folderów i tagów

Dokumenty można uporządkować, tworząc foldery i przechowując w nich pliki.

 1. Rozwiń listę Miejsca w menedżerze dokumentów, a następnie stuknij lokalizację, w której chcesz zachować folder, na przykład iCloud Drive lub Na moim iPadzie.
  iPad Pro z otwartą przeglądarką plików Pages
 2. Na iPadzie stuknij przycisk Nowy folder . Na telefonie iPhone stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij pozycję Nowy folder. 
 3. Wprowadź nazwę nowego folderu i stuknij opcję Gotowe.
 4. Aby utworzyć nowy dokument w tym folderze, otwórz folder i stuknij opcję Utwórz dokument. Dokument zostanie zachowany w tym folderze, chyba że go przeniesiesz.

Do organizowania plików można również używać tagów. Dzięki tagom łatwo i szybko odnajdziesz potrzebne dokumenty.

Oznaczanie dokumentów za pomocą tagów

 1. Stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij miniaturę dokumentu, żeby pojawił się na niej znacznik wyboru.
 2. Stuknij opcję Udostępnij na iPadzie lub stuknij przycisk Udostępnij  na telefonie iPhone, a następnie stuknij przycisk Dodaj tag. 
 3. Możesz wybrać istniejący tag lub utworzyć własny. Aby utworzyć własny tag:
  • Stuknij opcję Dodaj nowy tag.
  • Wprowadź nazwę tagu i wybierz kolor.
  • Stuknij opcję Dodaj tag. Możesz użyć utworzonego tagu do oznaczenia dokumentów, tag jest również widoczny w menu Przeglądaj.

Zarządzanie tagami

 1. Rozwiń listę Miejsca w menedżerze dokumentów.
 2. Stuknij przycisk Więcej na liście Miejsca, a następnie stuknij opcję Edycja paska bocznego na iPadzie lub stuknij opcję Edycja na telefonie iPhone.
 3. Stuknij nazwę istniejącego tagu.
 4. Wprowadź nazwę nowego tagu.
 5. Stuknij opcję OK.


Zarządzanie dokumentami

W menedżerze dokumentów można udostępniać, przenosić, kopiować i usuwać dokumenty. Stuknij opcję Wybierz, a następnie miniaturę dokumentu, aż pojawi się na niej znacznik wyboru, i stuknij wybraną opcję na dole ekranu.

iPad Pro z otwartą przeglądarką plików Pages i wybranym jednym plikiem

 • Aby udostępnić dokument, stuknij opcję Udostępnij na iPadzie lub stuknij przycisk Udostępnij  na telefonie iPhone, a następnie wybierz sposób udostępnienia dokumentu. Aby udostępnić lub zachować dokument w innym formacie, na przykład PDF, stuknij opcję Eksportuj.
 • Aby skopiować dokument lub przenieść go do innego folderu lub innej lokalizacji, stuknij opcję Przenieś na iPadzie lub stuknij przycisk Przenieś  na telefonie iPhone, wybierz nową lokalizację, a następnie stuknij opcję Kopiuj lub Przenieś.
 • Aby usunąć dokument, stuknij opcję Usuń na iPadzie lub przycisk Usuń  na telefonie iPhone.

Zmienianie nazwy dokumentu

Zanim zmienisz nazwę dokumentu, upewnij się, że dokumenty są wyświetlane jako miniaturki.

 1. W menedżerze dokumentów stuknij nazwę dokumentu, a następnie stuknij ikonę „x” w polu tekstowym, aby usunąć bieżącą nazwę.
 2. Wpisz nową nazwę, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Przeglądanie i otwieranie ostatnio usuniętych dokumentów lub wcześniejszych wersji dokumentów

 1. Rozwiń listę Miejsca w menedżerze dokumentów.
 2. Stuknij opcję Ostatnio usunięte. Ostatnio usunięte dokumenty zostaną wyświetlone w menedżerze dokumentów. 
 3. Stuknij opcję Wybierz, stuknij jeden lub więcej dokumentów, a następnie stuknij opcję Odzyskaj. 
 4. Aby uzyskać informacje o ostatnio usuniętych pozycjach, dotknij i przytrzymaj nazwę dokumentu lub folderu, podnieś palec, a następnie stuknij w menu opcję Informacje.

Możesz również przeglądać i odtwarzać wcześniejsze wersje dokumentów przechowywanych w usłudze iCloud Drive:

 1. Rozwiń listę Miejsca w menedżerze dokumentów, a następnie stuknij pozycję iCloud Drive.
 2. W menedżerze dokumentów stuknij opcję Wybierz, stuknij dokument, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na iPadzie kliknij opcję Wersje. 
  • Na telefonie iPhone stuknij przycisk Wersje .
 3. Stuknij wersję, aby ją wybrać. 
  • Aby podejrzeć wersję, stuknij opcję Podgląd. W widoku podglądu można wyszukiwać tekst oraz kopiować tekst i obiekty. Nie można jednak edytować pliku. 
  • Aby otworzyć wersję w celu edycji, stuknij opcję Zachowaj kopię.
  • Aby zastąpić obecny dokument wersją z podglądu, stuknij opcję Odtwórz.
  • Aby wrócić do obecnej wersji, stuknij opcję Zamknij.


Dostosowywanie menu Przeglądaj

Możesz włączać i wyłączać lokalizacje dokumentów, zmieniać kolejność pozycji oraz edytować kategorie tagów. Zmiany wprowadzone w menu Przeglądaj w menedżerze dokumentów są wprowadzane również w menu Przeglądaj w aplikacji Pliki. Jeśli korzystasz z zewnętrznej usługi chmurowej takiej jak Box do przechowywania i udostępniania dokumentów, należy pobrać, zainstalować i skonfigurować odpowiednią aplikację, a następnie ją włączyć, aby można było jej używać w menadżerze dokumentów oraz w aplikacji Pliki.

 1. Rozwiń listę Miejsca w menedżerze dokumentów.
 2. W menu Przeglądaj stuknij opcję Edytuj, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Włącz lokalizację, której chcesz użyć.
  • Aby zmienić kolejność pozycji na liście, dotknij przycisku Zmień kolejność  i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij lokalizację lub etykietkę tagu na nową pozycję.
  • Aby usunąć kategorię tagu, stuknij przycisk Usuń .
 3. Stuknij opcję OK. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: