Przeglądanie dokumentów pakietu iWork na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Do przeglądania dokumentów aplikacji Pages, Numbers i Keynote oraz zarządzania nimi możesz używać menedżera dokumentów.

W systemie iOS 11 i nowszym oraz iPadOS menadżer dokumentów w aplikacji Pages, Numbers i Keynote współpracuje z aplikacją Pliki, dzięki czemu dokumenty są uaktualniane na wszystkich urządzeniach oraz w aplikacjach. Aby przeglądać dokumenty, gdy jeden z dokumentów jest otwarty:

 • Na telefonie iPhone, stuknij przycisk Dokumenty, Arkusze lub Prezentacja przycisk Wstecz.
 • Na iPadzie stuknij opcję Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje, w zależności od tego, której aplikacji pakietu iWork używasz.

Przeglądanie dokumentów

Aby przeglądać inne lokalizacje przechowywania dokumentów pakietu iWork, stuknij opcję Przeglądaj w menedżerze dokumentów (konieczne może być kilkukrotne stuknięcie). W wyświetlonym menu Przeglądaj stuknij lokalizację, aby otworzyć ją w menedżerze dokumentów. Lokalizacje mogą obejmować Twoje urządzenie, usługę iCloud Drive oraz usługi innych firm oferujące przechowywanie danych w chmurze. Jeśli nie widzisz lokalizacji, którą chcesz przejrzeć, możesz ją włączyć, aby była widoczna w menu Przeglądaj.

Dokumenty można również przeglądać następująco:

 • Aby wyświetlić ostatnio edytowane dokumenty w obecnie używanej aplikacji iWork, stuknij opcję Ostatnie.
 • Aby odszukać określony dokument, stuknij pole wyszukiwania w górnej części okna i wprowadź nazwę lub część nazwy dokumentu.
 • Aby posortować dokumenty w menedżerze dokumentów według nazwy, daty, rozmiaru lub tagu, przesuń palcem w dół w menedżerze dokumentów, aż pojawią się przyciski, i stuknij jeden z nich. 
 • Aby wyświetlić dokumenty jako miniaturki lub w formie listy, stuknij przycisk Widok listy przycisk Lista na górze menedżera dokumentów.
 • Aby wyświetlić dokumenty ze wspólnym tagiem, stuknij dany tag w menu Przeglądaj. Dowiedz się, jak pracować z tagami.

Organizowanie dokumentów za pomocą folderów i tagów

Dokumenty można uporządkować, tworząc foldery i przechowując w nich pliki. Aby utworzyć folder:

 1. Stuknij opcję Przeglądaj w menedżerze dokumentów, a następnie stuknij lokalizację. 
 2. Przesuń palcem w dół w menedżerze dokumentów, a następnie stuknij przycisk Nowy folder 
 3. Wprowadź nazwę nowego folderu i stuknij opcję Gotowe.
 4. Aby utworzyć nowy dokument w tym folderze, otwórz folder i stuknij opcję Utwórz dokument. Dokument zostanie zachowany w tym folderze, chyba że go przeniesiesz.

Do organizowania plików można również używać tagów. Dzięki tagom łatwo i szybko odnajdziesz potrzebne dokumenty.

Oznaczanie dokumentów za pomocą tagów

 1. Stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij miniaturę dokumentu, żeby pojawił się na niej znacznik wyboru.
 2. Stuknij opcję Udostępnij na iPadzie lub stuknij przycisk Udostępnij  na telefonie iPhone i iPodzie touch, a następnie stuknij przycisk Dodaj tag. 
 3. Możesz wybrać istniejący tag lub utworzyć własny. Aby utworzyć własny tag:
  • Stuknij opcję Dodaj nowy tag.
  • Wprowadź nazwę tagu i wybierz kolor.
  • Stuknij opcję Dodaj tag. Możesz użyć utworzonego tagu do oznaczenia dokumentów, tag jest również widoczny w menu Przeglądaj.

Zarządzanie tagami

 1. W menedżerze dokumentów stuknij opcję Przeglądaj, aby otworzyć menu Przeglądaj, a następnie stuknij opcję Edycja.
 2. Stuknij nazwę istniejącego tagu.
 3. Wprowadź nazwę nowego tagu.
 4. Stuknij opcję Gotowe.


Zarządzanie dokumentami

W menedżerze dokumentów można udostępniać, przenosić, kopiować i usuwać dokumenty. Stuknij opcję Wybierz, a następnie miniaturę dokumentu, aż pojawi się na niej znacznik wyboru, i stuknij wybraną opcję na dole ekranu.

 • Aby udostępnić dokument, stuknij opcję Udostępnij na iPadzie lub stuknij przycisk Udostępnij  na telefonie iPhone lub iPodzie touch, a następnie wybierz sposób udostępnienia dokumentu. Aby udostępnić lub zachować dokument w innym formacie, na przykład w formacie PDF, stuknij opcję Eksportuj.
 • Aby skopiować dokument lub przenieść go do innego folderu lub lokalizacji, stuknij opcję Przenieś na iPadzie lub stuknij przycisk Przenieś  na telefonie iPhone, wybierz nową lokalizację, a następnie stuknij opcję Kopiuj lub Przenieś.
 • Aby usunąć dokument, stuknij opcję Usuń na iPadzie lub przycisk Usuń  na telefonie iPhone lub iPodzie touch.

Zmienianie nazwy dokumentu

Zanim zmienisz nazwę dokumentu, upewnij się, że dokumenty są wyświetlane jako miniaturki.

 1. W menedżerze dokumentów stuknij nazwę dokumentu, a następnie stuknij ikonę „x” w polu tekstowym, aby usunąć bieżącą nazwę.
 2. Wpisz nową nazwę, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Przeglądanie i otwieranie ostatnio usuniętych dokumentów lub wcześniejszych wersji dokumentów

Aby przeglądać i otworzyć ostatnio usunięty dokument:

 1. W menedżerze dokumentów stuknij opcję Przeglądaj, aby otworzyć menu Przeglądaj.
 2. Stuknij opcję Ostatnio usunięte. Ostatnio usunięte dokumenty zostaną wyświetlone w menedżerze dokumentów. 
 3. Stuknij opcję Wybierz, stuknij jeden lub więcej dokumentów, a następnie stuknij opcję Odzyskaj. 
 4. Aby uzyskać informacje o ostatnio usuniętych pozycjach, dotknij i przytrzymaj nazwę dokumentu lub folderu, podnieś palec, a następnie stuknij w menu opcję Informacje.

Możesz również przeglądać i odtwarzać wcześniejsze wersje dokumentów przechowywanych w usłudze iCloud Drive:

 1. W menedżerze dokumentów stuknij opcję Przeglądaj, aby otworzyć menu Przeglądaj, a następnie stuknij opcję iCloud Drive.
 2. W menedżerze dokumentów stuknij opcję Wybierz, stuknij dokument, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na iPadzie kliknij opcję Wersje. 
  • Na telefonie iPhone lub iPodzie touch stuknij przycisk Wersje .
 3. Stuknij wersję, aby ją wybrać. 
  • Aby podejrzeć wersję, stuknij opcję Podgląd. W widoku podglądu można wyszukiwać tekst oraz kopiować tekst i obiekty. Nie można jednak edytować pliku. 
  • Aby otworzyć wersję w celu edycji, stuknij opcję Zachowaj kopię.
  • Aby zastąpić obecny dokument wersją z podglądu, stuknij opcję Odtwórz.
  • Aby wrócić do obecnej wersji, stuknij opcję Zamknij.


Dostosowywanie menu Przeglądaj

Możesz włączać i wyłączać lokalizacje dokumentów, zmieniać kolejność pozycji oraz edytować kategorie tagów. Zmiany wprowadzone w menu Przeglądaj w menedżerze dokumentów są wprowadzane również w menu Przeglądaj w aplikacji Pliki. Jeśli do przechowywania i udostępniania dokumentów korzystasz z usługi innej firmy oferującej przechowywanie danych w chmurze takiej jak Box, należy ją pobrać, zainstalować i skonfigurować, a następnie włączyć, aby można jej było używać w menadżerze dokumentów oraz w aplikacji Pliki.

 1. W menedżerze dokumentów stuknij opcję Przeglądaj, aby otworzyć menu Przeglądaj.
 2. W menu Przeglądaj stuknij opcję Edytuj, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Włącz lokalizację, której chcesz użyć.
  • Aby zmienić kolejność pozycji na liście, dotknij i przytrzymaj przycisk Zmień kolejność , a następnie przeciągnij lokalizację lub etykietkę taga na nową pozycję.
  • Aby usunąć kategorię taga, stuknij przycisk Usuń .
 3. Stuknij opcję Gotowe. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: